Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ (ΒΙΒΛΙΑ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΣΕ ΑΕ

- - - - -

  • Please log in to reply
1 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-christofer-

Επισκέπτης-christofer-
  • Επισκέπτες
Καλημέρα σε όλους.

Σε μετατροπη από ΟΕ ΣΕ ΑΕ όταν η ΟΕ κρατά βιβλία β' κατηγορίας η μετατροπή υπάγεται στο Ν.1297/72 αν δεν κάνω λάθος.

Η υπεραξία υπολογίζεται στην καθαρη θέση εννοώντας το αναπόσβσετο μέρος των παγίων?

Επίσης η υπεραξία που θα υπολογισθεί συμψηφίζεται με το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της σχηματισθείσας ΑΕ?

Ευχαριστώ

Χρήστος.

#2
grand

grand

    Gregory

  • Gold Members
  • 676 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male

Καλημέρα σε όλους.

1)Σε μετατροπη από ΟΕ ΣΕ ΑΕ όταν η ΟΕ κρατά βιβλία β' κατηγορίας η μετατροπή υπάγεται στο Ν.1297/72 αν δεν κάνω λάθος.

2)Η υπεραξία υπολογίζεται στην καθαρη θέση εννοώντας το αναπόσβσετο μέρος των παγίων?

3)Επίσης η υπεραξία που θα υπολογισθεί συμψηφίζεται με το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της σχηματισθείσας ΑΕ?

Ευχαριστώ

Χρήστος.

1) Σωστά

2) Όταν συνταχθεί ο τελικός ισολογισμός της θα πρέπει τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού να προσαρμοσθούν στις αξίες της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 με τις παρακάτω λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. Μετά τις παραπάνω εγγραφές οι διαφορές εκτίμησης όπως έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό 41.96 Υπεραξία από μετατροπή Ν.Δ.1297/72

3) Η υπεραξία που προκύπτει από την μετατροπή απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος μέχρι της διαλύσεως της νέας εταιρίας και με την προϋπόθεση ότι θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερους λογαριασμούς (τάξεως). Η υπεραξία εάν κεφαλοποιηθεί θα εμφανισθεί στο λογαριασμό κεφαλαίου, διαφορετικά εάν δεν κεφαλοποιηθεί ή κεφαλοποιηθεί μέρος αυτής, η μη κεφαλοποιηθείσα υπεραξία θα εμφανισθεί σε λογ/σμό ιδίων κεφαλαίων 41.96 "Υπεραξία από μετατροπή βάση διατάξεων Ν.Δ.1297/72".
Το Ν.Δ.1297/72 δίνει τη δυνατότητα της μεταφοράς των αφορολόγητων αποθεματικών σε ιδιαίτερους λογαριασμούς της νέας εταιρίας, εκτός εάν κεφαλοποιήσει αυτά με την καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Επίσης, εάν υφίσταται ακάλυπτη αξία επενδύσεων του Ν.1892/90 ή Ν.2601/98 ή άλλου αναπτυξιακού νόμου δικαιούται η νέα εταιρία (ΑΕ) να σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά.
Ως εισφερόμενο κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας
(με εξαίρεση "τα μη κεφαλοποιούμενα αποθεματικά"), πλην όμως για τα μη φορολογηθέντα αποθεματικά θα καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος.
Ως εκ τούτου για παράδειγμα έστω οτι κεφαλοποιήσαμε το υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο 100.000 ευρω, την υπεραξία 50.000 ευρώ, το Τακτικό Αποθεματικό 20.000 ευρώ και τα κέρδη του διαστήματος μετατροπής 30.000 ευρώ συνολικά ύψους 200.000 ευρω, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Έτσι για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου κεφαλαίου που απαιτείται για την νέα εταιρία ΑΕ θα πρέπει να καταβληθούν μετρητά από τους παλαιούς εταίρους ή νέους τρίτους, ποσό ευρώ 100.000 (Το κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρω)
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες