Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- - - - -

 • Please log in to reply
39 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Unknown

Unknown
 • Επισκέπτες
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;

#2
DK

DK

  *

 • simple Members
 • 328 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:ΑΘΗΝΑ

Επιδόματα ανεργίας.Α) Επίδομα τακτικής ανεργίας

Περιγραφή:

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.


Νόμοι και αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή:


Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρο 11)


Ν. 1545/85


Ν. 1836/89 (άρθρο 15)


Ν. 1892/1990 (άρθρο 37)

Προϋποθέσεις:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:


Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.


Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.


Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.


Διάρκεια επιδότησης:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο. 12μην0 ή διετία).

Ειδικότερα:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημέρ. Εργας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ - ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

`125-1491`
`100-149`
5μηνες

`150-1792`
`150-179`
6 μήνες

`180-2193`
`180-219`
8 μήνες

`220-249`
`220-249`
10 μήνες

250 και άνω
250 και άνω
12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
210 και άνω
12 μήνεςΤο επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Ημερήσιο επίδομα:3.432 – 3630 δρχ. ( και 10% προσαύξηση για κάθε μέλος της οικογένειας).


Ή 200 στη διετία


Ή 250 στη διετία


Ή 300 στη διετία

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:


Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.


Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.


Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.


Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.


Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάεχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.


Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.


Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Β1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται σε επαγγελματικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από την εποχικότητα της απασχόλησης (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κ.τ.λ.). Η καταβολή του γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Νόμοι και αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή, είναι οι:


Ν.Δ. 1836/1989 (άρθρο 22) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις Υ.Α. 30659/1989. Το επίδομα καταβάλλεται ετησίως στο διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


Να έχουν πραγματοποιήσει `50-210` ημερομίσθια, κατά περίπτωση, στον οικείο κλάδο, τον προηγούμενο χρόνο από την καταβολή.

Να μην έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα ημερομίσθια σε άλλους κλάδους από τον οικείο (κλάδο) τον προηγούμενο χρόνο.

Το σύνολο των ημερομισθίων (από οποιαδήποτε εργασία) να μην υπερβαίνει τα 240.

Να μην έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο της καταβολής.

Β2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

α. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας.

Στους ανέργους, που δεν απασχολούνται εποχικά, μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας, καταβάλλεται βοήθημα (από 13 ημερ. επιδόματα ανεργίας), εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και το εισόδημά τ ους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (2.200.000 δρχ. για το έτος 2001)


β. Ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.

Καταβάλλεται σε ανέργους, που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης (δεν ανήκουν στους εποχιακούς) και έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο, της εγγραφής τους στον Ο.Α.Ε.Δ., χρόνο. Πρέπει να παραμείνουν άνεργοι (γραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.) για τρεις μήνες και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (σήμερα 2.200.000).

Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις δόσεις (15 Χ 3.432) μέσα στο ίδιο έτος.


γ. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους.

Καταβάλλεται σε αποφυλακισμένους, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους μετά από έκθεση (ευνοϊκή) της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας (15 Χ 3.432)
Β3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ.

Οι Έλληνες (πολιτικοί πρόσφυγες), που επαναπατρίζονται για μόνιμη εγκατάσταση, δικαιούνται βοήθημα, εφ’όσον είναι άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου κατοικίας των.

Καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 μηνών.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


α) Ειδικό εποχικό επίδομα.


Ένσημα προηγουμένου έτους.


Ένσημα τρέχοντος έτους.


Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.


Αστυνομική ταυτότητα.


β) Ειδικό βοήθημα μετά την λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας.


Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.


Κάρτα ανεργίας θεωρημένη.


γ) Ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.


Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης.


Βιβλιάριο ενσήμων.


δ) Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους.


Αποφυλακιστήριο.


Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή Φυλακών.


Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.


ε) Ειδικό βοήθημα σε παλιννοστούντες.

Διαβατήριο με τις ενδείξεις σ’ αυτό από την αρμόδια πρεσβεία ότι ο κάτοχος έχει την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα ή είναι ομογενής, που προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την ένδειξη εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (Σφραγίδα Παλιννόστησης).

Για την απόδειξη της υπηκοότητας τους πρέπει να υποβάλλουν ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Προσωρινό διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ως υπηκοότητα η Ελληνική.


Ελληνικό διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται η φράση «Ιθαγένεια Ελληνική» χωρίς να αναφέρεται η φράση «Υπηκοότητα Ελληνική».


