Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση

Δείτε περισσότερα
56
https://go.prosvasis.com/accountants-solution/
https://www.anaconda.gr/proion-logismikou/ergasia-misthodosia/
https://www.arbitrans.gr/
https://www.pim.gr/periodiko-synergasia
https://www.union.gr
  • Άρθρα Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του Ν 4557/2018 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

    23-10-2020
  • Άρθρα Έκπτωση Φ.Π.Α. επί εκπρόθεσμης υποβολής ανανεωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου

    23-10-2020
  • Δ1α/Γ.Π.οικ 67851/22.10.2020 Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

    22-10-2020

Νόμοι - Άρθρα - Αποφάσεις

Δείτε περισσότερα
56
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=ts1310_1
https://www.union.gr
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=ts1310_1

BDO Tax Report

Απόψεις

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Live - «Μια ώρα Επί της ουσίας»

Χρηματιστηριακές εξελίξεις

Στήλη άλατος

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

https://dz.aueb.gr/el/static/programmata-katartisis-logistwn-opa

Φορολογία Εισοδήματος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Φ.Π.Α.

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

25 - 01 - 2020

Με την απόφαση Α.1012/2020 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της αναστολής καθώς το έντυπο της αίτησης καθώς και τα λοιπά υποδείγματα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Με την απόφαση Α.1013/2020 ορίζεται η διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ

Κ.Φ.Δ.

Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)

Εργατικά

Ασφαλιστικά (ΕΦΚΑ - επικουρικά)

Διάφορα

Σεμινάρια

https://dz.aueb.gr/el/static/programmata-katartisis-logistwn-opa