Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφία

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚ.ΠΡΟΣ.Κ ΑΣΤΙΚΗΣ

- - - - -

 • Please log in to reply
4 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
THEOTOKOPOYLOS

THEOTOKOPOYLOS

  *

 • Silver members
 • 459 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΛΑΡΙΣΑ
 • Interests:BASKETBALL,KATAΔΥΣΕΙΣ.
καλημερα σε ολους.

σε δανειο μεταξυ φυσικου προσωπου κ αστικης εταιρειας,το χαρτοσημο ειναι 2%?

ψαχνω κ δεν βρισκω κατι.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ.

#2
a.a.

a.a.

  *

 • Gold Members
 • 5.618 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΑΘΗΝΑ

καλημερα σε ολους.

σε δανειο μεταξυ φυσικου προσωπου κ αστικης εταιρειας,το χαρτοσημο ειναι 2%?

ψαχνω κ δεν βρισκω κατι.


Φορολογία χαρτοσήμου (τα τέλη χαρτοσήμου των κυριότερων εγγράφων)


Επιμέλεια:
Δημήτριος Κ. Αδαμόπουλος
Δ/ντής Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών


Οι συντελεστές των τελών χαρτοσήμου των εγγράφων ποικίλλουν ανάλογα με τη σύμβαση, συναλλαγή, πράξη ή γενικότερα σχέση στην οποία αφορούν.
Για την εξεύρεση του οικείου συντελεστή τελών χαρτοσήμου είναι αναγκαίο να δοθεί ο νομικός χαρακτηρισμός της σχέσης του χαρτοσημαινόμενου εγγράφου, η οποία καθορίζει και την οφειλή ή μη τέλους χαρτοσήμου, καθώς και τον επιβλητέο συντελεστή.
Επίσης, για κάθε συγκεκριμένη σχέση είναι αναγκαίο να εξεταστεί η τυχόν ύπαρξη ειδικής διάταξης, με την οποία παρέχεται απαλλαγή της σχέσης αυτής από την κατ’ αρχήν υπαγωγή της σε τέλος χαρτοσήμου.
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες περιπτώσεις και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από τα τέλη χαρτοσήμου (ισχύων συντελεστής, τυχόν απαλλαγή κ.λπ.). Οι συντελεστές των τελών χαρτοσήμου περιλαμβάνουν και την αναλογούσα εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ, έχουν δηλαδή αναγραφεί μαζί με την εισφορά αυτή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση κάθε σχέσης, συναλλαγής, πράξης κ.λπ., πρέπει να συνεξετάζονται και τα ειδικότερα στοιχεία αυτής.


ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α/Α Είδος σύμβασης, σχέσηςή συναλλαγής Ποσοστό τέλους μαζί με την εισφορά ΟΓΑ Διάταξη
1. Αμοιβές
· Τρίτων (αμοιβές προσώπων που δεν είναι υποκείμενα στον ΦΠΑ και δεν δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §6
· Ελεύθερων επαγγελματιών ή άλλων προσώπων που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σύμβαση μίσθωσης έργου η οποία δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιριών κ.λπ., καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, ιδρύματα, σωματεία, επιτροπές, Α.Ε. κ.λπ. 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §7
· Μελών Δ.Σ. Α.Ε. 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §7
· Εάν συνδέονται με σχέση εργασίας ----- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Συγγραφέων, δημόσιων υπαλλήλων για πώληση των βιβλίων τους που οι ίδιοι εκδίδουν 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’, δ’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
α) Αστική σχέση (π.χ. πώληση σε ιδιώτες, επιτηδευματίες και Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., πλην Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’, δ’
β) Εμπορική σχέση (π.χ. πώληση προς Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Συγγραφέων δημόσιων υπαλλήλων για την εκχώρηση συγγραφικών τους δικαιωμάτων ----- Υπ. Οικ. Π.2391/1271/533/1987
2. Αναγνώριση χρέους
· Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή η αναγνώριση είναι αναιτιώδης (δηλαδή δεν αναφέρεται σε τι αφορά το χρέος) 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάσσεται ----- ΚΤΧ, άρθρο 25
3. Αναδοχή χρέους
· Αστική σχέση 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Εμπορική σχέση 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Λόγω δωρεάς ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. Ια’
· Για εξασφάλιση άλλης σχέσης (κύριας), π.χ. για εξασφάλιση (παρεπόμενη) απαίτησης εκ δανείου (κύρια) Αντιμετωπίζεται ως παρεπόμενο σύμφωνο
4. Αναλήψεις
· Χρημάτων από εταίρους ή μετόχους ή από εμπορικές εν γένει εταιρίες ή επιχειρήσεις, εφόσον δεν ανάγονται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε των τελών τούτων 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §5γ’
· Ποσών από εταίρους έναντι κερδών, κατά το μέρος που τελικά υπερβαίνει τα αναλογούντα κέρδη 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §5γ’
5. Ανταλλαγή (βλ. κατωτέρω, Ενότητα 34 «Πώληση»)
6. Αποζημιώσεις
· Ασφαλιστικές για ασφαλίσεις κάθε φύσεως και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του ασφαλισμένου και ασφαλιστή ----- Ν.3091/2002, άρθρο 20
· Ασφαλιστικές για συναπτόμενες στην Ελλάδα ή μέσω των στην Ελλάδα νόμιμων εκπροσώπων των μεσιτών του αγγλικού Λλόυδ ασφαλίσεις φορτίων μεταφερόμενων δια θαλάσσης ----- Ν.3091/2002, άρθρο 20
· Ν.2112/1920 και Ν.551/1915 και γενικότερα λόγω λύσης της σχέσης εργασίας ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
· Εκτός έδρας υπαλλήλων που καταβάλλονται είτε κατ’ αποκοπή είτε επί αποδόσει λογαριασμού ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
· Καταβαλλόμενες σε δικηγόρους λόγω καταγγελίας σύμβασης 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Καταβαλλόμενες για όλες τις επιτάξεις από όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές 1,8% Α.Ν.2914/1941,άρθρο 1 §1Ν.Δ.1033/1942,άρθρο 4 §1
· Καταβαλλόμενες από το Δημόσιο σε τρίτους κατόπιν δικαστικής απόφασης για ατυχήματα ή ζημιές 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Καταβαλλόμενες για αυθαίρετη κατάληψη και χρήση ακινήτου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Που καταβάλλονται από τον εκμισθωτή ακινήτου σε μισθωτή που αποχωρεί από το μίσθιο ή αντίστροφα:
α) εάν καταβάλλονται εκ του νόμου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3-4
β) εάν καταβάλλονται συμβατικά:
- αστική σχέση 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’ & §1δ’
- εμπορική σχέση 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Που δίνονται λόγω λύσης του γάμου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Για παράλειψη προαγωγής ή πρόσληψης στο Δημόσιο 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που καταβάλλονται για πρακτική άσκηση μισθωτών στον ΟΑΕΔ 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που καταβάλλονται για πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που καταβάλλονται λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τιμήματος ακινήτου ----- Σύνταγμα, άρθρο 17 §4
· Που καταβάλλονται σε αγρότες για την καταστροφή της σοδειάς τους από την εκτέλεση δημόσιων έργων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που καταβάλλονται από επιτηδευματία σε τρίτον για την αναπλήρωση της αξίας απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος επενδυτικού αγαθού 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Που καταβάλλονται από τον μισθωτή ακινήτου στον εκμισθωτή για αυθαίρετη παρακράτηση του μισθίου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Δημοτικών συμβούλων 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §7
· Που καταβάλλει εταιρία σε πελάτες της για αποκατάσταση ζημίας που τους προξένησε από υπαιτιότητά της 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ ----- Ν.1790/1988,άρθρο 15 §1-2
· Λόγω ηθικής βλάβης 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
7. Αποδείξεις
· Εξόφλησης μισθωμάτων ακινήτων ----- ΚΤΧ, άρθρο 13 §2,περ. στ’ & θ’
· Εξόφλησης απαιτήσεων που υπόκεινται στον ΦΠΑ ----- Κωδ. ΦΠΑ - Ν.2859/2000, άρθρο 63Ν.2873/2000, άρθρο 25
· Επιστροφής κεφαλαίου δανείου ----- Ν.2873/2000, άρθρο 25
· Εξόφλησης συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή ----- ΚΤΧ, άρθρο 15α’
· α) Εξόφλησης τραπεζικών επιταγών, πλην τόκων υπερημερίας ----- ΚΤΧ, άρθρο 20, περ. θ’
β) Τόκων υπερημερίας 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Εξόφλησης αποδοχών ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Εξόφλησης αμοιβών για απασχόληση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Εξόφλησης συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Εξόφλησης αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω της λύσης της σχέσης εργασίας ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Εξόφλησης συνδρομών, επιχορηγήσεων και χρηματικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το Δημόσιο, τους Δήμους ή Κοινότητες σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, καθώς και από τους Δήμους ή Κοινότητες και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε ευεργετικά ταμεία δημόσιων γενικά, δημοτικών ή κοινοτικών, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή σωματεία ή ιδρύματα, ταμεία, οργανισμούς και επιτροπές ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. α’
· Εξόφλησης που δίδονται για επιστροφές αχρεωστήτων καταβληθέντων χρημάτων ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. γ’
· Πληρωμής βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους ή παθόντες από θεομηνίες ή άλλες αιτίες ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. ε’
· Καταβολής διατροφής 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Πληρωμής υποτροφιών 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3-4
Εάν αφορούν υποτροφίες που καταβάλλονται από κληροδοτήματα 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §11
· Διδόμενες σε δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά ταμεία και ταμεία ΝΠΔΔ 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Εκδιδόμενες από δημόσια ταμεία για την είσπραξη εσόδων τους 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §19
· Εκδιδόμενες από δημόσια ταμεία για την είσπραξη φόρων, πρόσθετων φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. ----- ΚΤΧ, άρθρο 15 §19
· Εκδιδόμενες από δημόσια ταμεία για είσπραξη αυτοτελών προστίμων (π.χ. ΚΒΣ) 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §19
· Εκδιδόμενες από ταμεία ΝΠΔΔ για την είσπραξη εσόδων τους 2,4% Ν.187/1943
· Πληρωμής ασφαλίστρων 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §16α’
· Πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών 1,2% Ν.Δ.60/1946
· Εξόφλησης κληρονομιών και κληροδοτημάτων 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §11
· Καταβολής δικαστικών δαπανών ----- Διοικητική Νομολογία, ύστερα από γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
· Καταβολής τόκων (βλ. Ενότητα 41 «Τόκοι»)
8. Αποδοχές σε μισθωτούς ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
9. Άφεση χρέους
· Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται υπήχθη στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάσσεται ----- ΚΤΧ, άρθρο 25
10. Αφηρημένη υπόσχεση χρέους
- Αστική σχέση 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
- Εμπορική σχέση 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
11. Γονική παροχή ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. ια’
12. Δάνεια
· Αστικής φύσεως 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’, δ’
· Εμπορικής φύσεως 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Συναπτόμενα στο χρηματιστήριο επ’ ενεχύρω χρεωγράφων 0,6% ΚΤΧ, άρθρο 15α’ §5
