ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ν.4038_2012 LT.20130311


About This File

Βεβαίωση Αποδοχών έτους 2012 σύμφωνα με παρ.11 άρθρου 4 Ν.4038/2012

Αφορά περίπτωση αποδοχών που άλλες μεν εισπράχθηκαν, ενώ μέρος αυτών παραμένει ανείσπρακτο.

Εν Κομοτηνή, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ

([email protected])