Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση

Δείτε περισσότερα
64
https://go.prosvasis.com/accountants-solution/
https://www.anaconda.gr/proion-logismikou/x3-logistis/
https://www.mental.gr/paraggelies2021/
https://www.pim.gr/index.php/periodiko-menu
https://www.union.gr
  • Άρθρα Συμπεράσματα αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

    30-07-2021
  • Άρθρα ΣΔΟΕ και παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

    30-07-2021
  • Άρθρα Το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του παρακρατείται φόρος μερίσματος - ΣΟΛ Α.Ε.

    30-07-2021

Νόμοι - Άρθρα - Αποφάσεις

Δείτε περισσότερα
64
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=tsn22_06_1
https://www.union.gr
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=tsn22_06_1

Δικαστικά - Φορονομικά

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

BDO Tax Report

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Live - «Μια ώρα Επί της ουσίας»

Μικρά Κατάστιχα - Η ιστορία της Λογιστικής και της φορολογίας

Χρηματιστηριακές εξελίξεις

http://logifor.aueb.gr

Φορολογία Εισοδήματος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Φ.Π.Α.

ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως - Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως - Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

25 - 06 - 2021

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν υποκειμένους στον ΦΠΑ (επιχειρήσεις), εγκατεστημένους ή μη στην Ένωση, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών καθώς και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε. καθώς και τους ιδιώτες καταναλωτές-παραλήπτες των δεμάτων - Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου και ώρα 8:00 π.μ.

Κ.Φ.Δ.

Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)

«Πόθεν έσχες»

Εργατικά

Ασφαλιστικά (ΕΦΚΑ - επικουρικά)

Διάφορα

Θέματα Forum

Σεμινάρια

http://logifor.aueb.gr