Προς το περιεχόμενο

Πίνακας επιτευγμάτων


Δημοφιλές περιεχόμενο

Προβολή περιεχομένου με την περισσότερη φήμη από 25/04/2018 σε όλες τις περιοχές

 1. 4 points
 2. 4 points
  Περνάω μια φάση περίεργη. Ακούω λαϊκα στο αυτοκίνητο!!! Σας αφιερώνω αυτό μπας και βρω τον εαυτό μου... Που ΄χω στους ώμους φτερά σπασμένα και ακροβατώ... Καλό ξημέρωμα σε όλους.
 3. 4 points
  Όλα ρολόι. Το ζήτησα και δε βλέπω να έχει γίνει απολύτως τίποτα.
 4. 4 points
  Αγροτική Εφαρμογή Ανεβάζουμε στη … ΄΄διαβούλευση΄΄ και για ..stress test !!, ολοκληρωμένη εφαρμογή στο νέο Ε3 με συμπληρωμένους όλους τους πίνακες και με όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ! με αγροτικά εισοδήματα. (τα ίδια ισχύουν και για εμπόρους κλπ…) και με συμπληρωμένο σε pdf τις σελίδες του Ε3.. Για τυχόν.. λαθάκια θα τα διορθώσουμε… (Μέχρι την Τετάρτη 9/5/18 θα ανεβάσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος και επικαιροποιημενη την ανάλυση της 12/3/2018) Ολοκληρωμένη εφαρμογή στο νέο έντυπο Ε3. Ο ΑΑ με 4 ανήλικα τέκνα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, του κανονικού καθεστώτος εμφανίζει για τη περίοδο από 1/1/17 - 31/12/17 στα απλογραφικά βιβλία του, τα παρακάτω δεδομένα: Α) Έσοδα. 1.Πωλήσεις προϊόντων Πωλήσεις Βαμβακιού με απαλλακτικό = 20.000,00 Πωλήσεις δημητριακών με ΦΠΑ13% = 15.000,00 Πωλήσεις γάλακτος με απαλλακτικό = 10.000,00 Σύνολο……………….…………….,.….. 45.000,00 2. Επιδοτήσεις 2.1 Επιδοτήσεις έτους 2016 που εισέπραξε από 1/1/17 - 31/12/17 Βασική ενίσχυση…2016=2.000,00 Πρασίνισμα………2016= 1.000,00 2.2 Επιδοτήσεις έτους 2017 που εισέπραξε από 1/1/17 - 31/12/17 Βασική ενίσχυση…2017=13.000,00 Πρασίνισμα…………2017= 8.500,00 Εξισωτική……….…..2017= 2.000,00 Συνδεδεμένη……...…2017= 4.000,00 2.3 Επιδοτήσεις έτους 2017 που εισέπραξε από 1/1/18 - 30/6/18 Βασική ενίσχυση……2017=1.000,00 Πρασίνισμα………….2017= 500,00 Εξισωτική…… …...2017= 2.000,00 Συνδεδεμένη……….2017= 1.500,00 2.4 Επιδοτήσεις επενδυτικές Για αγορά τρακτέρ 70.000,00 στις 2/2/17 είσπραξε επιδότηση ποσό 10.000,00 Σημ. Για την αγορά αυτή δανειοδοτήθηκε με δάνειο 25.000,00 και κατέβαλε δόσεις στο 2017 3.900,00. 2.5 Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Αποζημίωση ποσού 3.000,00 στις 15/11/17, από εκτίμηση γεωπόνων που έγινε για καταστροφή από χαλάζι στις 3/6/2017 στο βαμβάκι. Β) Έξοδα α. Α΄ύλες Σπόροι,φάρμακα,λιπάσματα,κλπ…………..=30.000,00 β. Δαπάνες Εργόσημο………………………….....……= 1.500,00 αναλ. (1.350,00 +ΕΦΚΑ= 150,00) ΟΓΑ………………………..….….………...=1.200,00 Ειδική εισφορά ΕΛΓΑ……..….1.000,00 Λοιπά έξοδα ……………………5.300,00….6.300,00 Ενοίκια αγρών στον ΒΒ….……......= 300,00 Ενοκια αγρών στο ΓΓ………………=200,00 …500,00 Αποσβέσεις………………………………….=1.500,00 Σύνολο δαπανών….………..…………….… 11.000,00 Γενικό σύνολο………………………………………………………..41.000,00 Γ) Λογιστικές διαφορές ΚΦΑ=1.000,00 Δ) Εργόσημο Τέλος, Έχει εισπράξει και από εργόσημο 400,00. Ε) Πίνακας ΄΄Ε΄΄ ΄΄Κ΄΄ Στο ποσό 1.200,00 των Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, ποσό 100,00 του 12/17 δεν πληρώθηκε . ΛΥΣΗ Α)Συμπλήρωση νέου Ε3 1)Κωδικοί Επιδοτήσεων α. Για τις επιδοτήσεις 2016 που εισέπραξε στο 2017 θα υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι 31/12/2018 για τη περίοδο 1/1/16 - 31/12/16 και θα συναθροιστούν με τα ήδη δηλωμένα ποσά του έτους αυτού. β. Στις επιδοτήσεις που εισέπραξε το 2017 θα συμπεριληφθούν και οι του 2017 που εισέπραξε το 2018 και μέχρι την υποβολή της δήλωσης. (πχ 30/6/2018) Επιδότηση 2017 2017 2018 Σύνολο Πυλώνας E3 Βασική ενίσχυση 13.000,00 1.000,00 14.000,00 1 901 071 Πρασίνισμα 8.500,00 500,00 9.000,00 1 902 072 Εξισωτική 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2 911 077 Συνδεμένη 4.000,00 1.500,00 5.500,00 1 903 073 Επενδυτική τρακτέρ 10.00,00 10.000,00 2 910 076 (Το άθροισμα συνδεμένης και Πρασινίσματος για = 14.500,00) Tips Στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις κατ είδος αναγραφόμενες επιδοτήσεις, προσθέτουμε και τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν στο 2018 και αφορούν το 2017, και αναγράφουμε το νέο άθροισμα στους κωδικούς. . (όπως το πινακάκι..) β.1) Κωδικοί α΄ σελίδας. Κωδικός 644. 322(β σελίδα)=14.000,00 + (Πρασίνισμα+συνδεδεμένη-12.000)= 9.000,00+5.500=14.500,0-12.000,00=2.500,00, άρα Σύνολο κωδικού 644. 322=14.000+2.500=16.500,00 Κωδικός 901. 071=14.000,00 Κωδικός 902. 072= 9.000,00 Κωδικός 903. 073= 5.500,00. Κωδικός 911. 077= 4.000,00. Κωδικός 909. 070=3.000,00 Κωδικός 910. 076=10.000,00 β.2)Κωδικοί β΄ σελίδας. ακαθάριστα έσοδα α)Κωδικός 643. 361=45.000,00 β)Κωδικός 644. 322; =16.500,00 (Βασική =14.000+ υπερβάλλον= 2.500,00………. (14.500,00-12.000.00) γ)Κωδικός 646. 360 =61.500,00 2) Λοιποί κωδικοί. Αγορές + δαπάνες Κωδικός 235. 302 Π/Υ..=30.000,00 Κωδικός518. 385/007 (ΕΦΚΑ/ΟΓΑ)..= 1.200,00 Κωδικός 530. 385/014(ΕΝΟΙΚ)……….=..500,00 Κωδικός 385/011 Ενέργεια= …………..3.000,00 Κωδικός 385/012 Ύδρευση=………….1.700,00 Κωδικός 385/013 Τηλεπικ= ……….… 600,00 Κωδικός 385/016 Λοιπά έξ=……..….… 1.000,00 ..........(ΕΛΓ ΕΙΣΦ) Κωδικ 536. 385(Διάφορα) ……………= 6.300,00 Κωδικός 524. 381/001&002 (ΕΡΓ)=... 1.500,00 (1350+150) Αποσβέσεις 543….325=………….…..=1.500,00 Σύνολο…………….…..…………...…..11.000,00 3) Ανακεφαλαίωση Σύνολο Εσόδων……..……= 61.500,00 (047) Σύνολο Εξόδων…………..= 41.000,00 Κέρδη………………..;…….=20.500,00 (329) Λογιστικές διαφορές.........= + 1.000,00 (343) Πίνακας ΄΄Ε΄΄………………= + 100,00 (732) Καθαρά κέρδη …….…….= 20.500,00 (329=048) Φορολογ. Καθαρά κέρδη.= 21.600,00 (352=555) 4) Κωδικοί με ΄΄χ΄΄ Βιβλία=019. 005/1=απλογραφικα Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ= 595. 009/1 Οντότητες= 010/1 Tips Βλ. συμπληρωμένο νέο Ε3: *Σε απλούστερη μορφή και χωρίς έξοδα παραγωγής !! * Αντιστοίχιση κωδικού επιδοτήσεων 644 με 322 και 362. Κατά την άποψή μας όμως οι επιδοτήσεις αυτές δεν πρέπει να περάσουν στον κωδικό 300.. * . βλ. ΠΟΛ.1072/2018) και οδηγό για τον Ε3 της ΑΑΔΕ Και πέσαμε μέσα……………. σωστά τα αναγράψαμε στο παράδειγμα που ανεβάσαμε αρχές Μαρτίου.!!!!!! Β) Συμπλήρωση Ε1 Κωδικός 461(κκ)=21.600,00 Κωδικός 475(αε)=61.500,00 Κωδικός 659/Συνδεδεμένη+πράσινη=12.000,00 Κωδικός 659/Λοιπες ........4.000,00 Κωδικός 309 =400,00€ (εργόσημο, θα είναι συμπληρωμένος). Κωδικοί Ε1 με ΄΄χ΄΄ Είστε κατ επάγγελμα αγρότης κωδ. 037/038=ΝΑΙ. Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος !!!. Τελικά ο κωδικός αυτός είχε εξελιχτεί σε μείζον θέμα πέρσι! Το ποσό του δανείου που εισέπραξε, καθώς και οι δόσεις που κατέβαλε για την αγορά του τρακτέρ δεν μεταφέρονται στο Ε1!!! Γ) ΕΦΚΑ (Αν κατέβαλε πέρσι πχ 1.950,00) ΕΦΚΑ=21.600,00 +1.950=23.550,00χ( -15%) =20.017,50χ 23,20%=4.644,06 (του χρόνου δεν θα ισχύει το -15%) Δ) Εκκαθαριστικό Φόρου α)κατ επάγγελμα αγρότης Φόρος ............=2.842,00 Προκαταβολή.=2.792,01 Εισφορά Αλλ.....=1189,50 Τέλος Επιτηδ……..=0,00 Σύνολο ...........=6.823,51 Απαιτούνται αποδείξεις με κάρτα ποσού 2.800,00 στον κωδ. 049 . (10.000χ10%+11.600χ15%) Θα εισπράξει και το νέο Α21 (ΟΠΕΚΑ) για συνολικό εισόδημα 21.600+16.000+400,00=38.000, ποσό επιδόματος για 4 τέκνα 0,00 Δικαιούταν επίδομα μέχρι 37.500,00 (από 37.501,00 και πάνω πέφτει κόπφτης!!!) β) Αν Όχι κατ επάγγελμα αγρότης Φόρος..........=4.835,00 Προκαταβολή=4.835.00 Εισφορά Αλ....1.189,50 Σύνολο..........=10.859,50 Επιβαρύνεται ο μη κατ επάγγελμα αγρότης με 4.035,99!!!! (το ίδιο ισχύει αν δεν θα έχει και αποδείξεις με κάρτα!!) 1..ΥΓ. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το νέο Ε3 του κωδικού 644. Κατά την άποψή μας πρέπει να συνδέεται με τον κωδ. 322 (Δ8) και 362 (Ζ1). Τέλος επειδή οι πληροφορίες για τις επιδοτήσεις δίδονται στον πίνακα Γ2, εκ του λόγου αυτού, είναι κενός ο πίνακας Ζ3, στη δ΄ σελίδα, (θα αναγράφονταν δυο φορές!) Τελικά πάνε στον Ζ1/362 και μετά Δ8/322., όπως προβλέψαμε στις αρχές Μαρτίου!! Tips 1.Η βασική ενίσχυση είναι το άθροισμα των ποσών 13.000+1.000=14.000, καταχωρείται στον 901.071 του Ε3 και μεταφέρεται όλο το ποσό στον 644.322; Το ποσό της βασικής δεν μεταφέρεται στον κωδικό 659 του Ε1. 2.Το πρασίνισμα καταχωρείται στον κωδικό 902.072 του Ε3 ποσό 9.000 και η συνδεδεμένη στον κωδικό 903. 073 ποσό 5.500. Στη συνέχεια τα δυο ποσά αθροίζονται και αν το άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 12.000 το υπερβάλλον ποσό μεταφέρεται και αυτό στο κωδικό 644. 322 για να φορολογηθεί. Στην περίπτωσή μας μεταφέρεται το ποσό των 2.500. (14.500-12.000). Άρα ο κωδικός 644. 322 θα έχει σύνολο 14.000+2500=16.500. Το ποσό που δεν φορολογείται, και εδώ 12.000 μεταφέρεται στον κωδικό 659 του Ε1. 3.Η εξισωτική, είναι στον Πυλώνα -2, δεν φορολογείται, καταχωρείται στο κωδικό 911,077 και δεν μεταφέρεται στον 644. 322. Το ποσό αυτό που δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται τελικά στον κωδικό 659 του Ε1/λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις έχει δυο επιλογές.. Προσοχή. Επειδή η Εξισωτική είναι στον Πυλώνα 2, πάει στον 911. 077 και όχι στον 907.075 του Πυλώνα-1..!!. . μεταφέρεται και στο 659, και γίνεται χρήσιμη στα τεκμήρια, αλλά ....έχει όμως Εισφορά Αλληλεγγ.!! Ο καταρράκτης του 659 έχει δυο τρεις θέσεις : ØΠράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις ØΛοιπές αγροτικές ενισχύσεις - Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης 4. Για τις επιδοτήσεις του 2016 που εισπράχθηκαν στο 2017 θα υποβληθεί χειρόγραφη τροποποιητική για το 2016 μέχρι 31/12/2018. 5. Η επιδότηση για το τρακτέρ δεν μεταφέρεται εντός του Ε3 στο κωδικό 644. 322.Μόνο 076 6. Η Αποζημίωση ΕΛΓΑ δεν μεταφέρεται εντός του Ε3 στο κωδικό 644.322. Μόνο 070. 7. Η φορολόγηση θα γίνει με τη κλίμακα των μισθωτών αφού ο εν λόγω είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Για να είναι κάποιος πρέπει να πληροί ΚΑΙ τα 5 Κριτήρια. Και προ πάντων αγορές με κάρτα για κάλυψη του αφορολογήτου!!. Ήτοι για το ποσό των 21.500,00 απαιτείται ποσό 2.725,00 αγορά με κάρτες 8. Ο συντελεστής απόσβεσης στους αγρότες είναι 10%. Για τις αποθήκες όμως , στάβλους κλπ και γενικά κτιριακά 4%. 9. Προσοχή στην εξόφληση των τιμολογίων με αξία άνω των 500,00. Πάντα με τραπεζικό μέσο εξόφλησης 10. Προκαταβολή φόρου και φέτος 100%. Για τα ενοίκια-έσοδα δεν υπολογίζεται προκαταβολή. 11. Η αγορά τρακτέρ κλπ δεν αποτελεί τεκμήριο ε) Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού δεν εμπίπτει η αγορά ή ανέγερση οικοδομής. (βιβλιαράκι οδηγιών) Δεν το καταλαβαίνω γιατί η αγορά αγρού, ή ανέγερση χοιροστασίου , αποθήκης κλπ να είναι τεκμήριο…?? Κανονικά και αυτά έπρεπε ως πάγια να υπάγονται??.. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα είναι προσαύξηση περιουσίας και θέλουν δικαιολόγηση… Σχόλιο: Ο Αγρός λέει δεν θεωρείται εξοπλισμός..!! Αν το χωράφι του αγρότη δεν θεωρείται εξοπλισμός, τότε τι είναι εξοπλισμός.. Δεν πα να έχεις 10 τρακτέρ, αν δεν έχεις χωράφια, τα τρακτέρ είναι άχρηστα!...: τι θα οργώσεις;; Θεωρώ στα δικαστήρια ότι θα πέσει... Αν δεν κτίσεις αγροτική αποθήκη, ΄΄μαντρί ΄΄ κλπ, που θα αποθηκεύεις τα προϊόντα, τα εφόδια, τα ζωντανά κλπ;;; Μπορεί η αποθήκη και ο στάβλος να μην είναι εξοπλισμός;;;;... Ο νόμος πάντως αναφέρει γενικά για εξοπλισμό και δεν εξαιρεί τίποτε!! βλ και σχετικό βιντεάκι link. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35135 12. Η εξόφληση δανείων επιχειρηματικών δεν αποτελεί τεκμήριο πολ 1076/17 13.Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τις υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων για τις επιδοτήσεις εφόσον υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι 31/12. Ακολουθούν δηλαδή τα αναδρομικά των συνταξιούχων. 14.Και Φέτος ΔΕΝ θα καταβάλλεται Τέλος Επιτηδεύματος για το 4ο έτος. Η απαλλαγή θα είναι για ακόμη 1 έτος (Πενταετία). Θα καταβάλλεται από τη χρήση 2019!!( ε ρε γλέντια οι αγρότες, και ακόμη περνά από τα ψιλά…., δεν το πήρανε φαίνεται χαμπάρι τα ΜΜΕ με τα πρωινάδικα….) 15.Απαλλαγή από Τέλος Επιτηδεύματος μόνο όταν κοινότητα έχει όλη 500 κατοίκους και όχι ένα χωριό της κοινότητας. Χωριό με 50 κάτοικους σε κοινότητα με 610 κατοίκους υπάγεται στο ΤΕ!!!! βλ link. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26238. ΠΡΣΧ. Αν ο αγρότης είχε τηρήσει βιβλία στο παρελθόν, επιβαρύνεται κανονικά με τέλος 650,00 16.Η προσωρινή απαλλαγή για τη φορολογία του ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, ισχύει και φέτος. 17.Και οι αγρότες του Ειδικού εφόσον πληρούν τα κριτήρια είναι κατ επάγγελμα αγρότες. Έτσι παρακάμπτεται ο όρος να τηρούν βιβλία. 18.Δεν δόθηκε ακόμη λύση για την απόσβεση των δένδρων, προβάτων, κλπ σε ποια αξία θα γίνεται. 19.Το εργόσημο τελικά πρέπει να είναι φυτικής προέλευσης…! Για τους στάβλους (Ζωικής) απαιτείται ασφάλιση των εργατών τους στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 20.Εισόδημα από κοινωνία κληρονόμων λόγω αποβιώσαντος αγρότη φορολογείται ως νπ με 29%, αλλά χωρίς ΤΕ. 21.Δασικοί χάρτες. Υποβολή αντιρρήσεων, καταβάλλονται τέλη, αμοιβές σε μηχανικούς, δικηγόρους , κίνδυνος να χάσουν πολλοί Περιουσία!!Παρόλα αυτά γράφτηκε ότι, 2 .000.275 στρέμματα φθάνουν οι εκτάσεις που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας όμως καταπατηθεί και εκχερσωθεί στο παρελθόν σε 34 νομούς ( τα περισσότερα, Στη Λάρισα 554,952 στρ, στην Ηλεία 302.556 στρ και Αχαΐα 198.227 στρ, κλπ . ) Τα έξοδα αυτά πρέπει να είναι εκπιπτόμενα;;;; 22.ΙΧΦ.ΑΓΡ. Μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία Αγρότη ή του Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης, και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μπορούν να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου. (ΜΑΑΕ) 23.Από φέτος βλέποντας στον κάμπο (όσοι τουλάχιστον έχουν εικόνα ) είναι εμφανής η αλλαγή των καλλιεργειών , όπως πολλά φασόλια, φακές, ρίγανη!, αρακά, αλλά και ελαιοκράμβη? Κιτρίνισαν πολλές ραχούλες από την ελαιοκράμβη…!!!!. Για τους σχετικούς ενώ από μακριά φαίνονται σαν ανθισμένες βρούβες!, όμως είναι ελαιοκράμβη!!!!Επίσης πολλά αμπέλια και μάλιστα με λευκά σταφύλια φυτεύονται ντόπιες ποικιλίες, αλλά σε ερυθρές φυτεύονται ξενικά!! 24. Να αυξήσουμε τον πρωτογενή τομέα, αλλά όταν διαβάζουμε ότι το 80% του βόειου κρέατος, όπως και το 70% του χοίρειου κρέατος, αλλά και το 60% του αγελαδινού γάλακτος εισάγεται, τότε τι να περιμένουμε…. Άσε που και τα λουλούδια του Επιταφίου ……..βλέπω να είναι και αυτά εισαγόμενα κατά 97%!!! 25. Για τους συνταξιούχους από 1/1/2025 πάνε οι συνέπειες!!!!!!!!! 26. Ε1, ΙΒΑΝ για τον υπόχρεο αλλά και για τη σύζυγο… 27.Ζημιά από αγροτικό εισόδημα δεν συμψηφίζεται με τυχόν κέρδος από εμπορική δραστηριότητα, μεταφέρεται σε επόμενη χρήση με τις προϋποθέσεις.. 28. Κερδισμένοι των αλλαγών φαίνεται να είναι οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», για εισοδήματα (κέρδη ) έως 20.000 ευρώ.β ) Χαμένοι των αλλαγών είναι : βα) οι « μη κατ΄ επάγγελμα αγρότες», αφού στην καλύτερη περίπτωση, ο συντελεστής φορολογίας τους αυξάνεται κατά 9 ( 22-13 ) ποσοστιαίες μονάδες και ββ) οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», με εισοδήματα (κέρδη ) άνω των 30.000 ευρώ. 31. ΙΒΑΝ. Χρειάζεται ανεξάρτητα αν είναι χρεωστικό ή πιστωτικό! και για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο::. Εάν κάποιος δεν έχει, τότε επιλέγουμε δεν έχω ΙΒΑΝ από τον καταρράκτη με τις τράπεζες. ... 32. Κωδικός 021/022 του Ε1. Και αυτοί προσυμπληρωμένοι από το σύστημα. Κλικ εδώ, θα γίνεται έλεγχος αν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και έχει και μαγαζί. 33. Ενοίκια σε μονές Αγ. Όρους. Αν έχει νοικιάσει ακίνητο (κατοικία) και πληρώνει ενοίκια στις Μονές αυτές, γράφει το ποσό εδώ, για να πληρώσει και το χαρτόσημο των ενοικίων!! (κωδ.421/422) 34. Ενοίκια ανήλικου Αν ανήλικο τέκνο αγρότη ή και μη, εισπράττει ενοίκια και το χωράφι είναι πχ δωρεά από τον παππού ή τον πατέρα του ή την θεία του κλπ ή το αγόρασε το ίδιο, το ενοίκιο σε κάθε περίπτωση δηλώνεται από τους γονείς. Δεν κάνει ποτέ δήλωση το ανήλικο για το εισόδημα αυτό!! (ισχύει με το νέο ΚΦΕ από 1/1/2014) 135. Προσοχή. Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο να είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ/ΟΓΑ για 2 συνεχή έτη, καθώς και το κριτήριο του εισοδήματος. 36.ΤΕ. Αν τηρούσε βιβλία στο παρελθόν χρεώνεται με Τέλος Επιτηδεύματος με την ένταξη στο κανονικό καθεστώς!. 37. ΤΕ. Γεννηθέντες το έτος 1955 και πριν, εξαιρούνται από το ΤΕ. 38. Αν από το ειδικό στο κανονικό η 5ετία μετράει από το πρώτο έτος στο κανονικό!. 39. Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για χωράφια, αγροτ. αποθήκες, στάβλους κλ.π. και σε δωρεάν παραχώρηση σε ανιόντες ,κατιόντες και συζύγους. 40. Το ΕΝΦΙΑ των αγρών εκπίπτει από τα έσοδα. Εκτύπωση της σχετικής πράξης εκκαθάρισης και εγγραφή στα βιβλία. (εκπίπτει ότι πληρώθηκε στο 2017.) 41.Μίνι ηλεκτρονικές εργασίες-συνδέσεις! (8 διαδικτυακές εκτυπώσεις…) *Από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ Εκτύπωση βεβαίωσης επιδοτήσεων Εκτύπωση πληρωμών για έτος 2017 ( και αυτές που εισέπραξε μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης.) *Από το site του ΕΛΓΑ Εκτύπωση δήλωσης ΕΛΓΑ Εκτύπωση εισφοράς ΕΛΓΑ Εκτύπωση για τυχόν αποζημίωση από παγετό κλπ. *Από το site του GGPS -ΑΑΔΕ Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, καταχωρούμε το φόρο για τα χωράφια στα έξοδα. Οι αγροτικές αποθήκες αν δηλώθηκαν με κωδ.51 και 52 δεν έχουν ΕΝΦΙΑ. *Από το site του ΕΦΚΑ Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών. (προσοχή μήπως καταχωρήσαμε τις πληρωμές….) *Από το site της GGPS -ΑΑΔΕ τα ενοίκια που πλήρωσε ( η εφαρμογή των συμφωνητικών) 42.