Προσάρτημα μικρών οντοτήτων. 1.0


About This File

Υπόδειγμα προσαρτήματος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.
User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now