Προς το περιεχόμενο

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο (Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Οικον. Έτους 2012)


Σχετικά με το αρχείο αυτό

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011)
×