Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση

Δείτε περισσότερα
64
https://cloud.prosvasis.com/?utm_source=taxheaven&utm_medium=banner&utm_campaign=Prosvasis+Cloud
https://www.anaconda.gr/gallery/evardia-anaconda-ergani-programma-ypovolis-stoixeion-proselefsis-kai-apoxorisis-ergazomenon-sto-ergani-ii-psifiaki-karta-ergasias/
https://www.pim.gr/periodiko-synergasia/periodiko-synergasia
https://www.uphellas.gr/taxheaven-contact
https://logifor.aueb.gr/
https://www.union.gr
  • ΣτΕ 1251/2023 Όταν δεν αποδεικνύεται η πηγή προέλευσης του εμβάσματος, το ποσό αποτελεί εισόδημα κατά το άρθρο 48 παρ. 3 ΚΦΕ

    24-05-2024
  • ΣτΕ 1441/2023 Η συμβιβαστική επίλυση της αστικής διαφοράς μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης δεν ισοδυναμεί με εκχώρηση απαίτησης

    24-05-2024
  • ΣτΕ 925/2023 ΦΠΑ υπηρεσιών επεξεργασίας αποβλήτων

    24-05-2024

Νόμοι - Άρθρα - Αποφάσεις

Δείτε περισσότερα
64
https://www.edenred.gr/el-GR/Special-Pages/Landing-Pages/Direct/TR/accountants-client-referral?utm_source=taxheaven.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=Accountants-Refer&utm_content=140x300-accountants&sfcid=7018e0000004prRAAQ
https://res.epsilonnet.gr/marketing/newsletters/ekdoseis/TAX2023/index_BOOKS2024.html
https://www.union.gr
https://res.epsilonnet.gr/marketing/newsletters/ekdoseis/TAX2023/index_BOOKS2024.html

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Δικαστικά - Φορονομικά

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Live - «Μια ώρα Επί της ουσίας»

Μικρά Κατάστιχα - Η ιστορία της Λογιστικής και της φορολογίας

Σχολιασμός φορολογικής επικαιρότητας από την ARTION

Στήλη άλατος

https://www.edenred.gr/el-GR/Special-Pages/Landing-Pages/Direct/TR/accountants-client-referral?utm_source=taxheaven.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=Accountants-Refer&utm_content=140x300-accountants&sfcid=7018e0000004prRAAQ

Φορολογία Εισοδήματος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διευκρινίσεις για τις χονδρικές συναλλαγές με τη χρήση POS

Διευκρινίσεις για τις χονδρικές συναλλαγές με τη χρήση POS

17 - 02 - 2024

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία αντικατάστασης αποδείξεων λιανικής, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με τερματικά ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) βάσει της 1098/2022 απόφασης, με τιμολόγια πώλησης σε διενεργούμενες χονδρικές συναλλαγές.

Φ.Π.Α.

Κ.Φ.Δ.

Φορολογική ενημερότητα - Διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αίτηση και χορήγηση

Φορολογική ενημερότητα - Διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αίτηση και χορήγηση

28 - 12 - 2023

Με την εγκύκλιο 2089/2023 διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ΚΦΔ μετά και την έκδοση των αποφάσεων Α.1162/2023, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1181/2023 και Α.1163/2023 κατ’ εξουσιοδότηση αντιστοίχως των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12 του ΚΦΔ

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

24 - 02 - 2022

Η εγκύκλιος 2015/2022 της ΑΑΔΕ αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για τα προσκομιζόμενα κατά περίπτωση και φορολογία δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, που συνυποβάλλονται κατά την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού

Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)

«Πόθεν έσχες»

Πόθεν έσχες: Μηνιαία υποβολή καταστάσεων υπόχρεων προσώπων

Πόθεν έσχες: Μηνιαία υποβολή καταστάσεων υπόχρεων προσώπων

19 - 03 - 2024

Για το μήνα Μάρτιο 2024, για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28.02.2023 έως και 29.2.2024, ημερομηνία έναρξης καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων ορίζεται η 19η Μαρτίου 2024 και καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται, η 31η Μαρτίου 2024 - Από το μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενου μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν

Εργατικά

Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)

Διάφορα

Θέματα Forum

Σεμινάρια

https://www.edenred.gr/el-GR/Special-Pages/Landing-Pages/Direct/TR/accountants-client-referral?utm_source=taxheaven.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=Accountants-Refer&utm_content=140x300-accountants&sfcid=7018e0000004prRAAQ