Φόρος Εισοδήματος χρήσης 2016 1.0.0

Sign in to follow this  

About This File

Υπολογίζει το φόρο εισοδήματος σε μηνιαία  βάση για μισθωτούς και συνταξιούχους.

===================================================================

Επιπλέον υπολογίζει το φόρο εισοδήματος σε ετήσια βάση 

για εισοδήματα που προέρχονται από 

1.μισθούς

2.Επιχ.δραστηριότητα 

3.Ακίνητα