Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ Ε9 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

- - - - -

  • Please log in to reply
1 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-sahlul-

Επισκέπτης-sahlul-
  • Επισκέπτες
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ : ΟΙΚΟΠΕΔΟ 550 Μ2 ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΔΥΟ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 275 Μ2. ΟΠΟΤΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΣΤΟ Ε9 ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΕ 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η' ΩΣ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕ 50% ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

#2
a.a.

a.a.

    *

  • Gold Members
  • 5.618 Δημοσιεύσεις:
  • Gender:Male
  • Location:ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ή ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Είναι η χωριστή κυριότητα σε ένα από τα περισσότερα αυτοτελή κτίσματα ή σε μέρος αυτών
που έχουν ανεγερθεί σε ένα ενιαίο γεωτεμάχιο (γήπεδο ή οικόπεδο). Η χωριστή κυριότητα υπάρχει στο
κτίσμα, ενώ στο ενιαίο γεωτεμάχιο υπάρχει συνιδιοκτησία κατά κάποιο ποσοστό καθώς και στους τυχόν
υπάρχοντες στεγασμένους ή μη κοινόχρηστους χώρους.
Τα αφορώντα στη σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας και επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων
ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του σχετικού Ν.Δ. 1024/10-11/1971
(ΦΕΚ Α΄232).
Σημειώνεται, ότι υπήρχε πάντοτε το νομικό ερώτημα, εάν επιτρεπόταν η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε
γήπεδα, δηλαδή γεωτεμάχια ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού και όπου ίσχυαν οι γενικοί
περί εκτός σχεδίου όροι δόμησης.
Η «ασαφής» αυτή δυνατότητα καταργήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2.α.του άρθρου 6 του Ν. 2052/3-6-
1992 (ΦΕΚ Α΄ 94/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις», οι
οποίες πλέον προβλέπουν ότι το πιο πάνω είδος σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας «....... εφαρμόζεται
μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίου πόλεων , εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός
ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-4-1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ),
όπως ισχύει. ...».
Η κάθετη ιδιοκτησία διακρίνεται σε απλή κάθετη ιδιοκτησία και σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία.
ΑΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Απλή είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία), όταν καθένα από τα
περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν
στο ίδιο γεωτεμάχιο αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, η οποία ανήκει ή θα ανήκει σε έναν ή περισσότερους
από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου.
Συνήθης είναι και η περίπτωση όπου αδόμητο γεωτεμάχιο «διαιρείται» με σχετική πράξη, μεταξύ των
συνιδιοκτητών, σε επί μέρους σαφώς καθορισμένα τμήματα, σε καθένα από τα οποία, ο αντίστοιχος
συνιδιοκτήτης επί του όλου γεωτεμαχίου, έχει αποκλειστική χρήση και δικαίωμα οικοδομικής
εκμετάλλευσης ή έχει αποκλειστική χρήση σε ήδη υφιστάμενο κτίσμα που διαχωρίζεται από τα τυχόν
υπάρχοντα άλλα κτίσματα του αυτού ενιαίου γεωτεμαχίου καθέτως. Στη σύσταση καθορίζεται το ποσοστό
επί της συνολικής επιτρεπομένης εκμετάλλευσης, που ο κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται για το τμήμα
του, προσδιορισμένο, δηλαδή, κατά θέση και μέγεθος. Στην ίδια πράξη, συνήθως, καθορίζονται και άλλα
θέματα σχετικά με π.χ. την εξασφάλιση προσπέλασης στα επί μέρους τμήματα του όλου γεωτεμαχίου.
Υπογραμμίζεται, ότι η αντίστοιχη πράξη σύστασης απλής κάθετης ιδιοκτησίας ρυθμίζει τις
μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις και δεν επηρεάζει την ενιαία νομική υπόσταση του γεωτεμαχίου
ως προς τα ισχύοντα κατά την Πολεοδομική νομοθεσία για την εκμετάλλευσή του (ποσοστό κάλυψης,
συντελεστής δόμησης κτλ.).
Σημειώνεται εδώ ότι στους σχετικούς τίτλους συνήθως δεν αναφέρεται ο όρος «απλή κάθετη
ιδιοκτησία», αλλά μπορεί να αναφέρεται ως κάθετη ιδιοκτησία ή και χωρίς κάποιο προσδιορισμό, αλλά με
περιγραφή των στοιχείων που συνιστούν αυτό το είδος ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Οριζόντια ιδιοκτησία ή οριζόντια συνιδιοκτησία ή ιδιοκτησία κατ’
ορόφους ή οροφοκτησία υφίσταται όταν υπάρχει κυριότητα μόνο σε αυτοτελές τμήμα του κτιρίου (όροφο,
διαμέρισμα), ανεξάρτητα από τη χρήση του, και αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινά μέρη του όλου
ακινήτου , δηλαδή τόσο του γεωτεμαχίου όσο και του κτιρίου (θεμέλια, εξωτερικοί τοίχοι , κλιμακοστάσιο,
δώμα, λεβητοστάσιο κλπ). Η οριζόντια ιδιοκτησία συνήθως συνιστάται με σχετική συμβολαιογραφική
πράξη σύστασης, μπορεί, όμως να συσταθεί και με δικαστική απόφαση σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της διακεκριμένης
οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου, στο οποίο έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο.
ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Σύνθετη είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία), όταν
περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από τη σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν
στο ίδιο γεωτεμάχιο διαιρούνται και οριζόντια σε ορόφους ή τμήματα ορόφων (διαμερίσματα) και ο
καθένας από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου έχει κυριότητα σε όροφο ή τμήμα ορόφου ενός από
τα κτίσματα και συγκυριότητα στο όλο γεωτεμάχιο.
Στην περίπτωση αυτή, στην πράξη σύστασης, εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
τμήματος του γεωτεμαχίου, όπου έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο στο οποία ανήκει η συγκεκριμένη
οριζόντια ιδιοκτησία, αναφέρεται και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ενιαίου γεωτεμαχίου. Το
δεύτερο αυτό ποσοστό (εκφρασμένο συνήθως σε χιλιοστά), είναι το γινόμενο του ποσοστού συνιδιοκτησίας
της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο τμήμα του γεωτεμαχίου επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθετης
ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου, που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό.
Στη δήλωση του Ε9, στην περίπτωση της κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου
θεωρείται ως αυτοτελές οικόπεδο. Έτσι και η περίπτωση της σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας έχει στη
δήλωση τα στοιχεία της γνωστής οριζόντιας ιδιοκτησίας.

π.χ.

Δήλωση πλήρους κυριότητας Διαμερίσματος 2ου και 3ου ορόφου (μεζονέτα)
πολυκατοικίας στο Λαγονήσι Δήμου Καλυβίων Αττικής. Έχει ιδιόκτητη
επιφάνεια 180,25 τ.μ. και διαθέτει ως παρακολουθήματα (χωρίς δικά τους χιλιοστά
συνιδιοκτησίας ) στεγασμένο χώρο στάθμευσης στο ισόγειο 50 τ.μ., καθώς και
αποθήκη 20 τ.μ. στο υπόγειο. Είναι χτισμένη με άδεια του 1971 επί τμήματος αγροτεμαχίου 3.000,00 τ.μ.(Α τμήμα), για το οποίο έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία
επί του όλου αγροτεμαχίου συνολικής επιφανείας 7932,27 τ.μ.. Στο άλλο τμήμα
(Β τμήμα) του αγροτεμαχίου υπάρχει μονοκατοικία. Κατά τη σύσταση της
πολυκατοικίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας του εν λόγω διαμερίσματος επί του
τμήματος Α είναι 162,25 χιλιοστά, ενώ κατά τη σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας το
τμήμα Α του αγροτεμαχίου αντιστοιχεί στα 378 χιλιοστά επί του όλου αγροτεμαχίου
(Α+Β). Το όλο αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο στην οδό Κρέσνας χωρίς αριθμό
(κοινοτικός δρόμος) και απέχει από τη θάλασσα 250 μέτρα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κάθετη ιδιοκτησία έχει συσταθεί πριν την απαγόρευση στις περιπτώσεις
εκτός σχεδίου γηπέδων του ισχύοντος νόμου. Η εγγραφή γίνεται σαν να είναι το Α τμήμα του
αγροτεμαχίου ανεξάρτητο αγροτεμάχιο. Όλα τα στοιχεία του τμήματος Β δεν ενδιαφέρουν την
εγγραφή. Τα κτίσματα εγγράφονται σε μία σειρά του Πίνακα 1.Το αγροτεμάχιο σε μία σειρά του
Πίνακα 2. Συμπληρώνεται η στήλη 17 του Πίνακα 2, διότι υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
και χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του αγροτεμαχίου ώστε να μπορεί να γίνει η κατανομή της αξίας
της γης στις οριζόντιες ιδιοκτησίες και άρα στο δηλούμενο διαμέρισμα, αλλά στον υπολογισμό της
αξίας γης (ΑΑΓΗΣ) χρειάζεται και το στοιχείο της «οικοπεδικής αξίας» που συναρτάται άμεσα με
την επιφάνεια των επ’ αυτής κτισμάτων.
*Σε όλο τον κόσμο ο φορολογούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο, ενώ στην Ελλάδα ο φορολογούμενος είναι, για το κράτος, εκ προοιμίου φοροκλέπτης και δεν πρόκειται να αποδειχθεί ποτέ το ενάντιο!!!!
* Ο μικρός και μίζερος άνθρωπος δεν προσπαθεί να ψηλώσει για να φτάσει τους άλλους, αλλά προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να φτάσουν στην μικρότητα και την μιζέρια του!!!

*Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται, και ο βλάκας επιμένει. (GEORGE1)

*Πιστη έχω.
Απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι για να πιστέψω, αφού ακόμη και οι άνθρωποι που πίστεψα σε αυτούς, με πρόδωσαν.


http://apoalo.blogspot.com/

http://khfi-sos.blogspot.com/

My link
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες