Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. κατάλαβες πως δηλώνουμε τα τελικά φπ που είναι μέτοχοι των 2 αλλοδαπών? δηλ. εσύ συμμετέχεις στην Α αλλοδαπή με 100% και εγώ στην Β αλλοδαπή με 100%. πέραν των παρατηρήσεων έχει κάπου να δηλώσεις ποιο φπ συμμετέχει στην κάθε μια αλλοδαπή? αν είναι εισηγμένη λέει σταματάς. τι εισηγμένη ? σε κανονικό χρηματιστήριο με 100.000 μετόχους ή και σε μαιμού με 2-3 μετόχους? μου έλεγε ένας "συμβουλάτορας" βρες μου πελάτες να βάλω εταιρείες στο ΧΑΚ ,στην μικρή αγορά ,μπροστά τους θα το βρούνε. πριν 3 χρόνια και τώρα τον θυμήθηκα. τι γραφειοκρατίες άνευ ουσίας είναι αυτές?
 3. Today
 4. 1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Η αλλοδαπές ΑΕ δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση. Δεν θα κάνετε για αυτές καταχώριση. Όμως για την ΕΠΕ θα πρέπει να γράψετε και τα στοιχεία των ΦΠ - πραγματικών δικαιόυχων των ΑΕ, εκτός αν οι ΑΕ είναι εισηγμένες, οπότε θα γράψετε το LEI και θα σταματήσετε σε επίπεδο ΝΠ
 5. Καλησπερα, Παγιο το οποιο αγοραστηκε με απαλλαγη ΦΠΑ και προκειται να νοικιαστει σε 2 ετη απο την αγορα του, ενω εχει χρησιμοποιηθει, γνωριζει καποιος αν επηρεαζει στον διακανισμο; μηπως θα ζητηθει φπα για τα εναπομειναντα ετη;
 6. Καλησπέρα. Σε ΝΠΔΔ στην ιδιότητα βάζω μέλος ΔΣ και στους τρεις και στο είδος μέλους Πρόεδρος ΔΣ, Γραμματέας και Ταμίας. Χωρίς τίτλο, χωρίς ποσοστά. Το στέλνω?
 7. Στο καταστατικό τι αναφέρει? Αναφέρεται ότι ο κάθε διαχειριστής μπορεί να ενεργεί μόνος του και όχι από κοινού?
 8. Γειά σας. Πρόκειται για μια σχολή χορού ή οποία θέλει να επινοικιάσει τον χώρο της σε ομάδες χορού και σε συλλόγους . Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση για να είναι νόμιμη η σχολή; Μήπως γνωρίζει κάποιος; Ευχαριστώ πολύ.
 9. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ Η ΠΑΡ/ΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ? Ή ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟ ΝΕΟ Ή ΠΑΛΙΟ ?
 10. Καλή σας μέρα, πελάτης μου σήμερα πηγαίνοντας στην τράπεζα δεν τον άφησαν να κάνει συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί γιατί στο καταστατικό φαίνεται ότι εκτός από αυτόν είναι και το άλλο μέλος διαχειριστής της οε, και του είπαν ότι για κάθε συναλλαγή θα πρέπει να πηγαίνουν και οι δύο στην τράπεζα! Ευσταθεί αυτό? Σύμφωνα με το ν.4072/2012 αρθρ.254 λέει ότι "ο κάθε διαχειριστής εταίρος μπορεί να ενεργεί μόνος" πριν πάρω την τράπεζα να τους πω να διαβάσουν τον ν.4072 μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι άλλο που στηρίζουν αυτήν τους την απαίτηση?
 11. Ελληνική Ε.Π.Ε. έχει ως αποκλειστικούς εταίρους την "Αλλοδαπή-Χ Α.Ε." με ποσοστό 99% και την "Αλλοδαπή-Ψ Α.Ε." με ποσοστό 1%. Οι παραπάνω εταίροι έχουν λάβει ελληνικό ΑΦΜ και έχουν χαρακτηρισθεί ως "Αλλοδαπές Εταιρίες Μέλη Μη ΦΠ" στο μητρώο του Taxisnet. Εκτός από την ελληνική Ε.Π.Ε. που έχει υποχρέωση συμπλήρωσης του μητρώου πραγματικών δικαιούχων, έχουν την ίδια υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση πραγματικών δικαιούχων και οι δύο αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, μόνο και μόνο επειδή εφοδιάστηκαν με ελληνικό ΑΦΜ για τις ανάγκες σύστασης της Ε.Π.Ε.;
 12. Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 Άρθρο 6 Δικαιώματα πρόσβασης 1. Οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία. 2. Για την πρόσβαση των υπόχρεων προσώπων καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους εκατό (100) ευρώ. Για την πρόσβαση φυσικών προσώπων καθορίζεται τέλος ύψους είκοσι (20) ευρώ για 10 αναζητήσεις. Η είσπραξη των τελών γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο εκδίδεται με την αίτηση για αναζήτηση. Η πληρωμή του παραβόλου επιτρέπει την αναζήτηση. Το παράβολο συνδέεται με τον λογαριασμό γενικών εσόδων από παράβολα που είναι «1450189001 - παράβολα από κάθε αιτία». Τα έσοδα που δημιουργούνται από την είσπραξη των τελών για τις αναζητήσεις του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ και αποδίδονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της, με την εγγραφή ισόποσων πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014. 3. Με την πρόσβαση στο σύστημα οι χρήστες αποδέχονται την καταγραφή των στοιχείων τους. Περαιτέρω, οι χρήστες -φυσικά πρόσωπα αποδέχονται την ενημέρωση των υπόχρεων καταχώρισης για τις αναζητήσεις που έγιναν από αυτούς. Οι υπόχρεοι καταχώρισης δεν ενημερώνονται για αναζητήσεις των ελεγκτικών αρχών, των αρμόδιων αρχών ή των υπόχρεων προσώπων.
 13. Ζητείται ΝΕΠΑ με έδρα , στην περιφέρεια Πελοποννήσου , για συστέγαση .
 14. AN δεν έχει αλλάξει κάτι πρέπει να είναι ο ιδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας και να μην υπαρχει υποχρέωση γιατρού ασφαλείας για να είναι αθεώρητο . αρα για να ανακεφαλαιώσω στην περίπτωση που είναι ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας τηρεί ένα απλό τετράδιο η αγοράζει απο το βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας αθεωρειτο και στο οποίο τι γράφει μέσα καθε μέρα ? στο βιβλιο ατυχημάτων το τηρεί και αυτό αθεώρητα και δεν γράφει τίποτα εκτος και αν προκύψει κάτι ?
 15. Να ρωτήσω και εγώ : Αθεώρητα ανεξαρτήτως τεχνικού ασφαλείας? ή ισχύει ακόμη η προϋπόθεση να ασκεί καθήκοντα ο ίδιος ο εργοδότης?
 16. Καλημέρα σας! Ζητείται συνάδελφος για διεκπεραίωση (κατάθεση εγγράφων) σε ΙΚΑ Συντάγματος και ΟΑΕΔ Αθηνών.. Όποιος τυχόν ενδιαφέρεται και μπορεί, παρακαλώ ας μου στείλει pm για λεπτομέρειες.. Ευχαριστώ!
 17. καλημέρα ευχαριστώ έχεις μήπως και υποδειγμα βιβλιου τεχνικου ασφαλειας?
 18. Yesterday
 19. Και εμάς. Εμείς είμαστε στο άρθρο 5 εκει θα δεις ποιους αφορά κυρίως αλλά όχι και μονο .
 20. Βιβλιο υποδειξεων τεχνικου ασφαλειας κρατα και ενα βιβλιο εργατικων ατυχηματων (τυπωσε 5 σελιδες απο το υποδειγμα που ανεβασα) Αθεωρητα και τα δυο. ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ.pdf
 21. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .pdf
 22. ΧΜ τι να σου πω , ξερω οτι στο λιναικο το δηλωνεις σαν...δια αλληλιγραφιας.Για αυτο το ρωταω και για το χονδρικο!
 23. Αυτο φτάνει μόνο; δεν ξέρω. Το ειδικό μητρώο δεν πρέπει πχ να έχει το καταστατικό του συλλόγου το πρακτικό που όρισε τον πρόεδρο ταμεία γραμματέα; Δεν νομίζω οτι το ειδικο μητρώο είναι το print skrem της πλατφόρμας. Επίσης κατι βασικό οι ταυτότητες τους; ;; Το ειδικό μητρώο είναι αυτό που αποδεικνύει πως έφτιαξες το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων .
 24. τιποτα (νομίζω ότι τα παίρνει, δοκίμασέ το
 25. Ισχύει το ίδιο και όταν έχουμε ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: 90014-ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΕΠΙΚ+ΕΦΑΠ, μια περιπτωση αρχιτέκτονα που έχω?
 26. Καλα τα λες.στην πράξη νομίζω δεν τα παίρνει τα ποσοστα πανω απο 100% κτυπάει η πλατφόρμα. Αλλα ναι πρέπει να κάνεις πεντε έγραφες. Δεύτερη σελίδα 0ε + φπ35% Και μετα ανάλογα αν πχ οι δυο απο τους 3 ενεργούν σαν ομαδα γράφεις τους δυο αν θες και μομο τον εναν απο την εε αλλα αν στην εε ο τρίτος τις οε κάνει ομαδα με φπ της εε ποιον θα βάλεις πραγματικό δικαιούχο της εε; Είναι θεμα..... Εγω θα βαζα πεντε έγραφες και βλέπουμε. Αν είναι σωστό δεν το γνωρίζω.
 27. Σε ευχαριστώ για την απάντηση! Στο σεμινάριο του Κόμβου αναφέρθηκε ρητά πως πρέπει οπωσδήποτε να καταλήγουμε σε φυσικά πρόσωπα, καθώς πραγματικός δικαιούχος δε μπορεί να είναι νομικό. Επίσης είπαν πως πρέπει να αναφερθούν τα μέλη των ΝΠ που μετέχουν σε άλλο ΝΠ. Οκ με αυτό, το πρακτικό κομμάτι δεν κατάλαβα πως θα γίνει. Δλδ έχω μια εικόνα (στην δεύτερη καρτέλα της πλατφόρμας) ότι στην ΕΕ μετέχει 65% η ΧΧΧ ΟΕ και 35% το ΨΨΨ ΦΠ. Άρα έχω μπροστά μου το 100% του κεφαλαίου της. Είναι σωστό να εισάγω 3 νέες γραμμές και να πω ότι μετέχουν τα 3 ΦΠ της ΟΕ με ποσοστό 21,67% έκαστος? Δε θα έχω έτσι ένα σύνολο>100%? Κάτι δεν αντιλαμβάνομαι σωστά μάλλον...?
 1. Load more activity
×