Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα


1 Screenshot

About This File

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
User Feedback

Recommended Comments

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now