Προς το περιεχόμενο

Οικον. Ετος 2012

20 files

 1. Ειδικό ενημερωτικό δελτίο (Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Οικον. Έτους 2012)

  Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011)

  4.700 downloads

  Υποβλήθηκε

 2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Ε1)

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Ε1)

  67.705 downloads

  Ενημερώθηκε

 3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Φ-01.012)

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Φ-01.012)

  4.749 downloads

  Ενημερώθηκε

 4. Έντυπο Ε7 Φ-01.015 (Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.)

  Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 Φ-01.015)

  6.434 downloads

  Ενημερώθηκε

 5. Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων Οικον. 'Ετος 2012

  Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων
  (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2012)

  9.697 downloads

  Ενημερώθηκε

 6. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Ε9)

  Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2012 (Έντυπο Ε9)

  21.052 downloads

  Ενημερώθηκε

 7. Ε2 Οικον. Έτος 2012

  Ε2
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2012
  Εισοδήματα από 1/1 έως 31/12/2011

  11.943 downloads

  Ενημερώθηκε

 8. Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο

  Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο (άρθρο 45, παρ. 1, περ. στ' του Κ.Φ.Ε.)

  5.584 downloads

  Ενημερώθηκε

 9. Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται κατοικία

  Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται κατοικία (άρθρο 45, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Φ.Ε.)

  1.714 downloads

  Ενημερώθηκε

 10. Έντυπο Ε5 Οικον. Έτος 2012

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (Έντυπο Ε5 Οικον. Έτος 2012)

  14.286 downloads

  Ενημερώθηκε

 11. Έντυπο Ε3 Οικον. Έτος 2012

  Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3 Οικον. Έτος 2012)

  34.662 downloads

  Ενημερώθηκε

 12. Έντυπο βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

  Έντυπο βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων

  8.294 downloads

  Ενημερώθηκε

 13. Έντυπο Ε12 Φ-01.015Α (Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. - Αξιωματικών και μελών κατωτέρου πληρώματος πλοίου)

  Έντυπο Ε12 Φ-01.015Α (Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. - Αξιωματικών και μελών κατωτέρου πληρώματος πλοίου)

  897 downloads

  Ενημερώθηκε

 14. ΕΝΤΥΠΑ Ε3 Ε5 Φ.10 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & 2013

  Η εφαρμογή που σαςε παραθέτω δεν είναι κλειδωμένη και διαχειρίζεται πλήρως τα έντυπα Ε3, Φορολογική αναμόρφωση, Ε5, Φ.010,  Βεβαιώσεις κερδών των εταίρων του οικονομικού έτους 2012 και 2013
  Αναβαθμίζεται αυτόματα και όλα τα στοιχεία αποθηκεύονται σε βάση και όχι στο excel τέλος εμπεριέχει αυτόματη καταχώρηση όλων των παραπάνω στο taxisnet
   
  όλα τα δεδομένα καταχωρούνται σε βάση και όχι σε excel αρχεία έτσι μπορείτε από τον αρχές της χρήσης να καταχωρείτε τα στοιχεία σας στα παλιά έντυπα ώστε με απλή αναβάθμιση θα μεταφερθούν στα έντυπα κάθε νέας χρήσης.
  Αυτό συμβαίνει διότι το excel αρχείο δεν μεταφέρει και τα οικονομικά μας δεδομένα απλά τα εμφανίζει στο excel.
   

  Επιλέξτε εδώ για video οδηγιών της εφαρμογής
   

   
  Προσοχή !!! Μπορείτε να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΩΡΕΑΝ με την εισαγωγή του username και password : update1  και   update1

  13.593 downloads

  Ενημερώθηκε

 15. Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 (ν. 3091/2002)

  Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των ακινήτων για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2012 (ν. 3091/2002)

  2.892 downloads

  Ενημερώθηκε

 16. Έντυπο Φ-01-010 Οικ.Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  Έντυπο Φ-01-010 Οικ.Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  6.643 downloads

  Υποβλήθηκε

 17. Έντυπο Φ-01-013 Οικ. Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  Έντυπο Φ-01-013 Οικ. Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

  1.530 downloads

  Υποβλήθηκε

 18. Έντυπο Φ-01-011 Οικ.Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  Έντυπο Φ-01-011 Οικ.Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  1.004 downloads

  Ενημερώθηκε

 19. Έντυπο Φ-01-014 Οικ. Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

  Έντυπο Φ-01-014 Οικ. Έτους 2012 (Δήλωση φορολ. εισοδ/τος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 

  1.211 downloads

  Υποβλήθηκε

 20. ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΙΚ.2012

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4038/2012
   
  Εν Κομοτηνή, Τετάρτη  20 Ιουνίου 2012
  Λάζαρος Ι. Τοψαχαλίδης
  [email protected]

  569 downloads

  Υποβλήθηκε

×