Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

  • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2015
    Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
    3 ος 2015 -1,7% -2,2% Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015
    2 ος 2015 -2,1% -2,8% Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015
    1 ος 2015 -2,0% -2,6% Ιανουαρίου 2014 - Δεκεμβρίου 2014
Up
Close
Close
Κλείσιμο