1. 20 Αυγ 2014

  Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου (τιμολογίων αγοράς κλπ) - τριμήνου

  Χαρτόσημα
 2. 20 Αυγ 2014

  Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

  Υποχρεώσεις ΚΒΣ - ΚΦΑΣ
 3. 26 Αυγ 2014

  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 4. 26 Αυγ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 5. 28 Αυγ 2014

  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Ιουνίου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 6. 29 Αυγ 2014

  Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιουλίου

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 7. 31 Αυγ 2014

  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies

Σταθερές προθεσμίες

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Δυτέρα, January 06, 2014
25η Μαρτίου: Πέμπτη, March 25, 2014
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα, March 03, 2014
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή, April 18, 2014
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο, April 19, 2014
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα Δυτέρα, April 21, 2014
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Πέμπτη, May 01, 2014
Αγ. Πνεύματος Δευτέρα, June 09, 2014
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Παρασκευή, August 15, 2014
28η Οκτωβρίου: Τρίτη, October 28, 2014
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Πέμπτη, December 25, 2014
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Παρασκευή, December 26, 2014
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Πέμπτη, January 01, 2015

 • ΠΟΛ.1029/22.1.2014Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας
 • Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/180/3.5.2012 Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
 • ΠΟΛ.1127/25.9.2009Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet)
 • ΠΟΛ. 1176/27.06.95Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )
 • Aρ.Πρωτ.:36991/03-10-2005Ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών
 • ΠΟΛ.1100/28.07.2006 Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία)
 • ΠΟΛ.1101/19.3.2002Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.

Up
Close
Close
Κλείσιμο