ΕΛΠ/ΜΥΦ και Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ!. Από το έτος 2015, μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο (ΠΟΛ 1003/2014). Για τα ποσά αυτά όταν απαλλάσσονται του ΦΠΑ και κατά την είσπραξή τους από το δικαιούχο δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών παραστατικών, δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής τους στις καταστάσεις (ΜΥΦ) πελατών-προμηθευτών (εγκ. 1132344/2015. 43.Η Εξισωτική Στον κωδικό 911. 077 του Ε3 και στο 659/ καταρράκτης / λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις. 44.Δήλωση ΟΣΔΕ και ΜΑΑΕ Με την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ γίνεται και καταχώρηση στο Μητρώο αγροτών. 45. Αγροτεμάχια και δασικοί χάρτες. Τίθεται θέμα για όσους τα χωράφια τους χαρακτηρίστηκαν δάση!!!, κάνουν δεν κάνουν αντιρρήσεις, ή τις χάσουν, ή προχωρήσουν τελικά στην αγορά τους , θα πρέπει να αλλάξει και η εικόνα του Ε9!! Δημιουργείται μια νέα ιδιόμορφη πρωτόγνωρη κατάσταση κυριότητας 46.Ανέγερση αγροτικής αποθήκης Αν εκδόθηκε άδεια το 2017 για ανέγερση αγροτικής αποθήκης δεν υποβάλλουμε παραστατικά στη Δ.Ο.Υ. για ρεύμα. Καταργήθηκαν από 1/1/14 οι σχετικές διατάξεις. 47. Αποσβέσεις τρακτέρ- Συντ. 10% & επιδότηση αγοράς Στο παράδειγμα μας: Αγορά =70.000,00 Επιδότησηση=10.000,00 Υπόλοιπο= 60.000,00 Απόσβεση χρήσης 2017=60.000χ10%χ10/12=5.000,00 (Οι επιχορηγήσεις μειωτικά της αξίας αγοράς) (αποσβέσεις ΕΙΧ με 16%). 48. Δήλωση ΟΣΔΕ Μέχρι 15/5/2018. 15/6/2018 http://www.agronews.gr/files/1/anakoinoseis/Εγκύκλιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2017.pdf 49. Έκπτωση του ΦΠΑ του Ειδικού καθεστώτος στη δήλωση Ε3 Σύμφωνα με τη διοίκηση δεν επιτρέπεται η λογιστικοποίηση του ΦΠΑ των εισροών, επειδή λαμβάνουν κατ αποκοπή ΦΠΑ επιστροφή. Είναι άδικο αλλά έτσι κρίθηκε, ας ελπίσουμε οτι θα αλλάξει η θέση αυτή.. 50. Χαράτσι στο νερό με τον περιβαλλοντικό τέλος, με υδρόμετρο στη πομόνα! (είναι και αυτό μνημονιακή υποχρέωση…), με τον ΕΦΚΑ, και ουκ εστιν τέλος……! (Πάντως στο εξωτερικό όποιος έχει γη θεωρείται αγρότης..--! )Περιβαλλοντικό Τέλος: Υπολογίζεται ότι θα είναι 6,00 το στρέμμα ή 0,01 ανά κυβικό μέτρο νερού. Αν πουλά αγαθά με σακούλες θα έχει και για αυτές το γνωστό 0,04 για κάθε σακούλα!! 51.Αποσβέσεις σε ζώντα ζώα και πολυετή δένδρα (περιβόλια) Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στο θέμα. Δεν υπάρχει τρόπος και απαγορεύεται να γίνει απόσβεση σε τεκμαρτή αξία. Υπάρχει πάντως μια αξία (ασφαλιζόμενη) που είναι αναγραμμένη στη δήλωση του ΕΛΓΑ όπου γράφει ότι ένας πχ πορτοκαλεώνας αξίζει 50.000 ή το κοπάδι με τα πρόβατα 40.000. Αυτές μπορεί οι αξίες να μην είναι πραγματικές, (δεν τις αναφέρω τεκμαρτές γιατί δεν τις βλέπω έτσι…), γνωρίζω όμως ότι αν πέσει πχ χαλάζι ή μια αρρώστια, τα χρήματα που θα πάρει ο αγρότης βάσει των αξιών αυτών και θα είναι όχι μόνο πραγματικά αλλά …Ζωντανά και σωτήρια!! Δεν είναι απορίας άξιον γιατί να μην μπορεί να υπολογίσει στην αξία αυτή την απόσβεση 10%;; Λένε ότι η απόσβεση θέλει πραγματική αξία, συμφωνούμε όλοι σ αυτό, αλλά τα δένδρα και τα πρόβατα πως μεγάλωσαν, με αέρα; δεν έχουν ένα κόστος πραγματικό.! Σίγουρα θα έχουν… όπως η αγορά δενδρυλλίων, τα λιπάσματα, κλάδεμα, όργωμα, νερό άρδευσης, ζωοτροφές κλπ) και τα οποία όταν έγιναν δεν υπήρχε υποχρέωση διαφύλαξης των στοιχείων. Κατά τα άλλα το οξύμωρο είναι ότι η απόσβεση είναι ένα υπολογιστικό (αφηρημένο) έξοδο μάθαμε στις σχολές, αλλά που για να υπολογισθεί θέλει όμως πραγματική αξία στη φορολογία!…. ας είναι έτσι λοιπόν. Απαγορεύεται λοιπόν και θα περιμένουμε και θα ευελπιστούμε μήπως κάποτε δοθεί μια λύση…. Τέλος κλείνοντας τις σκέψεις αυτές σημειώνουμε ότι στη περίπτωση που αναφέραμε πριν της αποζημίωσης δηλαδή για την απώλεια προβάτων από αρρώστια, και της αγοράς στη συνέχεια νέων, δεν μιλάμε και για μια εν τοις πράγμασι ΄΄τιμή αντικαταστάσεως;; ΄΄…. !!! (μια καθαρά προσωπική αιρετική θέση…) 52.Ειδικό Καθεστώς. Από την Απόδειξη Είσπραξης στο …..Ειδικό Στοιχείο. Τελικό με τα ΕΛΠ οι αγρότες στις πωλήσεις που δεν λάμβαναν φορολογικό στοιχείο εξέδιδαν οι ίδιοι Απόδειξη Είσπραξης, τώρα από 1/1/2017 θα εκδίδουν το Ειδικό Στοιχείο, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των συνολικών εσόδων για να διαπιστωθεί αν έγινε υπέρβαση του ορίου των 15.000,00 για ένταξη στο κανονικό καθεστώς. Tips Άρα σε κάθε διάθεση αγροτικού προϊόντος απαιτείται πάντα στοιχείο, καρπούζια στο δρόμο, λάδι στον τενεκέ, μέλι στο βαζάκι, ελιές, γάλα, μήλα, πορτοκάλια, φασόλια, κλπ (αλήθεια είναι γνωστό αυτό στους αγρότες……) 53. Άλυτα θέματα 1. Υπολογισμός αποσβέσεων σε ζώντα ζώα και περιβόλια με 31/12/13. 2. Αν προστίθενται οι επιδοτήσεις και αν ναι ποιες με τα έσοδα του άρθρου 39 του ΦΠΑ για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς. (απαλλασσόμενοι). 3. Η αγορά αγρού αν είναι τεκμήριο ή ανέγερση αποθήκης ή στάβλου κλπ; 5. Ειδική στο Βαμβάκι πάει στον κωδικό 903 073 (Συνδεδεμένη) ή στον 908 075Λοιπές;; μάλλον σε {073} 6. Λύθηκε το θέμα με το μέρισμα διανομής σε παραγωγών συνεταιρισμών. Δεδομένου ότι αφενός ο σχηματισμός του πλεονάσματος δεν συνδέεται αποκλειστικά με έσοδα (για το φυσικό πρόσωπο) από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων και αφετέρου δεν συνδέεται άμεσα με την ίδια παραγωγή των φυσικών προσώπων (το πλεόνασμα δημιουργείται από συναλλαγές του ΑΣ με μέλη αλλά και με μέλη - επενδυτές), το πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016, στα μέλη και στα μέλη - επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού. 53. Από 10/5/2018 ανοίγει η εφαρμογή για τις 120 δόσεις για τα χρέη των αγροτών.;;; https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40539 Καλή δύναμη σε όλους e1_sel_ypopin_5.pdf Θερμή παράκληση να μην υποβάλλονται εδώ ερωτήσεις ,,, προχωράνε τα θέματα και ......δεν είναι χρηστικό.. Eumilos. e1_sel_1.pdf e1_sel_2.pdf e1_sel_3.pdf e1_sel_4.pdf
 5. 3 points
 6. 2 points
  700

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 007,008 ΣΤΟ Ε1

  ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΡΙΝ ΛΗΞΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ......................ΚΡΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
 7. 2 points
  Καταθέτω προς συζήτηση ένα πρωτόλειο κείμενο συγκατάθεσης επεξεργασίας στα πλαίσια του GDPR. Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Document5.pdf
 8. 2 points
  geka

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΔ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

  Μπορείς, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σου για το taxis, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ σου και τον αριθμό επιβεβαίωσης που θα σου εμφανίσει, να κατεβάσεις και να εκτυπώσεις τα ένσημά σου από δω: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml Στο ίδιο link υπάρχουν και άλλες εφαρμογές γαι τον ασφαλισμένο. Όσο για το ΑΤΛΑΣ, που ανέφερε ο "ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ", θα σου έλεγα να μην έχεις καμιά εμπιστοσύνη, διότι δεν είναι ενημερωμένο.
 9. 2 points
 10. 2 points
  Κώστα πολύχρονος και από εμένα. Ειδικά και γενικά σε όλους τους εορτάζοντες.
 11. 2 points
  Ntarko1986

  Το taxis λειτουργει βρε παιδια;

  Όταν έχεις φορτώσει στον σέρβερ του taxis όλα τις υπηρεσίες του δημοσίου αυτά παθαίνεις...καλό καλοκαίρι σε όλους
 12. 2 points
  kotlistianos

  Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ - ΕΦΚΑ

  Μόνο αν είναι Μονοπρόσωπη η ΙΚΕ θα πληρώσει και στα μερίσματα!
 13. 2 points
  ponzi

  Καταχώρηση τιμολογίου έργου

  Αγορές α υλών και πώληση προϊόντος είναι τα τεχνικά έργα. Αγορές εμπορευμάτων και πώληση εμπορευμάτων και υπηρεσίας είναι οι επισκευές.
 14. 2 points
  PROAKIS

  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

  σαν φπα δεν θα αφαιρέσεις τίποτα και θα αποδώσεις ότι προκύπτει ( δηλ.+ φπα τέλους). στον κύκλο εργασιών θα αφαιρέσεις την αξία τέλους πχ. 0,03 με την δήλωση σακούλας θα αποδώσεις και τα 0,03.
 15. 2 points
 16. 2 points
  Περιεχόμενα...............................................................................................(v.2.0) (Επικαιροποιημένο 12/3/2018), (με Ε3 νέο συμπληρωμένο), (συνημμένα αρχεία) Α. Οι νέες αλλαγές. Τι ισχύει από 1/1/2018! 1. Κατάργηση της έκπτωσης του 1,5%, 2. Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων.(Αναστολή μέχρι 31/12/2018) 3. Αλλαγές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. (ΕΦΚΑ/ΤΕΒΕ) 4. Αλλαγές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών. (ΕΦΚΑ/ΟΓΑ) 5. Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία! 6. Αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ 7. Κατάργηση του μειωμένου συντελεστή 17% και 9% ΦΠΑ από 1.1.2018. Αφορά 27 νησιά. 8. Κατάργηση της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών, ( ισχύει από 1.1.2017). 9. Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων από 1-1-2018 10. Κατάργηση της φοροαπαλλαγής των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών. 11.Περιβαλλοντικό τέλος στις λεπτές σακούλες (ΠΕΡ_ΣΑ) για τη μεταφορά των ψώνιων. 12. Από 1/1/2018, Τέλος στο χύμα ελαιόλαδο στα τραπέζια των εστιατορίων. 13. Κρέατα. Υποχρεωτική η επισήμανση καταγωγής – προέλευσης. (Από μέσα Απριλίου 18) 14. Γάλα. Υποχρεωτική η επισήμανση προέλευσης (Από μέσα Απριλίου 2018). 15. Μέλι. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση (από 19/9/2017) 16. Ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα. (Από 1/1/2018, αλλά να εκδοθεί η ΚΥΑ) 17. Αλλαγές από 1/1/2019 και βλέπουμε 18) Αλλαγές από 1/1/2020 και βλέπουμε (Μείωση αφορολογήτου) Β. Αγροτικά Ζητήματα: 1. Το αγροτικό Αφορολόγητο και τα υλικά για χτίσιμο 2. Επιδοτήσεις και ένταξη σε Αρχεία και καθεστώτα!! 3. Ο ΄΄Γρίφος΄΄ της φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων. 4.Αναγραφή του αριθμού ΑΤΑΚ από το Ε9 στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγρομίσθωσης Καλλιεργητικής Περιόδου 2017/2018!! 5. Τα 5 κριτήρια του αγρότη. Από τα 5 και τα 5!!! 6. Εγγραφή εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Μητρώο (ΕΜΕΑΠΕΕ) 7. Λοιπά αγροτικά θέματα *Φορολογική κλίμακα * Ποιοι αγρότες έχουν αφορολόγητο και ποιο; (χτίσιμο με κάρτα-πίνακας) *Η έκπτωση σε φόρο. *Επανέρχεται; η τεκμαρτή φορολόγηση για τους αγρότες;;; (νέο) 8. Τα ευεργετήματα της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε σχέση με τους λοιπούς επαγγελματίες και εμπόρους (νέο) 9. Ολοκληρωμένη εφαρμογή στο νέο Ε3 (απλή μορφή και μέχρι …νεωτέρας). (νέο) 10. Tips (από το 1 μέχρι το 41) (νέο) Γ. Τα μπλοκάκια (της Εφορίας και του ΕΦΚΑ) Δ. Λοιπά θέματα ΕΦΚΑ. Οι νέες εισφορές από 1/1/2018 Ε. Έντυπα. Ζ. Ποικίλα Θέματα 1.Ευνοϊκότερα πρόστιμα και ….άλλα για διάστημα προ του 2014 (Ν.2523/98, Ν. 2238/94 κλπ) 2. Ρυθμίσεις Χρεών (ευνοϊκές, με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων !) 3. Κάτοικοι εξωτερικού 4. Συνήθεις (απλές) λογιστικές διαφορές 5.Παραγραφή. 1) ΣτΕ 172/2018 Συμπληρωτικά στοιχεία και καταγγελία 2) ΣτΕ 2934/2017 Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεί οι καταθέσεις στις τράπεζες. 3) ΣτΕ 1738/2017 (ολομέλεια) έκρινε οριστικά 4) ΣτΕ 2932/2017. 5) ΝΣΚ 268/2017 (Για παραβάσεις φοροδιαφυγής η 20ετία αρχίζει από 2012 (και όχι από το 2008!!) 6) ΝΣΚ 265/2017 (πότε η δήλωση λογίζεται ανακριβής για επέκταση ελέγχου πέραν 5ετίας) 7) ΝΣΚ 268/2017. (Παράβαση φοροδιαφυγής έχουμε όχι από το 1ο €, αλλά όταν έχουμε υπέρβαση των ορίων) 8) ΣτΕ 3212/2017 . (πόθεν έσχες) 9) ΣτΕ 2649/2017. . (πόθεν έσχες) 10) ΣτΕ 424/2017 (επανάληψη διαδικασίας με κατάσχεση χωρίς υλική πράξη της ξανά-αφαίρεσης) 11) ΣτΕ 1091/2017 (συμπληρωματικά στοιχεία και πρόστιμο ΚΒΣ και οριστική φορολογική εγγραφή) 6. Τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών 7. Μεταφορά Ζημιών 8. ΕΙΧ παροχή σε είδος. 9. Προσαύξησης περιουσίας 10. Έκπτωση εισφορών ΕΦΚΑ. 11. Αποσβέσεις 12. Χωριστά δηλώσεις οι σύζυγοι! (330/18 ΣτΕ) Η. Νέα χρήσιμα links (useful). Θ. Utilities. Ι. Οι Προθεσμίες. Κ. Νέες υποχρεώσεις. Λ. Η Γ΄ αξιολόγηση. (Ν.4512/18) Μ. Ο Επίλογος. Παράρτημα: Bεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,Ημερομηνία υποβολής 1. Για το φορολογικό έτος 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018. 2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης. 3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). (Για τυχόν παραλείψεις, λαθάκια, κλπ θα τα αποκαταστήσουμε άμεσα ..) Eumilos. analysys_2018.doc neo_E3_aplo.pdf
 17. 1 point
  μόλις ανέβασαν το αρχείο με τα επιδόματα !! κεα 619
 18. 1 point
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ WORD ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Δείτε και κατεβάστε το αρχείο Το έντυπο περί Περιβαντολλογικου τέλους πλαστικής σακούλας σε word για γρήγορη συμπλήρωση .Παρακαλώ κάντε κλικ στα πεδία που θέλετε να συμπληρώσετε και γράψτε μέσα στα πλαίσια κειμένου του αρχείου . Μέλος που το ανέβασε takisstavropoulos Ανέβηκε στον κόμβο 23/05/2018 Category Χαρτοσήμων και λοιπών τελών  
 19. 1 point
 20. 1 point
  125883623

  ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/8630 ρίξε μια ματιά και εδώ ...
 21. 1 point
  Χρόνια πολλά Κωστή, με υγεία κι ευτυχία !!! Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν και να σου δίνει η ζωή απλόχερα όσα επιθυμείς
 22. 1 point
  ponzi

  GDPR - Λογιστές

  O gdpr, αν δεν μείνει μόνο στη θεωρία και γίνει ένα κανονικό εργαλείο για τον πολίτη, θα έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε μόνο πόσα άχρηστα διαφημιστικά mail θα σταματήσετε να παίρνετε. Το θέμα με την έκθεση των δεδομένων μας έχει παραγίνει. Χρειάζονται πραγματικά καταγγελίες για το παραμικρό στην ΑΠΔ. Δεν είναι δυνατόν να ψάχνω στον έναν υπολογιστή του γραφείου πχ ξύστρα πλάτης για αριστερόχειρες στο site του Πλαισίου και την επόμενη μέρα να μου στέλνει mail το Πλαίσιο στο προσωπικό μου mail: Τη θέλεις τελικά την ξύστρα?
 23. 1 point
  Kyros

  Το taxis λειτουργει βρε παιδια;

  Όταν θες να τα φορτώσεις όλα σε ένα σύστημα που έχει συγκεκριμένες αντοχές, στο τέλος θα σου σκάσει στα μούτρα. Είναι σαν να θέλω να παίξω FarCry στον 486/100 μου (για τους παλαιούς!). Όταν μέχρι και για να γράψεις το παιδί σου στο σχολείο θέλεις σύνδεση taxisnet, το G-Cloud γίνεται Gia-Clama. Το πιο εξοργιστικό θα είναι ότι θα βγουν στο τέλος να μιλήσουν για μεμονωμένα περιστατικά και για ποσοστό απόκρισης 99,999~ και τα μαγαζιά θα κάνουν χρυσές δουλειές από τις σπασμένες οθόνες! ΥΓ:Ω Με κάλυψε ο νεότερος από πάνω.
 24. 1 point
  COSTAS

  Το taxis λειτουργει βρε παιδια;

  Η επιλογή να ζείς μέσα σε ένα αστείο κράτος είναι βλακωδέστατη. ???el_GR.DatastoreError???
 25. 1 point
  chris1986

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΦ 100 ΕΥΡΩ

  Από που προκύπτει πρόστιμο αν έχεις αποκλίσεις?
 26. 1 point
  Γεια σου Κωστή, ωραία και τα λαϊκά αλλά στο αμάξι δεν τα έβαζα. Ντρέπομαι για λογαριασμό μου, αλλά πιάσε μια Νατάσα
 27. 1 point
  COSTAS

  Το taxis λειτουργει βρε παιδια;

  Από εχθές το απόγευμα είχα ... ανασχέσεις.
 28. 1 point
  Σπύρο ΜΗ!!! Ξανά σκέψου το, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου!!!
 29. 1 point
  Τώρα θα σας μπινελικώσουν και θα έχουν και δίκιο!!
 30. 1 point
  To θέμα είναι πληρώνουμε τις εισφορές Μαρτίου ή όχι?
 31. 1 point
  Και εγώ εχω αντίστοιχες περιπτώσεις με ενάρξεις ειδικού απο το 2000 που τώρα χτυπάνε και ζητάει Ε3. Μάλιστα σε μία περίπτωση λόγω πρόωρης σύνταξης πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώς Ε3 γιατί το Ε1 δεν φέυγει μόλις βάλεις την πρόωρη στην σχετική κατηγορία που υπάρχει φέτος με το ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ στον 659. Ζητάει και Ε3 !!!!!! Μιλάμε για παππούδες και γιαγιάδες 80-90 χρονών χωρίς κανένα εισόδημα απο αγροτικά ,(μια περίπτωση ζευγάρι που η γιαγιά δεν έχει κωδικούς taxis), μόνο την σύνταξη ΟΓΑ. Απο τα νέυρα μου και το αγχος μου εστειλα μια - δυο με μηδενικά Ε3. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει; Ως προς την διαδικασία διακοπής απο την ΠΟΛ 1018/2018 βρήκα το παρακάτω. Αν κάποιος ρώτησε στο μητρώο παρακαλώ να μας ενημερώσει εδώ. 6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος. Τέλος για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36 παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12) Κατόπιν τούτου εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0) εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου. Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ' αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη. (Τι τραβάμε με τα αγροτικά ρε παιδιά; Συγκεντρωτικές , πλέον λόγω νέου Ε3 παραμετροποίηση σωστή και καταχώρηση των διαφορετικών κατηγοριών δαπανών (σπόροι , λιπάσματα , φυτά , δαπάνες παραγωγής κλπ). Δεν αξίζει τον κόπο κυρίως γιατί δεν μπορείς να συννενοηθείς και να παρεις μια σωστή αμοιβή. Δεν έχουν ακόμη καταλάβει πως δεν τους κάνουμε απλά την δήλωση όπως παλιότερα)
 32. 1 point
  koss1

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ Ε3 ΣΕ EXCEL

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ Ε3 ΣΕ EXCEL Δείτε και κατεβάστε το αρχείο Αρχείο Excel για υπεύθυνη δήλωση από τον πελάτη, για τα ζητούμενα στοιχεία του φετινού Ε3 σχετικά με: 1. Καταβολή μισθών προσωπικού μέσω τραπεζικών λογαριασμών 2. Πληρωμή εισφορών ΙΚΑ 3. Όλικη & μερική εξόφληση τιμολογίων άνω των €500 μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής 4. Στοιχεία επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού 5. Στοιχεία ενεργού POS Μέλος που το ανέβασε koss1 Ανέβηκε στον κόμβο 09/05/2018 Category Βοηθήματα Φορολογίας εισοδήματος  
 33. 1 point
  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40285
 34. 1 point
  Κάντε 1 εκτύπωση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.
 35. 1 point
  PROAKIS

  Ε3 πως καταλήγουμε στα σωστά EBITDA.

  δεν καταχωρείται ο φόρος. στον 190/290 κλπ. αφορά αναβαλλόμενη φορολογία.
 36. 1 point
  aplessas

  Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ - ΕΦΚΑ

  Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40282 Εισφοροδοτείται το εισόδημα μόνο από δραστηριότητα που προκαλεί την υποχρέωση στην ασφάλιση. Συνεπώς, ο εταίρος ΙΚΕ στην περίπτωση που αναφέρετε δεν ασφαλίζεται και δεν πληρώνει εισφορές για μερίσματα. Ο διαχειριστής ΙΚΕ που υποχρεούται σε ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ, πληρώνει εισφορές μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση (για κάθε έτος το εισόδημα αυτό εισφοροδοτείται την επόμενη χρονιά). Όσοι είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης δεν υποχρεούνται στην καταβολή ελάχιστων εισφορών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά πληρώνουν εισφορές με βάση το πραγματικό εισόδημα.
 37. 1 point
  PROAKIS

  Ε3 πως καταλήγουμε στα σωστά EBITDA.

  όταν γράφω ,ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ είναι η πληγή της χώρας ,γίνομαι κακός!!!! βρε εδώ ο κόσμος καίγεται και η θεωρία σας ,αντί να σβήνει την φωτιά την φουντώνει. δεν θα μείνει μικρή και μεσαία εταιρεία ΚΑΜΙΑ!!! μ'ια από τις αιτίες θα είστε και σεις.
 38. 1 point
  Γεια σας. Δεν μπορεί να σας προειδοποιήσει πριν το πέρας του 18μήνου. Δείτε και εδώ: Δεν μπορεί να σας μειώσει ώρες ή μισθό χωρίς τη συγκατάθεση σας. Τα μόνα "παράθυρα" που έχει είναι να σας δίνει παραπάνω από το βασικό και να έγραφε η αρχική σύμβαση ότι το επιπλέον ποσό χορηγείται οικειοθελώς και μπορεί να περικόπτεται μονομερώς από τον εργοδότη (αν και ούτε αυτό είναι απολύτως ασφαλές για τον εργοδότη), και η μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης που για να επιβληθεί πρέπει να μην ακολουθήσει απόλυση και σίγουρα να μην αφορά εργαζόμενο που βρίσκεται στη δική σας θέση.
 39. 1 point
  ponzi

  Συνάδελφος από Καλαμάτα για συνεγασία

  Πες μου καλαματιανή μου, τι σου έκανα μικρή μου, τι σου έκανα μικρή μου, τώρα και με τυραννάςκαι τα γλέντια στην Αθήνα, όπου κάναμε ξεχνάς.Δε μου είπες μαυρομάτα, να σε βρω στην Καλαμάτα, να σε βρω στην Καλαμάτα, της μαμάς σου να το πω, ότι θέλω να σε πάρω και τρελά πως σ’ αγαπώ.Τώρα όλα μου τ’ αρνιέσαι και πια δε με συλλογιέσαι, και πια δε με συλλογιέσαι, μέσ’ στους δρόμους που γυρνώ, κι απ’ το σπίτι σου ακόμα κρύβεσαι όταν περνώ.Καλαματιανή λυπήσου, τα παλιά μας πια θυμίσου, τα παλιά μας πια θυμίσου, μη μ’ αφήσεις να χαθώ, έβγα στο παράθυρό σου, για να παρηγορηθώ.
 40. 1 point
  PROAKIS

  κωδικοι ε3 πινακας Δ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Β

  τον 180 θα τον πας στον 123 αφού αφαιρέσεις ότι θα πας στον 125+128. άρα 180-125-128= 123. ο 105 είναι για προχωρημένους. στο έγραψα παραπάνω. δεν σε ενδιαφέρει.
 41. 1 point
  Εμείς οφείλουμε να το δηλώσουμε.Από εκεί και πέρα δεν θα γίνουμε Μαντείο των Δελφών για το τι θα γίνει στο μέλλον.
 42. 1 point
  "Συμπέρασμα με την νέα διάταξη το χρονικό όριο της πενταετίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ν.3762/2009 κατά το οποίο ο εργοδότης είχε την υποχρέωση διατηρήσεις απαλείφεται, όχι όμως και η υποχρέωση τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στην διάθεση του Σ.ΕΠ.Ε , όπως επίσης απαλείφεται και από τα στοιχεία που απαιτούντο ο αύξων αριθμός , η ειδικότητα, η προϋπηρεσία, οι παρατηρήσεις και η υπογραφή του μισθωτού." Λογικά εναρμονίζεται με πιθανές διεκδικήσεις του εργαζόμενου που παραγράφονται μετά από 5 έτη. Άρα πενταετία.
 43. 1 point
 44. 1 point
  To Νέο Ε3, τα ρεζουμέ…. Μία ενδεκάδα…και δυο αλλαγές! 1. Στην πρώτη σελίδα οι κωδικοί που αρχίζουν από 0. 2. Οι κωδικοί από 100 μέχρι 198 αφορούν τον Εμπορικό κλάδο 3. Οι κωδικοί από 200 μέχρι 298 αφορούν τον Μεταποιητικό κλάδο 4. Οι κωδικοί από 300 μέχρι 398 αφορούν τον Αγροτικό κλάδο 5. Οι κωδικοί από 400 μέχρι 498 αφορούν τον κλάδο Παροχής 5a. Οι κωδικοί από 500 μέχρι 598 αφορούν το άθροισμα των κλάδων (Εμπ+Μετ+Αγρ+Παρ). 6. Ενιαίο αποτέλεσμα για απλογραφικά και διπλογραφικά (Εξίσωση λοιπόν!…2 σε 1 .). 7. Ο πίνακας Κ, έγινε Πίνακας Ε΄ 8. Κωδικοί αγροτικών επιδοτήσεων και αντιστοίχηση: 070…909 Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 071…901 Βασική 072…902 Πρασίνισμα 073…903 Συνδεδεμένη 074… 907 Επενδυτικές Πυλώνα Ι 075… 908 Λοιπές περιπτώσεις Πυλώνα Ι 076…910 Επενδυτικές Πυλώνα ΙΙ 077..911 Εξισωτική 078..912 Πρόωρη 9. Λοιποί αγροτικοί: 009/1 Κανονικό καθεστώς 009/2 Ειδικό καθεστώς 009/3 Αφανείς χωρίς ΚΑΔ (τελικά θα υπάρχει….!!!!!!!!) 352 Καθαρά αγροτική κέρδη {Ο παλαιός 644 με τι αντιστοιχίζεται άραγε στο νέο;;;;;;;;;;;} 10. Πίνακας Β΄ πληροφορικά στοιχεία επιχείρησης, αλλά και Πίνακας Ζ΄ γενικές οικονομικές πληροφορίες!!. 11. Τα στοιχεία για POS, ΙΒΑΝ, email, nuber serial, ρολόγια ΔΕΗ, sites .... 12. Σαν να Βλέπει και λίγο Εξω-πτωχευτικό.....(EBITDA..μια λέξη πολύ αγαπημένη τελευταία!) 13. Οι υπογραφές, και τα στοιχεία στη Δ΄Σελίδα. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39761
 45. 1 point

  Version 1.0.0

  864 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 46. 1 point
  Los

  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΧ ΜΕ LEASING

  Το αυτοκίνητο έχει ωφέλιμη ζωή 100/16 = 6,25 χρόνια. Οι εταιρίες leasing προσφέρουν χρονομίσθωση 48 μηνών (4 χρόνια) για να καλύπτεται η προϋπόθεση πως το νοικιάζουν για λιγότερο από το 90% της ωφέλιμης ζωής (5,625 χρόνια) κι εσύ να μπορείς να περνάς το σύνολο ως έξοδο. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση περνάς το σύνολο του μισθώματος σε 62 (ΕΓΛΣ) ή σε 64.05.01 (ΕΛΠ) και τον ΦΠΑ ως έξοδο σε 63.98.08 (δε συμψηφίζεται). Προφανώς τότε δεν τρέχεις αποσβέσεις, αφού δεν έχεις πάγιο.
 47. 1 point
  SOTHRIS

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  Ας ξαναδιαβάσουν προσεκτικά το νόμο πρώτα .Οποια πληροφορία δίνεται ειδικά με τον τρόπο αυτό (τηλεφωνικά) δε σημαίνει ότι έχει και κάποια αξία .
 48. 1 point
  mk83

  ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

  Το έγγραφο - μέρος του οποίου δημοσίευσε ο Γιάννης - είναι το παρακάτω: Έγγρ. Υπ. Εργασίας 40578/898/2.1.2014 «Όροι αμοιβής οικιακών και οικοσίτων μισθωτών - Άδεια, καταγγελία» http://www.den.gr/Post/25/782/el/Oroi-amoivis-oikiakon-kai-oikositon-misthoton--Adeia-kataggelia/
 49. 1 point
  Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012. Συνάδελφε ποιο βιβλίο είναι αυτό που παραθέτεις?
 50. 1 point
  Νομίζω τώρα πως το διόρθωσα : ____________________3.zip
×