Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2014
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  10 ος 2014 -0,6% -0,8% Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014
  9 ος 2014 -0,2% -0,3% Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014
  8 ος 2014 -0,5% -0,7% Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014
  7 ος 2014 -0,8% -1,1% Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014
  6 ος 2014 -1,5% -2,0% Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014
  5 ος 2014 -1,0% -1,3% Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014
  4 ος 2014 -1,0% -1,3% Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014
  3 ος 2014 -0,8% -1,1% Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014
  2 ος 2014 -1,1% -1,5% Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014
  1 ος 2014 -1,3% -1,7% Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο