Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από τόκους


1 Screenshot

About This File

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από τόκους με βάση τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now