ΦΠΑ

Sign in to follow this  
Followers 0

41 files

 1. ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
  (Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής)

  8,687 downloads

  1 comment

  Updated

 2. Το Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ

  12,506 downloads

  0 comments

  Updated

 3. » Φ4 047-ΦΠΑ Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων «

  4,083 downloads

  0 comments

  Updated

 4. » Φ5 052-ΦΠΑ Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων «

  5,456 downloads

  0 comments

  Updated

 5. » Φ3 051-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ) «

  7,515 downloads

  0 comments

  Updated

 6. » Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. «

  4,715 downloads

  0 comments

  Updated

 7. » Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. «

  5,824 downloads

  0 comments

  Updated

 8. » Φ2 050-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β ή Γ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ) «

  29,455 downloads

  0 comments

  Updated

 9. » ΦΠΑ-018A Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991 «

  5,914 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Aίτηση Εξαίρεσης από την υπαγωγή Σε ΦΠΑ Οικοδομής Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1038/2006

  2,237 downloads

  0 comments

  Updated

 11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

  3,140 downloads

  0 comments

  Updated

 12. Υποδείγματα Εντύπων δια Απαλλαγή ΦΠΑ - (Οικοδομ.)

  2,380 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. O κόπος μου για όλους τους συναδέλφους που αγαπάνε το excel.

  8,639 downloads

  0 comments

  Updated

 14. Κατα την εισαγωγή του κωδικού θυμηθειτε να αφήνετε κενα δλδ ... 9403 (κενο) 10 (κενο) 99
  για να εμφανιστει η περιγραφή.

  15,579 downloads

  0 comments

  Updated

 15. Τύπος, περιεχόμενο,τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ήμηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικήςμεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τουςπερίοδος λήγει την 31/12/2007.

  16,742 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α - 2005

  5,372 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α - 2009

  20,977 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4 ΤΑXIS


  5,491 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5 ΤΑXIS.


  9,183 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Αν και σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΒΣ μπορεί οποιοδήποτε στοιχείο να εκδίδεται εφόσον αναγράφεται η ένδειξη απόδειξη αυτοπαράδοσης , το ανεβάζω γιατί το έψαχνα πρόσφατα σε οποιαδήποτε μορφή (εννοείτε word και excel) και δεν το έβρισκα . Είναι σχετικά πρόχειρο και θα το κάνω κάποια στιγμή και σε εξελάκι .

  15,657 downloads

  0 comments

  Updated

 21. 0 comments

  Updated

 22. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  6,902 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. Φ1 009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α - 2011

  12,014 downloads

  1 comment

  Submitted

 24. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ 2011 ΣΕ EXCEL

  16,947 downloads

  3 comments

  Updated

 25. Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

  7,631 downloads

  1 comment

  Updated

Sign in to follow this  
Followers 0