Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΞΩΣΗ ΕΝΟΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- - - - -

  • Please log in to reply
1 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-fani-

Επισκέπτης-fani-
  • Επισκέπτες
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ,ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΕΝΟΙΚΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ???

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

#2
SOULIS

SOULIS

    ***chief***

  • Silver members
  • 11.183 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
  • Location:ΑΘΗΝΑ(ΕΞ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ,ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΕΝΟΙΚΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ???

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.


Καταρχήν είσαι σε λάθος ενότητα..... :rolleyes:

Κατα δεύτερον κοινοποίηση (του είπα ότι θέλω..) δεν σημαίνει τίποτα ....
αν διαφωνεί θα πρέπει να γίνει αγωγή....οπότε στην ερώτηση σου θα απαντήσει ο Δικηγόρος...

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. Γενικές ρυθμίσεις
Αρθρο 15
(άρθ. 8 ν. 813/78)
Η καταγγελία της μίσθωσης επιτρέπεται για τους λόγους που προβλέπει το παρόν διάταγμα και ο Αστικός Κώδικας. Το Αρθρο 66 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και εδώ.
2. Καταγγελία για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση
α. Καταγγελία για ιδιόχρηση
Αρθρο 16
Γενικά - Προϋποθέσεις
(άρθ. 9 παρ.2 εδ. 1-3, 28 παρ.2 ν. 813/78, 4 ν. 1229/82)
1. Ο εκμισθωτής μπορεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού περάσουν τρία (3) έτη, ή ως προς τις μισθώσεις του Αρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες από την έναρξη της μίσθωσης να καταγγείλει τη μίσθωση για την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του Αρθρου 1 περίπτ. α' εως γ', ως προς τις μισθώσεις του Αρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το Αρθρο αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).
2. Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για το λόγο αυτό επιτρέπεται.
3. Προϋπόθεση της καταγγελίας είναι η πρόθεση και η δυνατότητα ιδιόχρησης, καθώς και η άσκηση επί τριάντα μήνες του επαγγέλματος του εμπόρου ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το παρόν.
Αρθρο 17
’σκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας
(άρθ. 9 παρ.2 εδ. 4 ν. 813/78, 4 ν. 1229/82, 2 παρ.10, 2 παρ.30 ν. 2235/94)
Η άσκηση του επαγγέλματος ή της δραστηριότητας που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του προηγούμενου Αρθρου δεν απαιτούνται:
α) Στο πρόσωπο των κατιόντων του εκμισθωτή ή του κυρίου σε περίπτωση καταγγελίας για ιδιόχρηση από αυτούς. Η αληθινή έννοια αυτής της διάταξης είναι ότι δεν απαιτείται να ασκηθεί επάγγελμα εμπόρου επί τριάντα (30) μήνες από το τέκνο, έστω και αν αυτό είναι συνιδιοκτήτης ή συνεκμισθωτής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μερίδας του.
β) Στην περίπτωση που το μίσθιο του οποίου επιδιώκεται με την καταγγελία η ιδιόχρηση, αποκτήθηκε αυτό το ίδιο ή το οικόπεδο πάνω στο οποίο έχει ανεγερθεί, από τον εκμισθωτή ή τα τέκνα ή σύζυγό του με αγορά με συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό, το οποίο αντιστοιχεί στα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον της αξίας τους ή η αξία τους έχει καλυφθεί, κατά το ίδιο ποσοστό, με συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί.
γ) Στο πρόσωπο εκείνου για τον οποίο ασκείται καταγγελία για χρήση που προβλέπεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτ. β' και γ' και 2 του παρόντος διατάγματος, αν αυτό έχει εγγραφεί στην οικεία κατά το νόμο επαγγελματική οργάνωση ή έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος, για όσους δεν προβλέπεται τέτοια εγγραφή.
Αρθρο 18
Κυριότητα άλλου ακινήτου
(άρθ. 11 παρ.1 ν. 813/78, 6 ν. 1229/82, 2 παρ.14 ν. 2235/94)
Η καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση είναι ανίσχυρη, αν κατά το χρόνο της εκείνος που καταγγέλει ή ο υπέρ ου η καταγγελία είναι κύριος ολικά και αλλού ακινήτου στην περιοχή που βρίσκεται το μίσθιο, το οποίο είναι ελεύθερο ή ιδιοχρησιμοποιείται και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία ασκήθηκε η καταγγελία ή μέσα στο τελευταίο πριν από την καταγγελία έτος έχει εκμισθώσει τέτοιο ακίνητο. Η κυριότητα άλλου ακινήτου αρκεί να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του εκμισθωτή είτε στο πρόσωπο του υπέρ ού η καταγγελία.
Αρθρο 19
’σκηση αγωγής
(άρθ. 11 παρ.2 ν. 813/78, 2 παρ.15 ν. 2235/94)
Η καταγγελία είναι ανίσχυρη, αν μέσα σε έξι (6) μήνες από την επέλευση των αποτελεσμάτων της δεν ασκηθεί αγωγή για απόδοση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή νέα καταγγελία επιτρέπεται μετά την παρέλευση τριετίας από την πρώτη καταγγελία.
Αρθρο 20
Συνενωμένη χρήση
(άρθ. 11 παρ.3 ν. 813/78, 2 παρ.15 ν. 2235/94)
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 16 έως 17 δεν επιτρέπεται καταγγελία προκειμένου περί όμορων ακινήτων τα οποία μισθώθηκαν από τον ίδιο τον μισθωτή μαζί με άλλα συνεχόμενα ακίνητα που ανήκουν στον ίδιο ή σε άλλους κυρίους ή εκμισθωτές, για ενιαία συνενωμένη χρήση τους από το μισθωτή, αν η αφαίρεση του τμήματος που αφορά η καταγγελία κάνει κατά την κρίση του δικαστηρίου αδύνατη ή ιδιαιτέρως δύσκολη τη λειτουργία της επιχείρησης στα υπόλοιπα μίσθια.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, αν η καταγγελία αφορά το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της μισθωμένης επιφάνειας.


Bρε μπαγάσα! Περνάς καλά εκεί πάνω
κάνε πάσα και μια ματιά και χάμω
'κει που κοιμάσαι και αρμενίζεις
ξάφνου αστράφτεις και μπουμπουνίζεις
κι ότι σου 'ρθει κατεβάζεις
μην θαρρείς πως με ταράζεις


Νικόλας Άσιμος-Βασίλης Παπακωνσταντίνου

"Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις Σύντροφε/ Μην αφεθείς να πείθεσαι/ Μάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!/
Ο,τι δεν ξέρεις ο ίδιος/ καθόλου δεν το ξέρεις/ Έλεγξε το λογαριασμό/ Εσύ θα τον πληρώσεις/
Ψάξε με τα δάχτυλα κάθε σημάδι/Ρώτα: πώς βρέθηκε αυτό εδώ/Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία."

"Εγκώμιο για τη μάθηση" Μπέρτολτ Μπρεχτ
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες