Jump to content

Θέματα Αν. Εταιρ. Δ.Σ.-Γ.Σ-Νομαρχία-Δημοσιεύσεις N.2190/1920


Οροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί.Στο taxheaven.gr-gus.gr είναι δυνατή ή συμμετοχή σε συζητήσεις (forum) με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Τα μέλη του forum θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, Το Taxheaven.gr επιφυλάσσεται να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Τα μηνύματα και oι συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στο forum θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο.Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να αξιολογούν και να ελέγχουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και σε καμία περίπτωση να μήν το θεωρούν ως προτροπή.Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Forum (Βήματος Συζητήσεων) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση του για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι διαχειριστές του Βήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το Forum..To forum έχει σκοπό την ανταλαγή απόψεων μεταξύ των μελλών αλλά και την απάντηση σε ερωτήματα Λογιστικού - Φορολογικού περιεχομένου. Παρακαλούνται όσοι απαντούν σε ερωτήματα συναδέλφων να προτρέπουν σε σύννομες διαδικασίες.Τα στοιχεία των χρηστών του Forum (Ονομ/νυμο - Τηλέφωνο - Κατ. Πτυχίου κλπ) Είναι διαθέσιμα μόνο στους Διαχειρηστές του, και δίδονται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη. Τα ανωτέρο στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ΔιαχειρΙστές για την επικοινωνία με τα Μέλη, σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης του forum. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη μπορούν να τροποποιούν - διαγράφουν αυτά τα στοιχεία από τον Λογ/μό τους.Tέλος το Taxheaven.gr οι διαχειριστές ο ιδιοκτήτης καθώς και οι συνεργάτες του κόμβου δεν ευθύνονται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς. Ειδικοί όροι χρήσης.Παρακαλούνται οι επισκέπτες και τα μελη όπως: 1) Yποβάλουν τις ερωτήσεις - σχόλιά τους στις σωστές Θεματικές ενότητες.2) Bάζουν περιγραφικούς και κατανοητούς τίτλους στις δημοσιεύσεις τους.3) Υποβάλουν τα ερωτήματα τους με κατανοητό και περιγραφικό τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες όταν το είδος της ερώτησης το απαιτεί .4) Αποφεύγουν τίτλους με λέξεις όπως Βοήθεια-sos-help κλπΣε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι ,οι διαχειρηστές έχουν το δικαίωμα να σβήνουν τις εκάστοτε δημοσιεύσεις.ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ επίσης διατηρούν το διακαίωμα να διαγράφουν δημοσιεύσεις και θέματα τα οποία είναι ενάντια στην ομαλή λειτουργία του Forum (Κοινότητας Λογιστών)

Subforums

 1. Κεφάλαιο 1 - Γενικές Διατάξεις

  Στοιχεία καταστατικού,προνομιούχες μετοχές,Σύσταση , κωδικοποίηση, τροποποίηση,Επωνυμία, σκοπός της ΑΕ,'Εδρα, Δημοσιότητα, Στοιχεία εντύπων εταιρίας,Οριο μετοχικού κεφαλαίου,Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου,Μερική Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου,Ονομαστικές μετοχές κλπ.

  906
  posts
 2. Κεφάλαιο 2 - Διοικητικό Συμβούλιο

  Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου - Αρθρα 18-24 -Εκπροσώπηση Α.Ε Διορισμός μελών Δ.Σ - Θητεία μελών Δ.Σ.- Τόπος συνεδριάσεων - Απαρτία Δ.Σ. - Ευθύνη μελών Δ.Σ. Ασυμβίβαστο διευθύνοντων συμβούλων - Δάνεια προς ιδρυτές - Μέλη Δ.Σ Κ.ΛΠ. - Αμοιβές μελών Δ.Σ.

  783
  posts
 3. Κεφάλαιο 3 - Γενικαί Συνελεύσεις

  Θέματα γενικών συνελεύσεων 'Αρθρα 25-35γ - Σύγκληση γενικής συνελεύσεως - Πρόσκληση Γ.Σ - Συνεδρίαση - Υποβολή στοιχείων στο Υπ. Εμπορίου - Χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους - Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη Γ.Σ - Απαρτία Γ.Σ. - Δικαίωμα ψήφου μετοχών - κατώτατο όριο μετοχής - Σύμβαση ενεχυριάσεως - Λήψη αποφάσεων Γ.Σ. - Πρακτικά γενικής συνελεύσεως -Αρμοδιότητα γενικής συνελεύσεως - Ακυρότητα αποφάσεων Γ.Σ.

  465
  posts
 4. Κεφάλαιο 4 - Ελεγκταί και Δικαιώματα μειωψηφίας

  Αρθρα 36-40 Εκλογή ελεγκτών - Έλεγχος Α.Ε από πτυχιούχους ανωτ. σχολών - Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτών -Πλεονεκτήματα Α.Ε. που ελέγχονται από Ο.Λ. - Αίτηση ελεγκτών προς σύγκληση έκτακτης Γ.Σ - Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου επί Α.Ε. - Διορισμός ελεγκτών - προσόντα - Υποβολή πορίσματος ελέγχου στον υπουργό εμπορίου - Παύση ελεγκτών

  385
  posts
 5. Κεφάλαιο 5 - Βιβλία - Ισολογισμός - Διάθεση κερδών

  'Αρθρα 41-46α Διενέργεια απογραφής - Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) - Δομή του ισολογισμού - Δομή του λογαριασμού του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων - Κανόνες αποτίμησης - Προσάρτημα - Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) - Τακτικό (νόμιμο) αποθεματικό - Διανομή κερδων, μερισμάτων

  832
  posts
 6. Κεφάλαιο 6 - Διάλυσις και εκκαθάρισις

  Αρθρα 47-49 - Διάλυση εταιρίας - Λύση - εκκαθάριση - αναβίωση - Ανάκληση άδειας συστάσεως Α.Ε.- Υποχρεώσεις εκκαθαριστών - Μείωση μετοχικού καφαλαίου

  326
  posts

71 questions in this forum

 1. 0 votes
  1 answer
 2. 0 votes
  21 answers
 3. 0 votes
  0 answers
 4. 0 votes
  0 answers
 5. 0 votes
  1 answer
 6. 0 votes
  2 answers
 7. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΒΕΑ

  0 votes
  4 answers
 8. ΓΕΜΗ

  0 votes
  0 answers
 9. 0 votes
  3 answers
 10. 0 votes
  57 answers
 11. 0 votes
  3 answers
 12. 0 votes
  10 answers
 13. 0 votes
  0 answers
 14. 0 votes
  3 answers
 15. 0 votes
  11 answers
 16. 0 votes
  5 answers
 17. 0 votes
  0 answers
 18. 0 votes
  0 answers
 19. 0 votes
  5 answers
 20. 0 votes
  5 answers
 21. 0 votes
  3 answers
 22. 0 votes
  2 answers
 23. 0 votes
  7 answers
 24. 0 votes
  4 answers
 25. 0 votes
  20 answers
×
×
 • Create New...