Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση

Δείτε περισσότερα
40
https://go.prosvasis.com/pricing/
https://www.anaconda.gr/gallery/anaconda-ilektronika-vivlia-aade/
https://www.arbitrans.gr/
https://www.pim.gr/index.php/periodiko-menu
https://www.union.gr
  • Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/2020 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης

    27-03-2020
  • Α.1061/2020 Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμί­ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις

    27-03-2020
  • Α.1062/2020 Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α') και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων

    27-03-2020

Νόμοι - Άρθρα - Αποφάσεις

Δείτε περισσότερα
40
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=ts012402
https://www.union.gr
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=ts012402

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Απόψεις

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Δικαστικά - Φορονομικά

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Πρακτικά θέματα για νέους λογιστές

https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10028/ViewProgram

Φορολογία Εισοδήματος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Φ.Π.Α.

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

25 - 01 - 2020

Με την απόφαση Α.1012/2020 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της αναστολής καθώς το έντυπο της αίτησης καθώς και τα λοιπά υποδείγματα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Με την απόφαση Α.1013/2020 ορίζεται η διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ

Κ.Φ.Δ.

Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)

Εργατικά

Ασφαλιστικά (ΕΦΚΑ - επικουρικά)

Διάφορα

Σεμινάρια