Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2014
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  4 ος 2014 -1,0% -1,3% Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014
  3 ος 2014 -0,8% -1,1% Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014
  2 ος 2014 -1,1% -1,5% Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014
  1 ος 2014 -1,3% -1,7% Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο