Εντυπα Φορολογίας


Sub Category  

19 files

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.

  1,079 downloads

  0 comments

  Submitted

 2. Εντυπο απόδοσης Φόρου ΦΔΧ

  Εντυπο απόδοσης φόρου φορτηγών δημ.χρήσεως.

  2,719 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Κατάσταση επενδύσεων νόμου 3220

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004-2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 (ΠΑΡ. 11) & 3 ΤΟΥ Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 151 Α')

  2,035 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Αιτήσεις για την αποφυγή Διπλής φορολογίας (Αγγλία-Γαλλία-Κύπρου-Γενικό)

  » Αιτήσεις για την αποφυγή Διπλής φορολογίας (Αγγλία-Γαλλία-Κύπρου-Γενικό) «

  4,726 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Αίτηση και Αναλυτικός πίνακας για επιστροφή ΕΦΚ

  » Αίτηση και Αναλυτικός πίνακας για επιστροφή ΕΦΚ. «

  3,429 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Εντυπα Υπεραξίας

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «

  16,919 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Εντυπο απόδοσης Φόρου Επισφαλών απαιτήσεων

  » Εντυπο απόδοσης Φόρου Επισφαλών απαιτήσεων παρ.4 άρθρου 9 /Ν.3296 «

  1,486 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Εντυπο απόδοσης φόρου επισφαλών απαιτήσεων

  » Εντυπο απόδοσης φόρου επισφαλών απαιτήσεων «

  1,351 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Δήλωση Καταβολής Φ.Σ.Κ.

  » Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων «

  4,619 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Εντυπο απόδοσης Φόρου Υπεραξίας

  Εντυπο Υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σε word (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ )

  13,783 downloads

  2 comments

  Updated

 11. 0 comments

  Updated

 12. Εντυπο δήλωσης και απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων

  Εντυπο δήλωσης και απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων (ΠΟΛ. 1125/24.10.06 )

  1,225 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Απόδοση Ειδικού φόρου κινηματογράφου(1019_04)

  Απόδοση Ειδικού φόρου κινηματογράφου(1019_04)

  978 downloads

  0 comments

  Updated

 14. ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ : Αφορά περιπτώσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

  Πρόκειται για το έντυπο : " Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος " που υποβάλλεται προς την διεύθυνση Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων .

  2,510 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 2459/1997 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου στην περίπτωση μεταβίβασης ακινητου με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία .
  Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του υποχρέου .

  1,952 downloads

  0 comments

  Updated

 16. ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΖΥΓΩΝ

  Ένα απλό αρχείακι ανάλωσης κεφαλαίου συζύγων , μιάς και οι δηλώσεις πλησιάζουν .

  58,287 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Πολ. 1015/2008)

  1,444 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. SAETE

  Στοιχεία Ανάθεσης Εκτέλεσης Τεχνικού Έργου σε Υπεργολάβους (Ν.820/1978 άρθρο 19)
  Εν Κομοτηνή, Σάββατον 22 Σεπτεμβρίου 2012
  ΛΑΖΑΡΟΣ Ι.ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ
  ([email protected])

  737 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ Ελλάδας-Γερμανίας

  Πιστοποιητικό ΕΕ/ΕΟΧ
  Αυτό το πιστοποιητικό συμπληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και εργάζονται στην Γερμανία, προκειμένου να τύχουν φορολογικής ελάφρυνσης στην Γερμανία.
  Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα.
  Αυτό το έντυπο δεν αφορά κατοίκους εξωτερικού.
  Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ.1206/21.7.1997
  Το έντυπο αυτό βρίσκεται ανηρτημένο στην διεύθυνση https://www.lfst-rlp.de/home/vordrucke/einkommensteuer/bescheinigung-euewr/index.html

  488 downloads

  0 comments

  Submitted