Προς το περιεχόμενο

1 Screenshot

Σχετικά με το αρχείο αυτό

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.


What's New in Version 2   See changelog

Released

Έχει προστεθεί έλεγχος ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών.
×