Προς το περιεχόμενο

Όλη η δραστηριότητα

Η δραστηριότητα αυτή ανανεώνεται αυτόματα     

 1. Σήμερα
 2. Χθες
 3. Τελευταία εβδομάδα
 4. Καλησπέρα, υπάρχει σκέψη η υλοποίηση να γίνει στο cloud μαζί με υπολογισμούς ΕΦΚΑ
 5. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Θεωρώ ότι αναφέρεστε σε διατάξεις του 2190. Αν κατάλαβα καλά υπάρχει πρόστιμο (δεν κατάλαβα το ύψος του) σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εντός δυο μηνών. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να γίνει Δ.Σ. το οποίο να μην πιστοποιεί την καταβολή του κεφαλαίου μετά το δίμηνο και να ορίζει νέα ημερομηνία καταβολής του? Με αυτό τον τρόπο το πρόστιμο αποφεύγεται? Ευχαριστώ
 6. Με τιμολόγιο αγοράς δεν στέλνουμε.Μόνο αν ο αγρότης ειδικού καθεστώτος εκδόσει τιμολόγιο πώλησης (έχει το δικαίωμα προαιρετικά).
 7. οκ, τωρα το καταλαβα αυτο που γραφεις , λογικα θεωρω οτι παει βασει καθαρου αποτελεσματος αυτοματοποιημενα, το εφκα θα παει να διαβασει αυτοματα το εκκαθαριστικο που το εκκαθαριστικο θα αναγραφει καθαρο 5000 συνεπως το καθαρο φορογητεο χ26,95 εκτος αν βγει καποια επεξηγηση
 8. Στα 6.000 να υποθέσω ότι συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ...απ τη στιγμή που λέμε αξίας 6.000 € και άνω?
 9. για αγροτες ειδικου καθεστωτος ,εσοδα για αυτους (τιμολογια αγορας απο τους πελατους τους )δεν τα στελνουμε για φετος ετσι δεν ειναι >?ουτε για την χρηση 2016 απο οσο ξερω, παρολο που βγαζουν αποκλισεις, μερικοι λενε οτι στειλνουμ και για αυτα ,,..
 10. Κατάθεση νέου πίνακα για το συγκεκριμενο εργαζόμενο με το αναλογο ωραριο εργασίας.
 11. Άρθρο 11 1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. 3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. 4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. 5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. [Σχετικά έγγραφα παραγράφου (2)] Σχετικές αποφάσεις (2)6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Άρθρο 58α Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί υποχρεωτώς πιστοποιήσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον Εμπορίου, ως και παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του μετοχικού κεφαλαίου. β) πας, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ. γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ, κατά παράβασιν του άρθρου 39 παραγρ.4 του παρόντος, δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεπομένας ανακοινώσεις. δ) πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του παρόντος περί τηρήσεως εις Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας. ε) πας όστις ενεργεί τας εν τω άρθρω 10 του νόμου 5076/1931 αναφερομένας εργασίας, κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων περί τραπεζών των άρθρων 10-14 και 16-18 του νόμου 5076/1931. στ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντής ανωνύμου εταιρείας μετά την υπό του Δικαστηρίου ακύρωσιν της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, την προβλεπομένην υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον ισολογισμόν μεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν αυτού.
 12. Πράγματι μπορεί να ειναι έτσι, αλλά θεωρείται η κατοχή ΦΙΧ από τον αγρότη οτι έχει αγροτική εκμετάλλευση και άρα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Μακάρι να ειναι έτσι γιατί είναι κάμποσοι!... Κατά την άποψή μου καλό είναι νάχαμε και τη γνώμη της Δ/σης Εισοδήματος, γιατί αυτή δίνει βεβαίωση για τις άδειες με τη Δ/νση Γεωργίας ........και γραπτώς, τα γραπτά μένουν!...
 13. Τις υποχρεώσεις τις αναλαμβάνουν οι εταίροι χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό "Εταίροι-λογαριασμός πλεονασμ.-ελλειμμάτων εκκαθάρισης". Το ίδιο γίνεται και με κάποιες απαιτήσεις, πχ προκαταβολή φόρου εισοδήματος, πιστωτικό φπα κλπ Αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να κλείσει καμία εταιρία "την σήμερον εποχή".
 14. ΕΜΠΟΡΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΕΤ/ΣΜΕΝΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΞΙΑΣ 1500 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΜΠΟΡΟ ΤΡΑΚΤΕΡ Β ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν2859/2000 1.ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΤΑΝ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ 0% ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ Α?ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ..? 2.ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ Ο Α ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΦΠΑ ? 3.Η ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΦΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 Ν 2859/2000? ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΦΠΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ?
 15. Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το μετοχικό κεφάλαιο σε νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία εντός δυο μηνών αλλά η κατάθεση γίνει αργότερα (για παράδειγμα μέσα σε μια εβδομάδα από το δίμηνο), σε αυτή την περίπτωση τι κυρώσεις υπάρχουν. Η καθυστέρηση ωφελείται στο γεγονός ότι δεν έχει ανοιχτεί εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός. Ευχαριστώ.
 16. Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ - ΕΦΚΑ

  ο Φεβρουάριος είναι κρίσιμος μήνας, και θα λύσει πολλές απορίες... μόνο τυχαία δεν μετατέθηκε η ημερομηνία εκκαθάρισης των εισφορών που πληρωθήκανε το 2017 για τον 02/2018
 17. Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ - ΕΦΚΑ

  Όχι ΑΠΔ βρε παιδιά, αφού εγγράφονται στον (πρώην) ΟΑΕΕ και τους έρχονται ειδοποιητήρια μηνιαία.Οι εισφορές τους είναι αντίστοιχες με των ελ.επαγγελματιών.
 18. μπορει η αποδειξη δαπανης να ειναι πανω απο 10000?
 19. Καλησπέρα. Άλλαξα εκτυπωτή και πήγα να εκτυπώσω από το πρόγραμμα ACADEMIA ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ της Data Communication και μου εκτυπώνει λευκές σελίδες. Ξέρει κανείς τι μπορεί να φταίει? Μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι ώστε να αναγνωρίσει το νέο εκτυπωτή? Ευχαριστώ πολύ.
 20. βάση είναι το καθαρό φορολογητέο είσόδημα, άρα στις 5000 δεν νομίζω ότι θα προκύψει πρόβλημα τώρα, αλλα όταν γίνει ο Διορθωτικός Προσδιορισμός μετά από έλεγχο δλδ. πριν πάρετε τη σύνταξη θα πάτε και φύλλο ελεγχου της ΔΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!! αν δεν το έχετε καταλάβει ισχύει η Βαρουφακική Ασάφεια, κοινός δεν θα ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι θα γίνει ... ο 4387 κοινός νόμος Κατρούγκαλου είναι οι Στυμφαλίδες Όρνιθες ... ένα κεφάλι κόβεις 10 ξεπηδάνε!!!
 21. Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ - ΕΦΚΑ

  Λες δηλαδή να έχουν στήσει παγίδες και όποιος δηλώσει τέτοιες αμοιβές (Διαχειριστές ΙΚΕ, διαχειριστές ΕΠΕ, διαχειριστές ΟΕ-ΕΕ κ.ο.κ) και υποβάλει βεβαιώσεις αποδοχών για τέτοιες αμοιβές (καλύπτοντας την φορολογική του υποχρέωση) , να κλειθεί μετά να υποβάλει και συμπληρωματική ΑΠΔ? Ναι αλλά με βάση ποια διάταξη ή με βάση ποιο σημείο ή άρθρο του Νόμου θα το κάνει ο Πετρόπουλος με την Αχτσιόγλου? Θα μου πεις πολύ σωστά βέβαια, με μια νέα απόφαση που θα ισχύσει αναδρομικά... ως συνήθως... στο Ελλαδιστάν...
 22. ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης δεν μπορεί να έχει υποχρεώσεις
 23. Με απασχολεί κι εμένα το ίδιο καθώς πελάτης μου φέτος θα βγάλει κέρδος 40.000 ευρώ και έχει να μεταφέρει ζημιές προηγούμενων ετών 35.000. Θα φορολογηθεί στις 5.000. Το θέμα είναι στον ΕΦΚΑ θα υπολογίσουν εισφορές στα 40.000 ή στα 5.000 ??? Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για την βάση υπολογισμού των εισφορών, αναφέρει ό,τι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ. Ρώτησα στο τοπικό ΟΑΕΕ και μου είπαν οτι γράφει στο εκκαθαριστικό. Στο εκκαθαριστικό θα αναγράφει κέρδη χρήσης 5.000 (βάσει του συγκεκριμένου ζητήματος αφού έχει γίνει ο συμψηφισμός). Αρα θεωρητικά οι εισφορές θα υπολογιστούν στις 5.000 γιατί αν υπολογιστούν στις 40.000 καήκαμε... Κάποια γνώμη που να έχει κάποιος ανάλογη περίπτωση....
 24. Καλησπέρα. ΕΠΕ έκανε διακοπή εργασιών τον Ιούλιο του 2017. Αυτή τη στιγμή έχει χρέος από φόρο εισοδήματος 108.000,00 ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί το χρέος σε πάνω από 12 δόσεις? Το χρεός ακολουθεί τον διαχειριστή- εκκαθαριστή? Αν ναι, μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων ως φυσικό πρόσωπο? Όποιος γνωρίζει ας με βοηθήσει παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
 25. Βάλε τον στον πίνακα προσωπικού της έδρας και γράψε το δίπλα στις παρατηρήσεις. Αν στην σύμβαση του δεν αναφέρει ότι ο εργοδότης δύναται να τον μεταφέρει σε όποιο υποκατάστημα θέλει,κάνε μια νέα σύμβαση να είσαι καλυμένος.
 1. Φόρτωση περισσότερης δραστηριότητας
×