1. 10 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

  Δημοτικοί Φόροι
 2. 15 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για μη κερδοσκοπικές εταιρίες Εντύπου Φ01 012

  Φορ.Εισοδ. Νομικών Προσ.
 3. 15 Απρ 2014

  Με επιφύλαξη - Υποβολή Δήλωσης ΣΕ ΔΟΥ ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου με τήρηση ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων

  Φορ.Εισοδ. Νομικών Προσ.
 4. 15 Απρ 2014

  Ημερολόγιο διαφημίσεων.

  Διαφ/σεις - Αγγελιόσημο
 5. 15 Απρ 2014

  Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

  Χαρτόσημα
 6. 15 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης στο μητρώο για την ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς . Για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 7. 22 Απρ 2014

  Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

  Υποχρεώσεις ΚΒΣ
 8. 22 Απρ 2014

  Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο

  Δημοτικοί Φόροι
 9. 28 Απρ 2014

  Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα - περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 10. 28 Απρ 2014

  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 11. 28 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 12. 28 Απρ 2014

  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 13. 30 Απρ 2014

  Υποβολή Δήλωσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου - Εντυπο Ε5

  Φορ.Εισοδ. Νομικών Προσ.
 14. 30 Απρ 2014

  Οριστική δήλωση ΦΜΥ (Εντυπο Ε7)

  Φ.Μ.Υ.
 15. 30 Απρ 2014

  Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 16. 30 Απρ 2014

  Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 17. 30 Απρ 2014

  Υποβολή συνοπτικού πίνακα Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 18. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα περιόδου Ιανουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 19. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Ιανουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 20. 30 Απρ 2014

  Διαβίβαση στοιχείων από τράπεζες για πρόσωπα υψηλού κινδύνου. (Ελ.Επαγγελματίες κλπ)

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 21. 30 Απρ 2014

  Καταληκτική ημερομηνία διορθώσεων μηδενικών ΦΜΑΠ 2012 και 2013

  Φορ. Κεφαλαίου
 22. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Ιανουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 23. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Ιανουαρίου 2014 .

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 24. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυωμένων περιόδου Ιανουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 25. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Ιανουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 26. 30 Απρ 2014

  Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου - Έντυπο Ε12-Φ.01-015Α

  Φ.Μ.Υ.
 27. 30 Απρ 2014

  Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 28. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 29. 30 Απρ 2014

  Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 30. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 31. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Φεβρουαρίου 2014 .

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 32. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

  Παρακρατηθέντες Φόροι
 33. 30 Απρ 2014

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΡΤΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

  ΙΚΑ - ΑΠΔ
 34. 30 Απρ 2014

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

  Δημοτικοί Φόροι
 35. 30 Απρ 2014

  Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 36. 30 Απρ 2014

  Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 37. 30 Απρ 2014

  Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 38. 30 Απρ 2014

  Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

  ΦΠΑ - Intrastat - Vies
 39. 30 Απρ 2014

  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

  Διάφορα τέλη
 40. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 41. 30 Απρ 2014

  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

  Λοιπές Υποχρεώσεις
 42. 30 Απρ 2014

  Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

  Παρακρατηθέντες Φόροι

No events found within this date range.

Σταθερές προθεσμίες

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Δυτέρα, January 06, 2014
25η Μαρτίου: Πέμπτη, March 25, 2014
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα, March 03, 2014
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή, April 18, 2014
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο, April 19, 2014
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα Δυτέρα, April 21, 2014
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Πέμπτη, May 01, 2014
Αγ. Πνεύματος Δευτέρα, June 09, 2014
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Παρασκευή, August 15, 2014
28η Οκτωβρίου: Τρίτη, October 28, 2014
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Πέμπτη, December 25, 2014
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Παρασκευή, December 26, 2014
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Πέμπτη, January 01, 2015

 • ΠΟΛ.1029/22.1.2014Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας
 • Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/180/3.5.2012 Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
 • ΠΟΛ.1127/25.9.2009Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet)
 • ΠΟΛ. 1176/27.06.95Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )
 • Aρ.Πρωτ.:36991/03-10-2005Ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών
 • ΠΟΛ.1100/28.07.2006 Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία)
 • ΠΟΛ.1101/19.3.2002Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.

Up
Close
Close
Κλείσιμο