Jump to content

Διάφορα λογιστικά

Sign in to follow this  

Υπολογισμός Κερδών -κοστολόγηση εισαγωγών - λογιστικό σχέδιο - αποτελέσματα

23 files

 1. Νωπά Προϊόντα

  Νωπά Προϊόντα
  Αυτοματοποιημένο ανέβασμα των τιμολόγιων των νωπών προϊόντων στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
  Εγκατάσταση
  Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα:
  gem install watir gem install roo Παράλληλα χρειάζεστε και το Chrome Driver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και να το βάλετε στο path (https://www.youtube.com/watch?v=dz59GsdvUF8).
  Λειτουργία
  Λίστα
  Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία.
  Username Password Date AFM_Emporou Arithmos Synolo Vathos Synalagi_1_typos Synalagi_1_metrisi Synalagi_1_posotita Synalagi_1_timi ktl Username: Το username του taxis
  Password: Το password του taxis
  Date: Ημερομηνία του παραστατικού
  AFM_Emporou: Το αφμ που κόπηκε το τιμολόγιο
  Arithmos: Ο αριθμός του τιμολογίου
  Synolo: Το σύνολο του τιμολογίου με ΦΠΑ
  Vathmos: Σε πόσες κατηγορίες τροφίμων χωρίζεται το τιμολόγιο. Βάση των βαθμών δημιουργούμε και καινούργιες στήλες. π.χ. για βαθμός = 2 σημαίνει ότι υπάρχει πώληση δύο διαφορετικών προϊόντων ενημερώνω επομένως τις στήλες Synalagi_1_typos, Synalagi_1_metrisi, Synalagi_1_posotita και Synalagi_1_timi και συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο δημιουργόντας το Synalagi_2_typos, Synalagi_2_metrisi κτλ
  Synalagi_typos: Ένας από τους τύπους που περιγραφή μέσα η πλατφόρμα (Πρέπει να αναγραφεί ακριβώς όπως και μέσα)
  Synalagi_metrisi: Η μονάδα μέτρησης που περιγράφει την ποσότητα. Αυτή μπορεί να είναι ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΚΙΛΑ, ΤΟΝΟΙ, ΤΕΜΑΧΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ και βάζοντας οτιδήποτε άλλο βγαίνει η επιλογή ------.
  Synalagi_Posotita: Η ποσότητα που πουλήθηκε από το συγκεκριμένο προϊόν.
  Synalagi_timi: Η αξία των συγκεκριμένων προϊόντων.
  Στο excel συμπληρώνω κάθε φορά όλες τις στήλες από το Username έως και τον τελευταίο βαθμό.
  Συμπληρώνω το κάθε τιμολόγιο ουσιαστικά ξεχωριστά.
  Κατά την εκτέλεση το πρόγραμμα σταματά και ζητά να επιλέξετε στην οθόνη του browser την σωστή κατηγόρια χρήσης (αγρότης, έμπορος, κτλ).
  Δεν έχω ακόμα οριστικοποίηση κάποιο από τα τιμολόγια που ανέβασα καθώς δεν γνωρίζω πλήρως όλες τις λεπτομέρειες του συστήματος επομένως μετά το επόμενο βήμα δεν γνωρίζω τι προκύπτει.
  Δημιουργία
  Ιερωνυμάκης Βασίλειος, MSc CFE, Λογιστής, Σαουνάτσου 26 Ρέθυμνο 74100, email: [email protected][email protected]

  111 downloads

  Submitted

 2. ΕΦΚΑ

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows.
  Εγκατάσταση
  Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα:
  gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows.
  Λειτουργία
  Λίστα
  Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία.
  Username Password AMKA Email Email
  Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83.
  :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony)
  Μήνυμα
  Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb
   
  Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]

  141 downloads

  Updated

 3. Διαχείρηση Δανείων

  » Προγραμμα Διαχείρησης Δανείων «

  7,153 downloads

  Updated

 4. Συμφωνητικό Λογιστών

  Υπόδειγμα Συμφωνητικού Παροχής Λογιστικών εργασιών

  9,797 downloads

  Updated

 5. Πελατολόγιο Σε excel

  Ενα απλο πρόγραμμα πελατολογίου στο excel

  18,725 downloads

  Updated

 6. Updated

 7. Updated

 8. Updated

 9. Κοστολογηση Εισαγωγων

  Κοστολογηση Εισαγωγων

  6,122 downloads

  Updated

 10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΦΣΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  8,400 downloads

  Updated

 11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ V 1.02

  ΑΝΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.

  9,306 downloads

  Updated

 12. Προεκτύπωση Θεώρησης

  Προεκτύπωση θεώρησης σε excel για σελίδα Α4 κάθετα ή οριζόντια .

  3,001 downloads

  Updated

 13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

  Μου το ζήτησε φίλος-πελάτης για να βλέπει από πρώτο μάτι τι του μένει σαν κέρδος μηνίαιο , πολύ απλό και εννοείτε πως δεν είναι για επαγγελματική χρήση .
  Απλώς βάζουμε τα αντίστοιχα ποσά στα κελία .
  ΥΓ τα χρώματα είναι για εφέ !!!

  10,514 downloads

  Updated

 14. Cash-flow forecast

  cash-flow forecast

  12,872 downloads

  Updated

 15. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ by Θωμάς Γερασ. Κουτρούμπας

  Excel workbook, για γρήγορο υπολογισμό αποτελέσματος, κατά κλάδο δραστηριότητας. Εχει προστασία κελιών και ο κωδικός είναι "123".
  Φιλικά
  Θωμάς Γερασ. Κουτρούμπας
  Πάτρα

  6,313 downloads

  Updated

 16. Απόδειξη Δαπάνης Υπαλλήλων-Συνεργατών

  Μια εύκολη και χρήσιμη ανάλυση όλων αυτών των δαπανών που γίνονται μια απλή άθροιση και καταχωρούνται στα λογιστικά μας βιβλία.
  Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.

  3,810 downloads

  Submitted

 17. Ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών

  Αρχείο excel για ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών

  17,110 downloads

  Updated

 18. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

  Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει πιστεύω στον υπολογισμό του τελικού πραγματικού κόστους μιας εισαγωγής ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει και το πλασματικό κόστος- δηλαδή το κόστος εισαγωγής που υπολογίζει το τελωνείο ως φορολογική βάση για να υπολογίσει το ΦΠΑ που θα εισπράξει. Νομίζω πως είναι χρήσιμο για το τελικό πραγματικό κόστος για έλεγχο κόστους και δυνατότητα reporting αλλά και για το πλασματικό κόστος τελωνείου και τη συναλλαγματικές διάφορες λόγω μεταγενέστερης πληρωμής που αφορούν λογιστικές εγγραφές.
  Μαζί υπάρχει και ένα report υπολογισμού του μικτού κέρδους ανά εισαγωγή που θα είναι χρήσιμο μόνο σε περίπτωση εισαγωγών και τριγωνικών πωλήσεων προς τρίτους ή για αγορά και άμεση πώληση παγίων ή μηχανημάτων.
  Θεώρησα ως κόστος που αφορά το invoice την αξία με την ισοτιμία της ημέρας έκδοσης και όχι της παραλαβής (πιο συνήθης πρακτική). Αν το αρχείο έχει σφάλματα ή έχετε κάποια ιδέα να γίνει καλύτερο please στείλτε μου mail [email protected]
  ‘Έχω χρησιμοποιήσει password για να κλειδώσω τα κελιά που έχουν κάποιες φόρμουλες, στείλτε mail αν θέλετε να σας το δώσω για τυχόν αλλαγές…..
  Βαγγέλης

  6,616 downloads

  Updated

 19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

  Συνοπτικός πίνακας παγίων, τον οποίο συμπεριλαμβάνουμε στο προσάρτημα._
  Φιλικά,
  Θωμάς Γερασ. Κουτρούμπας
  Πάτρα

  6,713 downloads

  Submitted

 20. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ_2 ΧΡΗΣΕΙΣ by Θωμάς Γερασ. Κουτρούμπας

  Excel workbook, για γρήγορο υπολογισμό αποτελέσματος, κατά κλάδο δραστηριότητας. Η διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι περιλαμβάνει 2 χρήσεις και τις συγκρίνει.
  Φιλικά,
  Θωμάς Γερασ. Κουτρούμπας
  Πάτρα

  4,448 downloads

  Submitted

 21. Submitted

 22. ΛΤ21.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ Α.Ε.

  Διαδικασία Λύσης και Εκκαθάρισης Α.Ε. με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων
  Εν Κομοτηνή, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012
  ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ
  ([email protected]).

  2,061 downloads

  Submitted

 23. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΛΠ ΜΕ Ε.ΓΛΣ σε excel

  Αντιστοίχιση κωδικών "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)" με "Ε.ΓΛΣ"
   
  Εν Κομοτηνή, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014
   
  ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ
  ([email protected])
   

  7,429 downloads

  Submitted

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...