Προς το περιεχόμενο

20 files

 1. Έντυπα Ν και Ε3 φορολογικού έτους 2018 σε EXCEL

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

  206 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 2. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.

  2.236 downloads

  1 σχόλιο

  Υποβλήθηκε

 3. Εντυπο απόδοσης Φόρου ΦΔΧ

  Εντυπο απόδοσης φόρου φορτηγών δημ.χρήσεως.

  2.745 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 4. Κατάσταση επενδύσεων νόμου 3220

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004-2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 (ΠΑΡ. 11) & 3 ΤΟΥ Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 151 Α')

  2.037 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 5. Αιτήσεις για την αποφυγή Διπλής φορολογίας (Αγγλία-Γαλλία-Κύπρου-Γενικό)

  » Αιτήσεις για την αποφυγή Διπλής φορολογίας (Αγγλία-Γαλλία-Κύπρου-Γενικό) «

  4.768 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 6. Αίτηση και Αναλυτικός πίνακας για επιστροφή ΕΦΚ

  » Αίτηση και Αναλυτικός πίνακας για επιστροφή ΕΦΚ. «

  4.189 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 7. Εντυπα Υπεραξίας

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «

  17.148 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 8. Εντυπο απόδοσης Φόρου Επισφαλών απαιτήσεων

  » Εντυπο απόδοσης Φόρου Επισφαλών απαιτήσεων παρ.4 άρθρου 9 /Ν.3296 «

  1.497 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 9. Εντυπο απόδοσης φόρου επισφαλών απαιτήσεων

  » Εντυπο απόδοσης φόρου επισφαλών απαιτήσεων «

  1.356 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 10. Δήλωση Καταβολής Φ.Σ.Κ.

  » Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων «

  4.646 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 11. Εντυπο απόδοσης Φόρου Υπεραξίας

  Εντυπο Υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σε word (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ )

  13.817 downloads

  2 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 12. 0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 13. Εντυπο δήλωσης και απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων

  Εντυπο δήλωσης και απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων (ΠΟΛ. 1125/24.10.06 )

  1.228 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 14. Απόδοση Ειδικού φόρου κινηματογράφου(1019_04)

  Απόδοση Ειδικού φόρου κινηματογράφου(1019_04)

  980 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 15. ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ : Αφορά περιπτώσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

  Πρόκειται για το έντυπο : " Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος " που υποβάλλεται προς την διεύθυνση Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων .

  2.566 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 2459/1997 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου στην περίπτωση μεταβίβασης ακινητου με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία .
  Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του υποχρέου .

  1.962 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 17. ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΖΥΓΩΝ

  Ένα απλό αρχείακι ανάλωσης κεφαλαίου συζύγων , μιάς και οι δηλώσεις πλησιάζουν .

  58.407 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 18. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Πολ. 1015/2008)

  1.449 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 19. SAETE

  Στοιχεία Ανάθεσης Εκτέλεσης Τεχνικού Έργου σε Υπεργολάβους (Ν.820/1978 άρθρο 19)
  Εν Κομοτηνή, Σάββατον 22 Σεπτεμβρίου 2012
  ΛΑΖΑΡΟΣ Ι.ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ
  ([email protected])

  743 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 20. Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ Ελλάδας-Γερμανίας

  Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ
  Αυτό το πιστοποιητικό συμπληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και εργάζονται στην Γερμανία, προκειμένου να τύχουν φορολογικής ελάφρυνσης στην Γερμανία.
  Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα.
  Αυτό το έντυπο δεν αφορά κατοίκους εξωτερικού.
  Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ.1206/21.7.1997
  Το έντυπο αυτό βρίσκεται ανηρτημένο στην διεύθυνση https://www.lfst-rlp.de/home/vordrucke/einkommensteuer/bescheinigung-euewr/index.html

  748 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

×