1. 10 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

  Δημοτικοί Φόροι
 2. 14 Οκτ 2014

  Υποβολή «δήλωση περιουσιακής κατάστασης» - Πόθεν έσχες.

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 3. 20 Οκτ 2014

  Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

  Υποχρεώσεις ΚΒΣ - ΚΦΑΣ
 4. 20 Οκτ 2014

  Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο

  Δημοτικοί Φόροι
 5. 20 Οκτ 2014

  Ενταξη στο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης για περιόδους που ξεκινούν την 1 Οκτωβρίου 2014

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 6. 27 Οκτ 2014

  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 7. 27 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 8. 29 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Αυγούστου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 9. 30 Οκτ 2014

  Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε. για την διασφάλιση της ταυτοποίησής τους στο TAXISnet

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 10. 31 Οκτ 2014

  Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για εταιρίες που έκλεισαν χρήση στις 30.6.2014

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 11. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 12. 31 Οκτ 2014

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

  ΙΚΑ - ΑΠΔ
 13. 31 Οκτ 2014

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

  Δημοτικοί Φόροι
 14. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 15. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 16. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 17. 31 Οκτ 2014

  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

  Διάφορα τέλη
 18. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 19. 31 Οκτ 2014

  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Αυγούστου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 20. 31 Οκτ 2014

  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 21. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 22. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 23. 31 Οκτ 2014

  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 24. 31 Οκτ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Αυγούστου

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 25. 31 Οκτ 2014

  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 26. 31 Οκτ 2014

  Οικειοθελής παροχή των ναυτιλιακών εταιριών για το 2014

  Φόροι πλοίων

No events found within this date range.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Δυτέρα, January 06, 2014
25η Μαρτίου: Πέμπτη, March 25, 2014
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα, March 03, 2014
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή, April 18, 2014
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο, April 19, 2014
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα Δυτέρα, April 21, 2014
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Πέμπτη, May 01, 2014
Αγ. Πνεύματος Δευτέρα, June 09, 2014
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Παρασκευή, August 15, 2014
28η Οκτωβρίου: Τρίτη, October 28, 2014
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Πέμπτη, December 25, 2014
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Παρασκευή, December 26, 2014
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Πέμπτη, January 01, 2015

 • ΠΟΛ.1029/22.1.2014Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας
 • Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/180/3.5.2012 Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
 • ΠΟΛ.1127/25.9.2009Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet)
 • ΠΟΛ. 1176/27.06.95Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )
 • Aρ.Πρωτ.:36991/03-10-2005Ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών
 • ΠΟΛ.1100/28.07.2006 Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία)
 • ΠΟΛ.1101/19.3.2002Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.

Up
Close
Close
Κλείσιμο