Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 2


1 Screenshot

About This File

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.


What's New in Version 2   See changelog

Released

Έχει προστεθεί έλεγχος ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών.