Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. Version 1.0.0

  11,086 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
  10 points
 2. si-fo

  MyTaxis2017pro

  Version 2017.0.4.2

  2,260 downloads

  Έκδοση για λογιστές - λογιστικά γραφεία Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει : Απ’ το μενού Αρχεία --> Βάσης δεδομένων να δημιουργήσουμε τη βάση σε όποιο φάκελο ευθυμούμε. Απ’ το μενού Αρχεία --> Διαχείριση Πελατών να καταχωρήσουμε τους πελάτες ή να κάνουμε μαζική εισαγωγή είτε από τη Δήλωση Εισοδήματος της Singular είτε από αρχείο Excel.
  5 points
 3. si-fo

  My Taxis 2017

  Version 1.0.0

  4,065 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης τους διαθέσιμα με ένα κλικ Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !
  5 points
 4. 15,275 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
  5 points
 5. si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  841 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
  4 points
 6. Version 1.0.0

  6,820 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
  3 points
 7. Version 1.0.0

  5,336 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 8. Version 1.0.0

  1,023 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 9. 23,722 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
  3 points
 10. Version 1.0.0

  1,282 downloads

  Αρχείο excel που βοηθάει στον άμεσο υπολογισμό της αξίας του εργόσημου που πρέπει να κοπεί για την πληρωμή Εργάτη γης ή εργαζόμενου περιστασιακά απασχολούμενου.
  3 points
 11. gus

  Εντυπο Ν 2016

  Version 1.0.0

  1,227 downloads

  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
  3 points
 12. Version 1.0.0

  1,503 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
  3 points
 13. 3 points
 14. Version 1.1.1

  1,007 downloads

  Μετά από κάποιες διορθώσεις που έκανα και ελπίζω να είναι σωστό. qa.xlsx
  2 points
 15. Version 1.0.0

  2,999 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  2 points
 16. bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  179 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username
  2 points
 17. Version 1.0.0

  1,040 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  2 points
 18. Version 1.0.0

  2,463 downloads

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.
  2 points
 19. Guest

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  Version 1.1.0

  1,802 downloads

  Τυπώνει, αποθηκεύει σε .PDF και στέλνει με e-mail μία σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη, το ποσό και την ταυτότητα πληρωμής του ΙΚΑ ώστε ο εργοδότης να το χρησιμοποιήσει (στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά) για να πληρώσει τις εισφορές του.
  2 points
 20. Version 1.0.0

  1,783 downloads

  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel
  2 points
 21. Version 1.0.0

  13,762 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
  2 points
 22. Version 2.1

  9,800 downloads

  Υπολογίζει τον ΦΜΥ & την εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠΟΛ/2016 με ισχύ από 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του 4389/2016).
  2 points
 23. Version 2

  3,503 downloads

  Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
  2 points
 24. Version 1.0.0

  2,183 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
  2 points
 25. Version 1.0.0

  2,711 downloads

  Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015 σε EXCEL
  2 points
 26. 8,244 downloads

  ΕΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ,συνδεσμολογία με Ε3 .
  2 points
 27. Version 1.0

  10,881 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
  2 points
 28. 26,285 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
  2 points
 29. 17,395 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
  2 points
 30. gus

  m1.pdf

  8,925 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
  2 points
 31. Version 1.0.0

  136 downloads

  Νωπά Προϊόντα Αυτοματοποιημένο ανέβασμα των τιμολόγιων των νωπών προϊόντων στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install roo Παράλληλα χρειάζεστε και το Chrome Driver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και να το βάλετε στο path (https://www.youtube.com/watch?v=dz59GsdvUF8). Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username
  1 point
 32. Version 1.0.0

  146 downloads

  Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017
  1 point
 33. Version 1.0.1

  2,182 downloads

  Εφαρμογή για λογιστικά γραφεία σε Access 2007.Κωδικός χρήστη για είσοδο στην εφαρμογή : 1
  1 point
 34. Version 1.0.0

  2,125 downloads

  Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016
  1 point
 35. si-fo

  Free Invoice

  Version 1.5

  3,270 downloads

  Δημιουργία , εκτύπωση και διαχείριση παραστατικών Η εφαρμογή κατά την εγκατάσταση θα ζητήσει (εάν δεν υπάρχουν ήδη) να εγκαταστήσει τα παρακάτω προαπαιτούμενα αρχεία: Microsoft .Net Framework 4 Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 SQL Server 2008 Express και Windows Installer 4.5
  1 point
 36. Version 1.0.0

  2,049 downloads

  Αγαπητοί συνάδελφοι. Μιά προσπάθεια ,με ένα πρακτικό παράδειγμα και νομίζω ότι ξεκαθαρίζουμε όλα τα καινούργια δεδομένα με τα Ε.Λ.Π.όσον αφορά τις οντότητες που τηρούν τα βιβλία τους με απλογραφικό σύστημα .
  1 point
 37. Version 1.0.0

  1,816 downloads

  Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015
  1 point
 38. 4,393 downloads

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ,(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) Α΄ΜΕΡΟΣ για τους συναδέλφους ,με σκοπό να γλυτώσουν χρόνο,και χρήμα
  1 point
 39. 3,569 downloads

  Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869 1987.
  1 point
 40. 11,331 downloads

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία ή της επιχείρησης
  1 point
 41. Version 1

  2,675 downloads

  Υπευθυνη δήλωση εξαιρεσης απο τον ΟΑΕΕ
  1 point
 42. 1,330 downloads

  Υπόδειγμα Υποβολής σε ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
  1 point
 43. 6,687 downloads

  Έντυπο Φ-01-010 Οικ.Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων
  1 point
 44. 9,008 downloads

  Οταν το ανοίξετε επιλέξτε "Ενεργοποίηση Μακροεντολών" και "Να μην γίνει ενημέρωση" Ο Θεός βοηθός και μην τσιγκουνευτείτε τα μπινελίκια
  1 point
 45. 11,129 downloads

  Το έντυπο Μ7 «Σχέσεις Φορολογούμενου», σε PDF με πεδία. Στα πεδία των ΑΦΜ θα πρέπει να αναγραφεί ο ΑΦΜ με κενό ανάμεσα στα νούμερα.
  1 point
 46. 8,932 downloads

  Έφαγα τον κόσμο να το βρω, γι αυτό το ανεβάζω εδώ. Όποιος το χρειαστεί, να το βρει εύκολα.
  1 point
 47. 16,629 downloads

  Κατα την εισαγωγή του κωδικού θυμηθειτε να αφήνετε κενα δλδ ... 9403 (κενο) 10 (κενο) 99 για να εμφανιστει η περιγραφή.
  1 point
 48. 7,442 downloads

  ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ WORD
  1 point
 49. 16,423 downloads

  Πελάτες - Προμηθευτές στο excel
  1 point
 50. 6,574 downloads

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ,ΕΠΙΔ.& ΑΠΟΖ.ΑΔΕΙΑΣ
  1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...