Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ


 • Please log in to reply
3 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Unknown

Unknown
 • Επισκέπτες
ΙΣΧΥΕΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ?
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΕ ΜΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ?

#2
ΑΚΗΣ

ΑΚΗΣ

  *

 • Gold Members
 • 1.178 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζητείται ότι θα ισχύσει η κράτηση για αφορολόγητο αποθεματικό για την χρήση 2003, στο 50% της θετικής διαφοράς μεταξύ των κερδών της χρήσης 2003 και 2002.

#3
ΑΛΕΚΟΣ

ΑΛΕΚΟΣ

  Αλέκος Κεχαγιάς - Βόλος - Τηλ: 2421024159

 • Gold Members
 • 3.687 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΒΟΛΟΣ
 • Interests:Σύλληψη συνταξιούχου με μικροποσότητα σύνταξης !!!!
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 2
Σχηματισμός Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα καθαρά κέρδη τους με απλούστερο τρόπο από αυτό που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων ισόποσης αξίας. Το αποθεματικό αυτό μπορούν να σχηματίζουν από τα κέρδη των χρήσεων `2004-2008` οι αναφερόμενες στο άρθρο 3 του ν. 2601/1998 επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασης και μέχρι ποσοστού 35% των συνολικών αδιανέμητων κερδών τους, όπως τα αδιανέμητα αυτά κέρδη ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν οι επιχειρήσεις.
Το πιο πάνω αποθεματικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δραστηριότητας στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 και μέσα σε μία τριετία από το χρόνο σχηματισμού του. Το κίνητρο παρέχεται και στις εμπορικές επιχειρήσεις (αγοράς και πώλησης αγαθών) οι οποίες πρέπει να καλύψουν το αποθεματικό με δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αφορούν τη διαλογή, συσκευασία και αποθήκευση προϊόντων, καθώς και με αγορές καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων μηχανοργάνωσης. Κατά το πρώτο έτος μετά το σχηματισμό του αποθεματικού, οι επιχειρήσεις πρέπει να δαπανήσουν ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού.
Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση επενδύσεων μεταφέρεται, μετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Για τις παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν εναλλακτικά είτε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είτε αυτές του ν. 2601/1998 εφόσον δικαιούνται των κινήτρων αυτού του νόμου. Επίσης οι προερχόμενες από μετασχηματισμό με το ν.δ. 1297/1972 ή το ν. 2166/1993 επιχειρήσεις, δικαιούνται να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων είτε με βάση τις διατάξεις του παρόντος είτε με βάση αυτές του άρθρου 9 του ν. 2992/2002.
Η παρεχόμενη φορολογική απαλλαγή αίρεται σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν δαπάνησε μέσα στο πρώτο χρόνο της τριετίας ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού, οπότε η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για όλα τα κέρδη που απηλλάγησαν της φορολογίας. Εάν κατά τη λήξη της τριετίας, οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις είναι μικρότερης αξίας από το ύψος του σχηματισθέντος αποθεματικού, τα κέρδη που απηλλάγησαν της φορολογίας και δεν διατέθηκαν για την πραγματοποίηση επενδύσεων, φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η επιχείρηση, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους από τα κέρδη του οποίου είχε σχηματισθεί το αποθεματικό. Περαιτέρω προβλέπεται ότι σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών και των παγίων των εμπορικών επιχειρήσεων εντός των επόμενων 3 ημερολογιακών ετών από τη λήξη της τριετίας και εφόσον μέσα σε έξι μήνες από την πώλησή τους δεν αντικατασταθούν τα πιο πάνω πάγια, το μέρος του αφορολόγητου αποθεματικού που αντιστοιχεί σε αυτά προστίθεται στα καθαρά κέρδη της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η εκποίηση.
Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 11 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου αυτού και από τα κέρδη της χρήσης 2003 που υπολογίζεται με συντελεστή μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στο υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κερδών των βιβλίων της χρήσης 2002 από τα αντίστοιχα κέρδη της χρήσης 2003. Οι υπαγόμενες επενδύσεις που ενδεχόμενα έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση 2003 λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αποθεματικού της παραγράφου αυτής.
Τέλος, για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος άρθρου παρέχεται από αυτό η δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης

-------------------------------

#4
Unknown

Unknown
 • Επισκέπτες
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες