Προς το περιεχόμενο

2 Screenshots

Σχετικά με το αρχείο αυτό

Το παρακάτω εργαλείο είναι μια απλή εφαρμογή διαχείρισης αποθεμάτων στο οποίο εισάγοντας τις ανάλογες κινήσεις (εισαγωγές – εξαγωγές) θα μπορεί να μας παρουσιάζει την υπολειπόμενη αξία – ποσότητα της αποθήκης αλλά και τις αγορές ανά προμηθευτή, ενώ δημιουργώντας  ο χρήστης το ανάλογο pivot table να αντλήσει όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμεί.


 


Οι δυνατότητες που έχουν προστεθεί είναι η παρακολούθηση της αποθήκης ανά προϊόν (κωδικός, περιγραφή, προμηθευτής, τιμή καταλόγου)


 


Σε περίπτωση που φανεί σε κάποιον χρήστη χρήσιμο μπορεί να μου αποστείλει τις παρατηρήσεις του ώστε να προσθέσουμε πιθανές αναβαθμίσεις.


 


Σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι περιέχει μακρο εντολές συνεπώς θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο στην ειδοποίηση ασφαλείας.
×