Σχόλια

Ορθή επανάληψη του παρόντος με το έγγραφο 7013/2933/024/29.1.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 5411/2249/011/23.1.2014 Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ

(Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά

Αθήνα, 23/01/2014
Αρ. πρωτ.: 5411/2249/011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε Τ Ε Α
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

Φιλελλήνων 13-15,105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3275217
Fax.: 210 3275107
email: grammateia1@etea.gov.gr

ΘΕΜΑ: "Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ"

Σχετ.: "Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο μας"

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας και σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, διευκρινίζονται τα κάτωθι.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2, Α') εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών με τα ήδη ισχύοντα για τους από 01.01.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς. Ουσιαστικά, το καθεστώς ασφάλισης των ασφαλισμένων μετά την 01.01.1993 (νέοι) επεκτείνεται και ισχύει πλέον για το σύνολο των μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, είτε αυτοί ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξομοίωση όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, όσον αφορά στην ασφάλιση τους και τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (ποσοστά και ασφαλιστέες αποδοχές).

Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών, από 01.01.2013 εναρμονίστηκε νια το σύνολο των μισθωτών και διαμορφώθηκε στα 5.543,55€, όπως όμως ισχύει κάθε φορά στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών νια "παλαιούς" και "νέους" ασφαλισμένους (σχετ. εγκύκλιο 13/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ειδικότερα, για τους μισθωτούς του δημοσίου που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που αυτοί ελάμβαναν την 31.10.2011 (ή θα ελάμβαναν στις περιπτώσεις νεοπροσλαμβανομένων μετά την 01.11.2011).
Δηλαδή τα νέα ποσοστά (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης) υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης Φύσεως αποδοχών της 31.10.2011 και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας, όπως ισχύει ακριβώς μέχρι σήμερα για τους ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993 (νέοι).Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ
Αθανάσιος Αθανασίου

Ακριβές Αντίγραφο


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


comments powered by Disqus
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο