Προς το περιεχόμενο

1 Screenshot

Σχετικά με το αρχείο αυτό

Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 Φ-01.015)


What's New in Version   See changelog

Released

No changelog available for this version.
×