ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014


About This File

Υπολογίζει το φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ( Χρήση 2013)

Αναλυτικά κατά κατηγορία εισοδήματος


What's New in Version   See changelog

Released

No changelog available for this version.

User Feedback

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Register a new account