Βεβαίωση Αστυνομίας περί κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας στην οποία αναφέρεται, ότι έχει ήδη εγγραφεί στα Δημοτολόγια του σχετικού Δήμου με τον αντίστοιχο Α/Α Δημοτολογίου.


Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως μεταφρασμένη στην Ελληνική εφόσον εκδόθηκε από Αλλοδαπή Αρχή και όπου αναφέρεται σαφώς, ότι η υπηκοότητα του ατόμου αυτού είναι Ελληνική.


Απόφαση Νομάρχη που καθορίζει την Ελληνική Ιθαγένειά τους, χωρίς να υπάρχει η ένδειξη «υπηκοότητα».

Β4) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ / ΝΕΕΣ ΑΠO 20 - 29 ΕΤΩΝ (Ε.Σ.Π.Α.)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:


Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

Το επίδομα ανέρχεται σε 25.000 δρχ. τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Αστυνομική ταυτότητα.


Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).


Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. (Να μην έχει πάνω από 80 ένσημα).


Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.


#3
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
Καλησπέρα,

θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.

Προσπαθώ να πάρω επίδομα ανεργείας και έχω όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από ένα, το οποίο λέγεται 'πρότυπο ένσημο'.

Αυτό, από ότι μου είπαν στον οαεδ, θα το πάρω από τον προ - προηγούμενο εργοδότη μου που είχα το 2007.

Ωστόσο, ο εργοδότης δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη του, και λέει ότι δεν το ξέρουν ούτε στο ικα... :)

Έχει κάποιος κάποια ιδέα για το αν αυτό το δικαιολογητικό είναι όντως απαραίτητο και πώς μπορώ να το βρω?

Ευχαριστώ

#4
DIMITRIIOS

DIMITRIIOS

  *

 • simple Members
 • 38 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΞΑΝΘΗ
Το αναλυτικό με τα ένσημα του 2007 το έχεις πάρει απο το ΙΚΑ?
αν Ναι, τότε δεν χρειάζεσαι το προτυπο ενσημο.

#5
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

Από το ικα μου έδωσαν μια αναλυτική εκτύπωση των ενσήμων, αλλά ο υπάλληλος στον οαεδ μου είπε ότι αν δεν φέρω ένα πρότυπο ένσημο δεν προκειται να πληρωθώ :) , οπότε τι κάνω?

#6
DIMITRIIOS

DIMITRIIOS

  *

 • simple Members
 • 38 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΞΑΝΘΗ
Ειναι αδιανόητο το τι μπορεί να ζητήσουν,μαλλον πρεπει να ξεσκαθαρισεις στον ΟΑΕΔ τι ακριβώς θέλουν.Πάντως μην αγχώνεσε θα το παρεις.
πάρε
1. το αναλυτικό απο το ΙΚΑ σφραγισμένο για το 2007-2008
2. φωτοτυπία ταυτότητας
3. απολυσή σου
4. βεβαιωση εργοδότη,οπου χρειάζεται,για τουλάχιστων 1 ενσημο απο τον τελευταιο μηνα που δουλεψες.
για το τελευταίο πες μου την ημερομηνια που σε απέλυσαν,γιατι μαλλον αυτό σου ζητάνε.

#7
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
Λοιπόν, στον οαεδ πηγα τα ενσημά μου όλα, σφραγισμένα από το ίκα, την απόλυση, φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας, φωτοτυπία ταυτότητας.

Με απέλυσαν 30/3/2009, αλλά ο υπάλληλος επέμενε ότι χρειάζεται πρότυπο ένσημο από το 2007!!

Στη δουλειά από την οποία απολύθηκα δούλεψα Μάη 2008 μέχρι τώρα.

#8
DIMITRIIOS

DIMITRIIOS

  *

 • simple Members
 • 38 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΞΑΝΘΗ


#9
Επισκέπτης-EINGEFROREN-

Επισκέπτης-EINGEFROREN-
 • Επισκέπτες
Εγκώ Γερμανό.

Βας ιστ "πρότυπο έντυπο" ; :)

#10
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια.

Ξαναπήγα στον οεαδ και μου είπαν ότι είναι απαραίτητο το πρότυπο ένσημο και αν δεν το έχω θα πρέπει να φέρω από το ικα βεβαίωση απογραφής!

Μάλιστα, μου εμφάνισαν ένα χαρτί, στο οποίο το πρότυπο ένσημο παρουσιάζεται στα διακαιολογητικα!!

Άντε και καλό Πάσχα!!

#11
ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

  *

 • Silver members
 • 4.180 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΧΑΛΚΙΔΑ
Έλεος (μέρες που είναι …..)
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τα όσα γράφονται

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΣΗΜΟ

Προφανώς κάτι άλλο σου ζήτησαν

Κατά πως τα λέει ο ΓιωργάκηςΣτην οικονομία θα γίνουμε Δανοί, στο περιβάλλον Καταλανοί, στην παιδεία Φινλανδοί, στο εκλογικό σύστημα Γερμανοί, στην εξωτερική πολιτική Αμερικανοί -αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση!μόνον στις μαλακίες θα μείνουμε Έλληνες -ουδέν σύστημα τέλειον!

θερμή παράκληση , μην λέτε κακές λέξεις και μην βγαίνετε εκτός θέματος
οι φύλακες καραδοκούν

 

 

 

«Διότι ισχυρίζομαι και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ε.Ε,. στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται, όμως δεν μπορεί να είναι μια χώρα ασήμαντη της Δύσης που θα ακολουθεί άκριτα τις επιλογές των ισχυρών της δύσης»

 ο Αλέξης Τσίπρας στον ΑΝΤΕΝΑ παραμονές των δημοτικών εκλογών 


#12
SOULIS

SOULIS

  ***chief***

 • Silver members
 • 11.183 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ(ΕΞ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ)

Λοιπόν, στον οαεδ πηγα τα ενσημά μου όλα, σφραγισμένα από το ίκα, την απόλυση, φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας, φωτοτυπία ταυτότητας.

Με απέλυσαν 30/3/2009, αλλά ο υπάλληλος επέμενε ότι χρειάζεται πρότυπο ένσημο από το 2007!!

Στη δουλειά από την οποία απολύθηκα δούλεψα Μάη 2008 μέχρι τώρα.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΣΗΜΟ

Προφανώς κάτι άλλο σου ζήτησανΝαι! Του ζητάνε τα ένσημα του 2007 και το πρώτο τετράμηνο του 2008 .. και αν δεν τους τα πάει δεν έχει επίδομα.
τώρα αυτά περί προτύπου ενσήμου, θα πρέπει να μεταφερθούν στην ενότητα με τα ανέκδοτα..

Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πως ο φίλος μας ενώ είναι σε θέση να θέτει ερωτήματα στο internet, σε άπταιστα ελληνικά.. δεν μπορεί να καταλάβει τι του ζητάνε στον ΟΑΕΔ.

Αγαπητέ μου .. αν δεν έχεις στα χέρια σου τα παλαιότερα ένσημα .. πέρνα από το ΙΚΑ της περιοχής σου και ζήτα μια καρτέλα.

Άντε και καλό Πάσχα!
Bρε μπαγάσα! Περνάς καλά εκεί πάνω
κάνε πάσα και μια ματιά και χάμω
'κει που κοιμάσαι και αρμενίζεις
ξάφνου αστράφτεις και μπουμπουνίζεις
κι ότι σου 'ρθει κατεβάζεις
μην θαρρείς πως με ταράζεις


Νικόλας Άσιμος-Βασίλης Παπακωνσταντίνου

"Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις Σύντροφε/ Μην αφεθείς να πείθεσαι/ Μάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!/
Ο,τι δεν ξέρεις ο ίδιος/ καθόλου δεν το ξέρεις/ Έλεγξε το λογαριασμό/ Εσύ θα τον πληρώσεις/
Ψάξε με τα δάχτυλα κάθε σημάδι/Ρώτα: πώς βρέθηκε αυτό εδώ/Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία."

"Εγκώμιο για τη μάθηση" Μπέρτολτ Μπρεχτ

#13
stefanos_her

stefanos_her

  *

 • Silver members
 • 6.820 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Ηράκλειο Κρήτης

Έλεος (μέρες που είναι …..)
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τα όσα γράφονται

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΣΗΜΟ

Προφανώς κάτι άλλο σου ζήτησαν

Μάλλον του ζητάνε απόσπασμα του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης που αποστέλονται από τη μηχανογράφηση του ΙΚΑ (και πάνε στον εργοδότη)....

Για να δουν τα στοιχεία του μάλλον...

Αλλά μήπως η βεβαίωση από το ίδρυμα δεν τα γράφει.....????????

Άβυσσος η ψυχή της γραφειοκρατίας.....
Δημοκρατία είναι 4 λύκοι και 1 πρόβατο να ψηφίζουν για φαγητό!
Παρακαλείσθε όπως ... τηρείτε τας αποστάσεις μεταξύ σας ...διότι δημιουργούνται κηλίδες...!!!
Έτσι απλά,
"οι πολίτες πληρώνουν φόρους και περιμένουν ως αντάλλαγμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Από την στιγμή που το επίπεδο των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί στους φόρους που καταβάλλουν, έχουν κάθε ηθικό δικαίωμα (για να μην πω υποχρέωση) να προσπαθήσουν να σπάσουν το 'συμβόλαιο' και να φοροδιαφύγουν."
The Monkey Principle: You pay nuts, you hire monkeys....

#14
DIMITRIIOS

DIMITRIIOS

  *

 • simple Members
 • 38 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΞΑΝΘΗ
Φίλε μου,επειδή μου έτυχε ενα περιστατικό με μία κοπέλα στην οποία το ΟΑΕΔ της Αλεξανδρούπολης δεν προσμετρούσε για το επίδομα ανεργείας τα ένσημα της πρακτικής της είπα να πάει στον ΟΕΑΔ της Ξάνθης.πήγε και το ΄δεχτηκαν κανονικά.
Οπότε,βρές μια κοντινή πόλη και πήγαινε στην τελική στον ΟΑΕΔ εκεί.ΤΙ να κάνεις θα αναγκαστείς να πηγαίνεις εκεί μια φορά το μήνα.
Δεν μπορώ όμως να βοηθήσω στο αν σε δεχτούν εκει, γιατι κ'εμένα ναι μεν ήταν απο Αλεξανδρούπολη,αλλά η τελευταία εργασία της ήταν στην Ξανθη.
Δοκιμασε το, αν δεν βρίσκεις άκρη στον ΟΑΕΔ

#15
Επισκέπτης-myrna-

Επισκέπτης-myrna-
 • Επισκέπτες
Γεια σας. Αν καταλαβα καλα διαβαζοντας παραπανω μητερα η οποια απολυεται οταν το παιδι γινει ενος ετους
μετα τη χρηση του εξαμηνου δεν δικαιουται επιδομα ανεργιας. Ειναι ετσι;

#16
Επισκέπτης-STEFANOS-

Επισκέπτης-STEFANOS-
 • Επισκέπτες
μισθωτος μετα την απολυση εγγράφεται στον οαεδ και αρχίζει να παίρνει το επιδομα ανεργιας (σημ:το δικαιούται για 12 μήνες) αλλά στους 3 μηνες του έρχεται το χαρτί κατάταξης για την θητεία του, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?έχει συμβεί σε κανέναν? ευχαριστώ για τις απόψεις σας.

#17
Επισκέπτης-Guest-

Επισκέπτης-Guest-
 • Επισκέπτες

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;#18
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
Το να κλεινης μια επιχειρηση σημαινει οτι η απετυχες επεσες εξω.Τοτε κλεινης το ΤΕΒΕ.Δεν ειναι επιλογη σου.Σε απολυει η ιδια η δουλεια.Οταν πελαγοδρομεις σε λιγα τυχαια μεροκαματα και εισαι 54 ετων αναγκαζεσαι να ζητησεις να μπεις ταμειο ανεργιας.Τι δικαιολογιτικα χρειαζονται και που απευθυνομαι;ΒΑΣΙΛΗΣ

#19
FAZEXA

FAZEXA

  *

 • Silver members
 • 3.593 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Interests:Τώρα..? τίποτα.
  Μου το απαγόρευσε η Τρόϊκα.

Το να κλεινης μια επιχειρηση σημαινει οτι η απετυχες επεσες εξω.Τοτε κλεινης το ΤΕΒΕ.Δεν ειναι επιλογη σου.Σε απολυει η ιδια η δουλεια.Οταν πελαγοδρομεις σε λιγα τυχαια μεροκαματα και εισαι 54 ετων αναγκαζεσαι να ζητησεις να μπεις ταμειο ανεργιας.Τι δικαιολογιτικα χρειαζονται και που απευθυνομαι;ΒΑΣΙΛΗΣ


ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΔΕΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

220-249 220-249 220-249 10 μήνες

250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

1. Ή 200 στη διετία

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετίαΤο επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

· Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

· Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Βιβλιάρια ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.#20
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
ΒΑΣΙΛΗΣ.Τα δικαολογιτικα 1-2-3-7 δεν υπαρχουν.Με τα υπολοιπα 4-5-6 γινετε κατι.
1 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες


  Bing (1)