Jump to content

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών


About This File

1. Για το έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών, έχει ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται

2. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2008, απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για την συμπλήρωσή τους.

5. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, χωρίς οποιαδήποτε συρραφή, εφόσον είναι στις διαστάσεις του εντύπου της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών και αναγράφονται επακριβώς οι στήλες και τα λοιπά στοιχεία του εντύπου. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα οικεία φύλλα.

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') κυρώσεις.

6. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ 1006/2008


×
×
  • Create New...