Προς το περιεχόμενο

Σχετικά με το αρχείο αυτό

Υπολογίζει το φόρο εισοδήματος σε μηνιαία  βάση για μισθωτούς και συνταξιούχους.

===================================================================

Επιπλέον υπολογίζει το φόρο εισοδήματος σε ετήσια βάση 

για εισοδήματα που προέρχονται από 

1.μισθούς

2.Επιχ.δραστηριότητα 

3.Ακίνητα

 
×