Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

- - - - -

 • Please log in to reply
25 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-julio-

Επισκέπτης-julio-
 • Επισκέπτες
ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Μ1 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Μ7
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ? ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΔΕ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.? ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ?

#2
Επισκέπτης-pao-

Επισκέπτης-pao-
 • Επισκέπτες
τα εντυπα ειναι οντως τα Μ1 & Μ7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ.

#3
a.a.

a.a.

  *

 • Gold Members
 • 5.618 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ
να συμπληρωσω οτι ειναι 6 ή 4 μηνες αν οι κληρωνομοι προβουν σε αποποιηση κληρωνομιας (εχουν δικαιωμα μεσα σε 4 μηνες)
*Σε όλο τον κόσμο ο φορολογούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο, ενώ στην Ελλάδα ο φορολογούμενος είναι, για το κράτος, εκ προοιμίου φοροκλέπτης και δεν πρόκειται να αποδειχθεί ποτέ το ενάντιο!!!!
* Ο μικρός και μίζερος άνθρωπος δεν προσπαθεί να ψηλώσει για να φτάσει τους άλλους, αλλά προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να φτάσουν στην μικρότητα και την μιζέρια του!!!

*Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται, και ο βλάκας επιμένει. (GEORGE1)

*Πιστη έχω.
Απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι για να πιστέψω, αφού ακόμη και οι άνθρωποι που πίστεψα σε αυτούς, με πρόδωσαν.


http://apoalo.blogspot.com/

http://khfi-sos.blogspot.com/

My link

#4
a.a.

a.a.

  *

 • Gold Members
 • 5.618 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ
Eισόδημα, Νόμος - Π.Δ., 28/12/2000, 8/Ν.2873/2000
Αρθρο 8

Φορολογική διαδικασία1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

"Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου."

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

"στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας, εφόσον η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονομία κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, κατ' αρχήν, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλ' εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους κληρονόμους με βάση την οικεία διαθήκη.

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία περιουσία διατίθεται διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιμημένους, οι οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομίας ή δημοσίευσης πλειόνων διαθηκών."

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

"Οσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές το έτος."

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, καθώς και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονομικό έτος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώσεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας του."

5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

"Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών."
*Σε όλο τον κόσμο ο φορολογούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο, ενώ στην Ελλάδα ο φορολογούμενος είναι, για το κράτος, εκ προοιμίου φοροκλέπτης και δεν πρόκειται να αποδειχθεί ποτέ το ενάντιο!!!!
* Ο μικρός και μίζερος άνθρωπος δεν προσπαθεί να ψηλώσει για να φτάσει τους άλλους, αλλά προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να φτάσουν στην μικρότητα και την μιζέρια του!!!

*Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται, και ο βλάκας επιμένει. (GEORGE1)

*Πιστη έχω.
Απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι για να πιστέψω, αφού ακόμη και οι άνθρωποι που πίστεψα σε αυτούς, με πρόδωσαν.


http://apoalo.blogspot.com/

http://khfi-sos.blogspot.com/

My link

#5
Επισκέπτης-ΠΑΝΟΣ Π.-

Επισκέπτης-ΠΑΝΟΣ Π.-
 • Επισκέπτες
Εχοντας υπόψη την Δ.Υ.Ο. 1003966/284/78/0014/πολ. 1009/12.1.1994 και συγκεκριμένα της παραγρ. 3 και 4 που ορίζουν τα εξής: " 3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο κληρονόμος ή οι κληρομόμοι αποφασίσουν τη συνέχιση των εργασιών της επιχείρισης είτε ως ατομική επιχείρηση στη περίπτωση του μοναδικού κληρονόμου, από διαθήκη ή εξ' αδιαθέτου, είτε ως κοινωνία, στην περίπτωση περισσοτέρων κληρονόμων, δεν υφίσταται θέμα επιβολής φ.π.α., καθόσον, υπάρχει συνέχεια της επιχειρήσεως και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή του φ.π.α. του κληρονομούμενου. Στην περίπτωση αυτή ο ή οι κληρονόμοι υποβάλλουν δήλωση διακοπής στο όνομα του κληρονομούμενου και συγχρόνως δήλωση έναρξης στο όνομα του κληρονόμου ή της κοινωνίας των κληρονόμων. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό απο την ημερομηνία του θανάτου, και το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη απο τις κείμενες διατάξεις προθεσμία για την αποδοχή ή μη της κληρονομίας ώστε να αποφεύγονται τυχόν νομικά και λοιπά προβλήματα που θα ανέκυπταν απο τη λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα του θανόντος.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ή οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης του κληρονομούμενου, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών η οποία υπάγεται σε φ.π.α., σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1642/1986, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση παύσης εργασιών της επιχειρήσεως από τους κληρονόμους και καταβάλλεται στο δημόσιο ο αναλογών φ.π.α., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη."
Επειδή η προθεσμία της αποδοχής είναι 6 μήνες ενώ η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες, προκύπτει, ότι εμπρόθεσμη δήλωση διακοπής από τους κληρονόμους θεωρείται η δέκατη ημέρα απο την λήξη του 4 μήνου από την ημερομηνία του θανάτου.

#6
Επισκέπτης-επισκεπτης-ΓΙΩΡΓΟΣ-

Επισκέπτης-επισκεπτης-ΓΙΩΡΓΟΣ-
 • Επισκέπτες
Επειδη το θεμα θα το αντιμετωπισω σύντομα να ζητήσω κάποιες διευκρινησεις.

Το Μ1 υποβάλλεται στο όνομα του αποθανόντος για να διαγραφεί?

Το Μ7 υποβάλλεται και αυτό στο όνομα του αποθανόντος και περιλαμβάνει τον ή την σύζυγο
και τα παιδια?

Χρειάζεται προφανώς να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικο πλησιέστερων
συγγενών

Χρειάζεται και βεβαίωση από το πρωτοδικείο περί μη ύπαρξης διαθήκης?

Αλήθεια το πρόστιμο μετά τους 6 μήνες πόσο περιπου είναι?

#7
Επισκέπτης-Telis-

Επισκέπτης-Telis-
 • Επισκέπτες

Επειδη το θεμα θα το αντιμετωπισω σύντομα να ζητήσω κάποιες διευκρινησεις.

Το Μ1 υποβάλλεται στο όνομα του αποθανόντος για να διαγραφεί?

Το Μ7 υποβάλλεται και αυτό στο όνομα του αποθανόντος και περιλαμβάνει τον ή την σύζυγο
και τα παιδια?

Χρειάζεται προφανώς να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικο πλησιέστερων
συγγενών

Χρειάζεται και βεβαίωση από το πρωτοδικείο περί μη ύπαρξης διαθήκης?

Αλήθεια το πρόστιμο μετά τους 6 μήνες πόσο περιπου είναι?Πάντως εγώ που υπέβαλλα τα χαρτιά μετά απο 10 μήνες δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα - ούτε πρόστιμο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλλα ήταν αυτά που αναφέρεις: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικο πλησιέστερων συγγενών, βεβαίωση περί μη ύπαρξης διαθήκης.

#8
juliedp

juliedp

  *

 • simple Members
 • 11 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Καλησπέρα, φορολογούμενος απεβίωσε το 2011. Ήταν διαζευγμένος με τρία τέκνα και χωρίς περιουσία η οποιοδήποτε εισόδημα. Υποβάλλουμε Μ1 και Μ7? Χρειάζεται πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από την στιγμή που δεν υπήρχε τίποτα στο όνομα του? Από την στιγμή που δεν είχε οποιαδήποτε κινητή η ακίνητη περιουσία υπάρχει πρόστιμο λόγω παρέλευσης εξαμήνου?#9
xazokoytavo

xazokoytavo

  *

 • simple Members
 • 25 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Προστιμο λογω παρελευσης εξαμηνου ουτε εγω αντιμετωπισα.  Αλλα το περι μη δημοσιευσης διαθηκης υποβαλλεται μαζι με τα υπολοιπα, ασχετα αν υπηρχε περιουσια ή οχι.  #10
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

Αν κάποιος/οι από όσους αναφέρονται στο πλησιεστέρων συγγενών είναι άγνωστοι και δεν μπορώ να βρω ΑΦΜ (π.χ. θείοι, ανήψια κλπ που δεν είχαν επαφές με την οικογένεια του θανόντα), τι μπορώ να κάνω για να προχωρήσει η διαδικασία δήλωσης του θανάτου και η δήλωση εισοδήματος ? Πρέπει να ντυθώ Sherlock ?


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...

#11
PATDINA

PATDINA

  simple member

 • Silver members
 • 587 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female
 • Location:Σημασια δεν εχει απο που ξεκινας,αλλα που καταληγεις
 • Interests:Η οικογενεια , οι καλοι φιλοι και
  αυτα που σε κανουν να " ξεφευγεις" απο
  την καθημερινη ρουτινα.

Αν κάποιος/οι από όσους αναφέρονται στο πλησιεστέρων συγγενών είναι άγνωστοι και δεν μπορώ να βρω ΑΦΜ (π.χ. θείοι, ανήψια κλπ που δεν είχαν επαφές με την οικογένεια του θανόντα), τι μπορώ να κάνω για να προχωρήσει η διαδικασία δήλωσης του θανάτου και η δήλωση εισοδήματος ? Πρέπει να ντυθώ Sherlock 

καλησπερα. νομιζω οτι προκειμενου να δηλωθει ο θανατος δεν ειναι απαραιτητο να δηλωθουν στο μητρωο ολοι οι πλησιεστεροι συγγενεις. Αρκει καποιος απο αυτους ,( συνηθως συζυγος ,τεκνο ,κλπ) να καταθεσει τα δικαιολογητικα. Εαν κανω λαθος  θα το μαθω εντος των ημερων γιατι εχω να καταθεσω στο μητρωο μια τετοια περιπτωση!! :)  :rolleyes:


Αυτη ειναι η πνευματικη ζωη μας: μια κινηση ανυψωσης μας ,
μεσα στις δοκιμασιες των θλιψεων,απο την αγανακτηση του
εγωισμου στην κατανοηση της αγαπης" Γερ. Πορφ.

#12
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

ΟΚ κρέμομαι απ' τα χείλη σου


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...

#13
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ για το θέμα, και η υπάλληλος είπε πως μπορεί να δηλωθεί ο θάνατος, με υπεύθυνη δήλωση του "γνωστού" κληρονόμου ότι δε γνωρίζει τα στοιχεία του "αγνώστου".

 

Ωραία, να δω τώρα πότε θα προλάβω να πάω ...


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...

#14
PETROS GRIVAS

PETROS GRIVAS

  *

 • simple Members
 • 168 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male

Φορολογούμενος απεβίωσε  3ο/2013.Για τα εισοδηματά του έως 31/12/12 (σύνταξη) κάνει κληρονόμος (υιός ή σύζηγος) χειρόγραφη δήλωση και η σύζηγος για τα δικά της εισοδήματα  έως 31/2/213 με τους κωδικούς του αποβιόσαντος συζήγου μέσω taxis αφού ξετσεκαριστεί το έγγαμος.Είναι σωστή αυτή η διαδικασία?#15
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

Η σύζυγος κάνει για τα δικά της εισοδήματα με δικούς της κωδικούς. Αν δεν έχει, πρέπει να σπεύσει για κλειδάριθμο.


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...

#16
PETROS GRIVAS

PETROS GRIVAS

  *

 • simple Members
 • 168 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male

Να συμπληρώσω 'οτι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο.#17
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χειρόγραφη δήλωση εισοδήματος του θανόντος. Και να μην είχε δηλωθεί ακόμα, η σύζυγος θα μπορούσε να κάνει τη δική της δήλωση.


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...

#18
PETROS GRIVAS

PETROS GRIVAS

  *

 • simple Members
 • 168 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male

Αρα η  σύζηγος πρέπει να πάει για κλειδάριθμο.Του σύζηγου η δήλωση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη αφμ τελειώνει σε 5 ή πηγαίνει με το εξάμηνο?#19
stavr

stavr

  *

 • Silver members
 • 890 Δημοσιεύσεις:

Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χειρόγραφη δήλωση εισοδήματος του θανόντος. Και να μην είχε δηλωθεί ακόμα, η σύζυγος θα μπορούσε να κάνει τη δική της δήλωση.

εγώ σε μια τέτοια περίπτωση συγγενικού μου προσώπου υπέβαλα κοινή δήλωση για το οικ. 2013  για να μην τρέχω την σύζυγο για κλειδαρίθμους κλπ και στην συνέχεια θα πάω στο μητρώο , λετε να υπάρξει πρόβλημα?


 • PATDINA τους άρεσε αυτό

#20
VANMAS

VANMAS

  Βαγγέλης

 • simple Members
 • 337 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα
 • Interests:Ξιφασκία, γκολφ, χόκεϋ επί χόρτου, κυνήγι αλεπούς

Αρα η  σύζηγος πρέπει να πάει για κλειδάριθμο.Του σύζηγου η δήλωση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη αφμ τελειώνει σε 5 ή πηγαίνει με το εξάμηνο?

Με το εξάμηνο χωρίς πρόβλημα

 

 

εγώ σε μια τέτοια περίπτωση συγγενικού μου προσώπου υπέβαλα κοινή δήλωση για το οικ. 2013  για να μην τρέχω την σύζυγο για κλειδαρίθμους κλπ και στην συνέχεια θα πάω στο μητρώο , λετε να υπάρξει πρόβλημα?

 

Το μητρώο δε νομίζω ότι θα ασχοληθεί με το τί έχεις κάνει με το εισόδημα. Προφανώς στο Ε1 δεν τσέκαρες το 331. Μπορεί και να υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Αφού έγινε όμως, καλύτερα θα έλεγα να περιμένεις πρώτα να βγει οριστικό εκκαθαριστικό και μετά να πας στο μητρώο.


Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο ...
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες