Jump to content

Demo προγραμματων

32 files

 1. My Taxis 2017

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης  τους διαθέσιμα με ένα κλικ

  Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !

  4,065 downloads

  5 comments

  Updated

 2. Demo του AccountantPlus

  Εφαρμογή για γρήγορη άντληση πληροφοριών από τον Accountant Έσοδα-Έξοδα της Singular
  Περισσότερες πληροφορίες
  Η εφαρμογή κατά την εγκατάσταση θα ζητήσει (εάν δεν υπάρχουν ήδη) να εγκαταστήσει τα παρακάτω προαπαιτούμενα αρχεία:
  Microsoft .Net Framework 4
  Windows Installer 3.1
  Απαιτήσεις
  Λειτουργικό σύστημα Windows xp ή μεταγενέστερο
  Για εξαγωγή σε Excel το Excel 2003 ή μεταγενέστερο
  Στη demo λειτουργία οι καταστάσεις δεν εμφανίζονται ολοκληρωμένες

  2,654 downloads

  4 comments

  Updated

 3. Demo express Ισολογισμός

  (περιέχει και το microsoft express Framework)

  6,283 downloads

  1 comment

  Updated

 4. Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών (Φ6)

  Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών.
  Δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου Φ6 τόσο σε μηχανογραφικά έντυπα οσο και σε Laser - Inkjet εκτυπωτή.
  Διεκπεραιώνει την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στούς αγρότες.
  Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος στο http://www.cforce.gr/retfpa.htm

  1,091 downloads

  1 comment

  Updated

 5. eΛογιστής

  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εργασιών και Πελατολογίου Λογιστικού Γραφείου (CRM Λογιστών)
  Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών, Πελατολογίου και οικονομικής διαχείρισης για Λογιστικά Γραφεία, Λογιστές, Οικονομικούς Συμβούλους. Σκοπός της εφαρμογής, είναι να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστικού γραφείου, που έχει να διαχειριστεί πελάτες, αυξημένες εργασίες, συνεργάτες, προμηθευτές, υπόλοιπα πελατών, και ταυτόχρονα πληροφόρηση για τα οικονομικά αποτελέσματα του γραφείου του.
  Κυριότερες Δυνατότητες
  Διαχείριση Πελατών (Βασικά Στοιχεία Πελάτων, Αριθμοί Μητρώου Συνταξιοδοτικών Ταμείων,Ομαδοποίηση, Συννημένα Αρχεία Πελάτη, Οικονομικές Κινήσεις, Στοιχεία Επικοινωνίας, Επιπλέον πεδία χρήστη για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας).
  Διαχείριση Κωδικών Πελατών Gsis , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Συνταξιοδοτικών Ταμείων κ.α.
  Αυτόματη Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του  Gsis - Γ.Γ.Π.Σ.(Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, Λογαριασμός, Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, Ε9, κ.α),  ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ (ΑΠΔ, Καρτέλα Εργοδότη, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ρύθμιση, Λογαριασμός Ασφάλισης κ.α.), ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ, στον browser της δικής σας επιλογής (Mozilla Firefox ή Google Chrome)  και όχι σε ενσωματωμένο browser της εφαρμογής.
  Μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) σε πελάτες για ειδοποήσεις σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις, εκκρεμότητες, σε περίπτωση γενεθλίων κ.α.
  Διαχείριση των Εργασιών και Υποχρεώσεων του γραφείου σας. Καταχώρηση των εργασιών και παρακολούθηση του σταδίου υλοποίησης, των εκκρεμοτήτων, της ολοκλήρωσης της καθώς και της είσπραξης. Δυνατότητα Δημιουργίας Μαζικών Εργασίων Μήνος.
  Εισαγωγή συννημμένων αρχείων σε Πελάτες, Εργασίες, απο αποθηκευμένα αρχεία και απ'ευθείας εισαγωγή απο scanner.
  Προσυμπλήρωση Βασικών Εντύπων (M1,M2,M3,M4,M7, Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση) καθώς και εντύπων απο αρχεία Word (Ιδ. Συμφωνητικό Λογιστικών Υπηρέσιων, Εξουσιοδότηση, Πληρεξόσιο Παραλαβής Κλειδαρίθμου). Δυνατότητα προσυμπλήρωσης οποιουδήποτε αρχείου  Word του χρήστη.
  Εκτύπωση Τιμολογίου και Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίων.
  Ειδοποιήσεις. Διαχείριση Ραντεβού και Σημειώσεων για τους Πελάτες σας.
  Διαχείριση Συνεργατών Γραφείου.
  Ταμείο.  Εισπράξεις από Πελάτες – Πληρωμές σε Προμηθευτές και Συνεργάτες.
  Εκτύπωση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής.
  Εμφάνιση Καρτέλας Συναλλαγών για Πελάτες, Είδος Εργασίας, Συνεργάτες (Καρτέλα Εργασιών, Οικονομικών Κινήσεων, Υπενθυμίσεων, Ανεξόφλητων Εργασιών, Εκκρεμών Εργασιών).
  Διαχείριση Προσφορών σε πελάτες.
   

  2,285 downloads

  1 comment

  Updated

 6. Demo προγράμματος Εντυπα Δημοσίου

  Για να πληκτρολογήσετε ελληνικά στα demo έντυπα θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον Acrobat Reader 7.00 ή τον 6.00 CE (Central Europian)

  3,477 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Demo Express ΦΠΑ

  Demo προγράμματος Express ΦΠΑ
  (Περιέχει και το Μicrosoft Net Framework)

  4,576 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Demo προγραμμάτων Softone

  Το μέγεθος της Ελληνικής Demο εφαρμογής είναι 155ΜΒ. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι εκτιμώμενοι χρόνοι ανάκτησης του αρχείου σε διάφορες ταχύτητες σύνδεσης στο Internet.
  Ελληνική έκδοση
  Adsl 1024K 0 ώρες και 24 λεπτά
  Adsl 512K 0 ώρες και 48 λεπτά
  Adsl 384K 1 ώρα και 10 λεπτά
  Dial Up 56K 7 ώρες και 45 λεπτά

  11,428 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Demo Εμπορική Διαχείρηση - optisoft - Λογιστής -163ΜΒ

  Demo Εμπορική Διαχείρηση - optisoft - Λογιστής
  Μέγεθος Αρχείου 163 ΜΒ

  3,618 downloads

  0 comments

  Submitted

 10. Demo Εσοδα Εξοδα - optisoft - Λογιστής - 148MB

  Demo Εσοδα Εξοδα - optisoft - Λογιστής
  Μέγεθος Αρχείου 148 ΜΒ

  6,792 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. 0 comments

  Submitted

 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ v7.0 Ένα πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου.
  Μερικα απο τα κύρια χαρακτηριστικά του:

  Δυνατότητα κλειδώματος του ενδεχομένους διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινησεών τους η όχι, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  Έκτυπώσεις Μηνιαίας Καταστασης Εσοδών-Εξοδών, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  Γραφικές Παραστάσεις Εσοδων-Εξόδων και Στατιστικών.
  Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.

  1,864 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ v7.2

  Ένα πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ.Πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου.
  Μερικα απο τα κύρια χαρακτηριστικά του:

  Δυνατότητα κλειδώματος του ενδεχομένους διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινησεών τους η όχι, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  Έκτυπώσεις Μηνιαίας Καταστασης Εσοδών-Εξοδών, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  Γραφικές Παραστάσεις Εσοδων-Εξόδων και Στατιστικών.
  Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.

  1,696 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ. (v8.0)

  Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ. (v8.0)
  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.
  Μερικα απο τα κύρια χαρακτηριστικά του:

  <LI class=style30>Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων με κωδικό. <LI class=style30>Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α. <LI class=style30>Έκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Καταστασης Εσοδών-Εξοδών, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.<LI class=style29>Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών. <LI class=style29>Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου. <LI class=style30>Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου. <LI class=style30>Γραφικές Παραστάσεις Εσοδων-Εξόδων.
  Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.<LI class=style30>Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel. <LI class=style30>Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας. <LI class=style29>Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή. <LI class=style30>Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.
  Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.

  4,339 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.
  Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του:
  Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  Εκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.
  Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών.
  Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου.
  Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  Γραφικές Παραστάσεις Εσόδων-Εξόδων.
  Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.
  Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.
  Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή.
  Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.
  Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.
  Mαζική Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας σε Μέλη-Προμηθευτές.
  Εκτύπωση Κάρτας Μέλους.

  1,361 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Διόρθωση τιμής αποτίμησης

  http://www.kzn.gr/tst1/applications/06/help/help.htm

  0 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Demo MyMANAGER - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  Το MyMANAGER αποτελεί μια προσιτή οικονομική και εύχρηστη λύση εμπορικής διαχείρισης για κάθε επαγγελματία, ενώ παράλληλα περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης.
  Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι:
  Αρχείο πελατών - προμηθευτών με πλήρη στοιχεία. Κινήσεις λογαριασμών πελατών - προμηθευτών. Αρχείο ειδών αποθήκης και παρακολούθηση αποθεμάτων on-line με υποστήριξη Barcode. Σύνδεση με υποκαταστήματα. Διαχείριση προσφορών, αγορών, παραγγελιών, πωλήσεων και αγορών. Προγραμματισμός πληρωμών - εισπράξεων και ημερολόγιο υπενθύμισης σημειώσεων. Τιμολόγηση, έκδοση παραστατικών και αποδείξεων, μετασχηματισμοί παραστατικών αγορών - πωλήσεων κατευθείαν από την καρτέλα. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση αξιογράφων. Παρουσίαση συνόλου χρεώσεων, πιστώσεων, υπολοίπων, αξιογράφων ανά μήνα. Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών. Στατιστικές εκτυπώσεις πλήρως παραμετρικές, εκτύπωση ετικετών. Κατεβάστε Demo από εδώ https://www.mymanager.gr

  902 downloads

  0 comments

  Updated

 18. Demo eTIME - ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Το eTIME είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο πρόγραμμα ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις.
  Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
  Γενικά στοιχεία και φωτογραφία των εργαζομένων. Απεριόριστος αριθμός εργαζομένων. Επεξεργασία ημερολογίων προγραμμάτων. Παρουσιολόγιο. Παρακολούθηση, διαχείριση εργαζομένων ανά τμήμα. Ορισμός ωραρίων, αργιών. Απόλυτος έλεγχος προσέλευσης εργαζομένων με χρήση κάρτας (RFID), αισθητήρα αφής ή Barcode. Εκτυπώσεις, αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία εργασίας. Πλήρης δημιουργία αναφοράς παρουσιών. Κατεβάστε Demo από εδώ http://www.etime.gr/

  1,015 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Demo MyMANAGER CHEQUES - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

  Το πρόγραμμα MyMANAGER CHEQUES επιτρέπει την διαχείριση και εκτύπωση του συνόλου των επιταγών μιας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας κοινά "μπλοκ" επιταγών οποιουδήποτε τραπεζικού οργανισμού. Επιτρέπει την προσωποποίηση των επιταγών και των αποδείξεων με εκτύπωση λογότυπου και σφραγίδας της εταιρείας. Υποστηρίζει την πλήρη καταγραφή των οικονομικών κινήσεων της επιχείρησης και παρέχει την δυνατότητα αναλυτικών εκτυπώσεων μέσω των προγραμμάτων Word, Excel.
  Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

  Έκδοση - εκτύπωση επιταγών. Διαχείριση πελατών / προμηθευτών.
  Πρότυπα επιταγών τραπεζικών οργανισμών. Επιταγές εισπρακτέες – πληρωτέες.
  Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, ταμείου. Εκτύπωση αποδείξεων με δυνατότητα επανεκτύπωσης.
  Πλήρης οικονομική παρακολούθηση εσόδων - εξόδων. Ληξιάριο - Ιστορικό κατάστασης επιταγών (εξοφλημένη, ανά πληρωτή, σύνολα, κ.α).
  Διαχείριση ημερολογίου / τραπεζικών λογαριασμών. Εκτύπωση εταιρικού λογότυπου και σφραγίδας της εταιρείας.
  Μαζική αποστολή sms. Κατεβάστε Demo για το πρόγραμμα διαχείρισης και έκδοσης επιταγών

  976 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Demo MySMS

  ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ "MyMANAGER" και όχι μόνο...
  Το MySMS είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να στέλνετε SMS σε φίλους, πελάτες και συναδέλφους, μέσα από τον υπολογιστή σας.
  Λειτουργεί αυτόνομα ενώ μπορείτε να στείλετε μαζικά SMS σε ελάχιστο χρόνο και πολύ οικονομικά
  Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα, με τα δοκιμαστικά credits που θα μπουν στον λογαριασμό σας κατά την δημιουργία του κωδικού σας. Προκειμένου να σας δημιουργήσουμε κωδικό επικοινωνήστε με την QUALISYS SOFTARE, δώστε μας τα στοιχεία σας και σε πέντε λεπτά θα είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε την υπηρεσία. Έτσι απλά, χωρίς καμία επιβάρυνση.
  Στην συνέχεια και εφόσον το επιθυμείτε, αγοράζετε credits για την αποστολή SMS και τα χρησιμοποιείτε όποτε εσείς θέλετε.
  Κατεβάστε Demo του MySMS και στείλτε άμεσα και οικονομικά μηνύματα SMS σε όλο τον κόσμο.

  355 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. SYLLOGOS_SETUP.exe

  Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.
  Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του:
  -Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  -Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  -Εκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  -Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.
  -Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών.
  -Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου.
  -Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  -Γραφικές Παραστάσεις Εσόδων-Εξόδων.
  -Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.
  -Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  -Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.
  -Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή.
  -Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.
  -Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.
  -Mαζική Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας σε Μέλη-Προμηθευτές.
  -Εκτύπωση Κάρτας Μέλους.

  439 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ v9.0

  Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.
  Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του:
  -Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  -Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  -Εκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  -Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.
  -Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών.
  -Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου.
  -Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  -Γραφικές Παραστάσεις Εσόδων-Εξόδων.
  -Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.
  -Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  -Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.
  -Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή.
  -Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.
  -Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.
  -Mαζική Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας σε Μέλη-Προμηθευτές.
  -Εκτύπωση Κάρτας Μέλους.

  1,957 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. Demo παρουσίασης ATLAS της εταιρίας Ergon Iris

  Demo παρουσίασης των δυνατών σημείων της Οικονομικής Διαχείρισης του ATLAS ERP.
  Για περισσότερα Demos http://www.iris.gr/download
  Εταιρία: Ergon Iris AE
  Site: www.iris.gr
  Email: [email protected]
  Τηλ. : 2106774528, 2310383003

  390 downloads

  0 comments

  Submitted

 24. Demo παρουσίασης ATLAS-Μισθοδοσία της εταιρίας Ergon Iris

  Demo γενικής παρουσίασης της Μισθοδοσίας του ATLAS ERP.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες της Μισθοδοσίας κατεβάστε Demos απο http://www.iris.gr/download
  Εταιρία: Ergon Iris AE
  Site: www.iris.gr
  Email: [email protected]
  Τηλ. : 2106774528, 2310383003

  998 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. SYLLOGOS.zip

  Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
  Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.
  Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του:
  - Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων με κωδικό.
  - Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.
  - Εκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.
  - Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.
  - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών.
  - Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου.
  - Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.
  - Γραφικές Παραστάσεις Εσόδων-Εξόδων.
  - Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.
  - Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.
  - Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.
  - Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή.
  - Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.
  - Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.
  - Mαζική Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας σε Μέλη-Προμηθευτές.
  - Εκτύπωση Κάρτας Μέλους.

  453 downloads

  0 comments

  Submitted


×
×
 • Create New...