Προς το περιεχόμενο

Παρακρατούμενων Φόρων

36 files

 1. Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

  22.055 downloads

  2 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 2. Εντυπο απλό ΦΜΥ σε excel

  » Εντυπο απλό ΦΜΥ σε excel «

  201.344 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 3. Ε511 Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

  » Ε511 Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος. «

  6.292 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 4. Εντυπο απόδοσης Φόρου Εργολάβων

  » Εντυπα απόδοσης φόρου εργολάβων «

  11.248 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 5. Εντυπο Απόδοσης Φόρου ΦΔΧ

  » Εντυπο Απόδοσης Φόρου ΦΔΧ «

  3.214 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 6. Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  3.699 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 7. E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ.

  » E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994) «

  5.894 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 8. Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

  » Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ) «

  5.920 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 9. Υπολογισμός Και έντυπο ΦΜΥ

  » Υπολογισμός Και έντυπο ΦΜΥ «

  13.617 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 10. Εντυπο απόδοσης Φόρου Εργολάβων

  » Εντυπο απόδοσης Φόρου Εργολάβων «

  10.580 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 11. Οριστική Δήλωση ΦΜΥ σε excel

  » Οριστική Δήλωση ΦΜΥ σε excel «

  11.541 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 12. Παρακρατηση Φόρου Δικηγόρων

  Παρακρατηση Φόρου Δικηγόρων

  6.362 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 13. Φόρος πλανόδιων λιανοπωλητών

  Έντυπο παρακρατούμενου φόρου πλανόδιων λιανοπωλητών σε μορφή WORD

  2.028 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

  ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ACCESS ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

  10.507 downloads

  1 σχόλιο

  Υποβλήθηκε

 15. Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης

  Εντυπο απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης (Αμοιβές Δ.Σ.)

  2.890 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 16. Βεβαίωση Αποδοχών σε excel

  Βεβαίωση Αποδοχών σε excel

  13.701 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 17. Φ-01.024 Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους

  Σε excel. Τα στοιχεία της δεύτερης σελίδας ενημερώνουν όσα κοινά στοιχεία υπάρχουν στην πρώτη σελίδα.
  - FROZEN -

  9.641 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 18. Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα

  Σε excel. Χρειάζεται να εγκατασταθεί η εντολή =EURW για να δουλέψει το ολογράφως.
  -FROZEN-

  9.677 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 19. Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους

  Το νέο έντυπο Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους. Απλά επιλέγετε τους συντελεστές όπου χρειάζεται

  5.807 downloads

  1 σχόλιο

  Υποβλήθηκε

 20. Ε558 Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους (έτους 2009) (ΠΟΛ 1054-2009)

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους (έτους 2009) (ΠΟΛ 1054-2009) Ε558

  4.865 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 21. Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος, στις αποζημιώσεις των απολυομένων ή των εξερχομένων της υπηρεσίας μισθωτών κτλ.

  Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος, στις αποζημιώσεις των απολυομένων ή των εξερχομένων της υπηρεσίας μισθωτών κτλ.

  2.194 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 22. Δήλωση απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

  Δήλωση απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

  1.293 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 23. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (αρθ.29 Ν.3492/2006 ΦΕΚ Α 210/2006)

  ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (αρθ.29 Ν.3492/2006 ΦΕΚ Α 210/2006) ΠΟΛ.1125/2006

  865 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 24. Απόδοσης ειδικού φόρου κινηματογράφων

  Απόδοσης ειδικού φόρου κινηματογράφων

  511 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 25. Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των Ε.Π.Ε., καθώς και στα κέρδη από Ε.Π.Ε. της αλλοδαπής

  ΠΟΛ.1103/6.5.2011Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής

  4.218 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

×