· Επί ασφαλιστηρίων ζωής χορηγούμενα από ασφαλιστική εταιρία 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §16β’
· Χορηγούμενα παρ’ οιουδήποτε (πλην τραπεζών) προς την ΕΤΒΑ με εμπράγματη ασφάλεια 0,6% Ν.2366/1953, άρθρο 8Ν.Δ.4366/1964,άρθρο 9 §1
· Χορηγούμενα από το ΤΠΚΔ
α) προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα έστω και δημοσίου δικαίου
- μη ασφαλιζόμενα με υποθήκη 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §17
- ασφαλιζόμενα με υποθήκη 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’περ. Δ’, §δ’
β) προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ανέγερση, διασκευή ή επέκταση ξενοδοχείων και τουριστικών περιπτέρων κ.λπ., ασφαλιζόμενα ή μη με υποθήκη 1,2% Α.Ν.219/1967, άρθρα 1-2
· Χορηγούμενα από το ενεχυροδανειστήριο επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1δ’
· Χορηγούμενα από τα μετοχικά ταμεία και ταμεία αλληλοβοήθειας των πολεμικών υπουργείων προς τους μετόχους τους 2,4% Ν.1038/1942, άρθρο 17 §2
· Χορηγούμενα από τράπεζες ----- Ν.1676/1986Ν.2157/1993, άρθρο 2Ν.3220/2004, άρθρο 36
· Χορηγούμενα από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν.1667/1986 και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του Ν.2076/1992 ----- Ν.2601/1998
· Χορηγούμενα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ----- Ν.3082/2002,άρθρο «δέκατο»
13. Διανομή
· Κληρονομίας, κληροδοσίας και οποιασδήποτε κοινής περιουσίας που αφορά κινητά πράγματα 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §11
14. Δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. ια’
15. Έγγραφα σε διαταγή (πλην συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή) 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §9
16. Εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΤΧ
· Εγγραφές που αφορούν συμβάσεις δανείων 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
(Δηλαδή επιβάλλονται τα τέλη που θα επιβάλλονταν αν για το δάνειο συντασσόταν έγγραφο)
· Εγγραφές γενικά, εφόσον από την εγγραφή ή από άλλο έγγραφο δεν προκύπτει τέλος χαρτοσήμου μεγαλύτερο ή μικρότερο 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §5 περ. γ’
17. Εκχώρηση απαίτησης
· Αστική 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Εμπορική 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Ενυπόθηκης 3,6% ΚΤΧ, άρθρα 13 §1α’& 15 §1δ’
· Λόγω δωρεάς ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. ια’
· Για εξασφάλιση άλλης σχέσης (κύριας) Αντιμετωπίζεται ως παρεπόμενο σύμφωνο
· Από ιδιωτικούς υπαλλήλους μέρους ή όλων των αποδοχών τους προς εμπόρους έναντι αντιτίμου των αγοραζόμενων από αυτούς αγαθών 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §21
· Εκχώρηση εταιρικής μερίδας ----- Ν.1676/1986,άρθρα 18 §4ε’ & 31
18. Ενέγγυος πίστωση
· Γενικά 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’(περ. Β’ των εξαιρέσεων)
· Αφορώσα σιτηρά, καπνά και σταφίδες 0,6% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’(περ. Β’ των εξαιρέσεων)
19. Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής (Rachats) 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §16β’
20. Έξοδα κίνησης ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
21. Επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις
· Που εμπίπτουν στη διάταξη της περ. α’ του άρθρου 20 του ΚΤΧ ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. α’
· Από το Δημόσιο σε δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιες επιχειρήσεις ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. στ’
· Που αφορούν το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ----- Ν.3220/2004, άρθρο 10 §5
· Για προγράμματα παλιννοστούντων ομογενών του Ν.1150/1981 ----- Ν.1731/1987, άρθρο 23 §1
· Που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τα ΝΠΔΔ στους υπαλλήλους τους για αγορά κατοικίας τους σε προβληματικές περιοχές 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που αποδίδονται από τον ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) ----- Ν.2434/1996, άρθρο 1 §1
· Που καταβάλλονται σε εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3-4
· Που καταβάλλονται από το Δημόσιο γενικά, εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ ή δεν απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §4
· Που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του Ν.1262/1982 ----- Ν.1262/1982, άρθρο 18§1 & §5
· Πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού και ισόβια σύνταξη, που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 1,2% ΝΣΚ, Γνωμ. 270/2002
· Που καταβάλλονται από το κράτος στα πολιτικά κόμματα ----- Ν.1443/1984, άρθρο 3 §4
22. Επιταγές (πινάκια) 0,3% Ν.1957/1991, άρθρο 11 §1
23. Εργολαβία συνιστάμενη σε μεταβίβαση από ιδιοκτήτη σε εργολάβο ποσοστών οικοπέδου επί αντιπαροχή διαμερισμάτων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §9
24. Κέρδη
· Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κοινοπραξιών, κερδοσκοπικών εταιριών και αστικών εταιριών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ----- Ν.3296/2004
· Ανάληψη κερδών διαρκούσας της χρήσης, έναντι κερδών της χρήσης αυτής ----- Ν.3296/2004
· Διανομή κερδών ----- Ν.3296/2004
· Πίστωση προσωπικών λογαριασμών των εταίρων με κέρδη ----- Ν.3296/2004
· Μεταφορά των κερδών στους λογαριασμούς κέρδη - ζημίες - τακτικού και έκτακτου αποθεματικού και παραμονής των κερδών στους λογαριασμούς αυτούς ----- Ν.3296/2004
· Καταβολή μερισμάτων Α.Ε. ----- Α.Ν.148/1968, άρθρο 11
25. Λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών, αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών και εντολοδόχων προς τον εντολέα ή η εξόφληση αυτών, με την προϋπόθεση ότι για τα δαπανηθέντα ή τα εισπραχθέντα από τον εντολοδόχο χρηματικά ποσά δεν υπάρχουν δικαιολογητικά (π.χ. εξοφλητικές αποδείξεις σημανθέντα κατά την έκδοσή τους με το προσήκον αναλογικό τέλος ή υπαχθέντα στο καθεστώς του ΦΠΑ) 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §12
26. Μερίσματα και άλλες ασφαλιστικές παροχές ή βοηθήματα, καταβαλλόμενα από τα οικεία ταμεία ή οργανισμούς συντάξεων, πρόνοιας ή ασφάλισης
· Σε υπαλλήλους Δήμων, Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και ιδιωτικούς εν γένει υπαλλήλους ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
· Σε δημόσιους υπαλλήλους (στρατιωτικούς υπαλλήλους και πολιτικούς) και ναυτικούς ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
27. Μεταγραφές
· Μεταγραφή πράξης υποκείμενης σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1,2% ΚΤΧ, άρθρο 15 §13
· Μεταγραφή πράξης απαλλασσόμενης από τα τέλη χαρτοσήμου ----- ΚΤΧ, άρθρο 34
28. Μίσθωση
· Έργου (εργολαβία) συνιστάμενη σε μεταβίβαση από ιδιοκτήτη σε εργολάβο ποσοστών οικοπέδου με αντιπαροχή διαμερισμάτων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §9
· Ακινήτων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §2
· Πράγματος κινητού από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Πλωτών μέσων από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §10
29. Παρεπόμενα σύμφωνα (εγγύηση κ.λπ.) που ασφαλίζουν συμβάσεις υποκείμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σε περίπτωση κατάπτωσης 3,5% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
30. Παροχή υπηρεσιών από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ ενεργούμενων στα πλαίσια της αποστολής τους 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §2
31. Προεμβάσματα αποστελλόμενα από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω τράπεζας σε αλλοδαπούς οίκους για εισαγωγή αγαθών ----- Κωδ. ΦΠΑ - Ν.2859/2000,άρθρο 63 §1β’ (παρεπόμενα σύμφωνα)
32. Προκαταβολές χρημάτων που χορηγούνται από τους εργοδότες ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους υπαλλήλους ή τους ασφαλισμένους τους έναντι των αποδοχών τους αν εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων εκ των αποδοχών 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
33. Προσύμφωνα
· Εάν κατά τη συνομολόγηση του προσυμφώνου λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού ιδίως λόγω αρραβώνα, εφόσον η οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου: 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1ζ’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1β’
· Ακύρωση προσυμφώνου με κοινή συναίνεση των συμβαλλόμενων και επιστροφή τού, κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου, καταβληθέντος αρραβώνα επί του επιστρεφόμενου ποσού: 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
34. Πώληση
· Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε άλλους ιδιώτες ή έμπορους 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Κινητού πράγματος από ιδιώτη στο Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες ή ΝΠΔΔ 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1δ’
· Αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από ιδιώτη σε οποιονδήποτε ----- Ν.2873/2000, άρθρο 27
· Μοτοποδηλάτων από ιδιώτη σε οποιονδήποτε ----- Ν.2873/2000, άρθρο 27
· Πλωτών μέσων από ιδιώτη σε οποιονδήποτε 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §10
· Πλοίου από ιδιώτη που υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης (υπό ελληνική σημαία) ----- Ν.1587/1950, άρθρο 19 §1
· Πλοίου από ιδιώτη που δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §10
· Επιχείρησης ως σύνολο που δεν εμπίπτει στο καθεστώς του ΦΠΑ 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Μετοχών ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών ----- Α.Ν.148/1967,άρθρο 11 §4
· Ακινήτων ----- ΚΤΧ, άρθρο 20 περ. ι’
35. Συμβάσεις ποδοσφαιριστών με ΠΑΕ και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία λόγω μεταγραφής ή λόγω ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας 1,2% Ν.1160/1981, άρθρο 5 §15
36. Συμβάσεις αφορώσες τα πλωτά μέσα, εφόσον δεν εμπίπτουν στον ΦΠΑ 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §10
37. Συμβάσεις υπό αίρεση Το κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου για την χωρίς αίρεση αντίστοιχη σύμβαση Η κατά περίπτωση προβλέπουσα τη χαρτοσήμανση τής χωρίς αίρεση αντίστοιχης σύμβασης
38. Συμβιβασμός
· Γενικά
α) Αστικής φύσεως 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
β) Εμπορικής φύσεως
· Επί κληρονομιών και κληροδοτημάτων 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Που αφορά κληροδοσίες προς το κράτος και κοινωφελή ιδρύματα ή σκοπούς του Α.Ν.2039/1939 1,8% και όχι πάνω από 1.000 δρχ. (αντίστοιχα, 2,93 ευρώ) Β.Δ.19/23.2.1949
· Ασφαλιστικών εταιριών δια του οποίου καθορίζεται συμβιβαστικά η ασφαλιστική αποζημίωση επί του καταβαλλόμενου στους αποζημιώμενους ποσού ----- Ν.3091/2002, άρθρο 20
39. Συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
40. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Οι εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων ή παρακαταθηκών οποιωνδήποτε και κάθε συναλλαγή του ΤΠΚΔ μετά τρίτων, εφόσον εκ της φύσεως της σχέσης που εξοφλείται εν όλω ή εν μέρει δια του ποσού του εντάλματος ή της παρακαταθήκης δεν προβλέπεται βαρύτερο τέλος ή ελαφρότερο ή ατέλεια 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §17
41. Τόκοι
· Που εμπίπτουν στο καθεστώς του ΦΠΑ, που προσαυξάνουν δηλαδή τη βάση επιβολής του ΦΠΑ ----- Κωδ. ΦΠΑ - Ν.2859/2000,άρθρο 63 §1 περ. β’
· Υπερημερίας από σχέσεις που είναι αντικείμενο του ΦΠΑ (οι τόκοι αυτοί δεν προσαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ) 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Που υπάγονται στο καθεστώς του ΕΦΤΕ ----- Ν.2873/2000, άρθρο 33
· Καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζα ή άλλη Α.Ε. ή νομικό πρόσωπο που δικαιούνται να δέχονται καταθέσεις ----- ΚΤΧ, άρθρο 15ε’ §6
· Που απορρέουν από συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ----- Η από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.2990/2002
· Που απορρέουν από επιταγές 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §3
· Που απορρέουν από λοιπά έγγραφα σε διαταγή 2,4% ΚΤΧ, άρθρα 15 §9& 15ε’ §6
· Από μισθώματα ακινήτων 3,6% ΚΤΧ, άρθρα 13 §2& 15ε’ §6
· Που απορρέουν από αποδοχές:
α) που αφορούν χρονικό διάστημα πριν την 1.1.2002 1,2% ΚΤΧ, άρθρα 15 §18& 15ε’ §6
β) που αφορούν χρονικό διάστημα μετά την 1.1.2002 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Που απορρέουν από συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Που απορρέουν από μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών:
α) Εάν οι τόκοι προσαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ ----- Κωδ. ΦΠΑ - Ν.2859/2000,άρθρο 63 §1β’
β) Εάν δεν προσαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Που απορρέουν από φόρους ----- ΚΤΧ, άρθρο 15 §19
42. Τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί
· Ομόρρυθμων εταίρων 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Ετερόρρυθμων εταίρων 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
· Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
· Λοιπών περιπτώσεων ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων 3,6% (αστική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 13 §1α’
2,4% (εμπορική σχέση) ΚΤΧ, άρθρο 15 §1α’
43. Υποθήκη
· Προς ασφάλεια συμβάσεων για τις οποίες δεν θεσπίζεται ατέλεια από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη νόμου 3,6% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1δ’
· Προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ανώνυμες βιομηχανικές εταιρίες 2,4% ΚΤΧ, άρθρο 15 §1ε’
· Προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από τράπεζες προς οποιονδήποτε ----- Ν.1676/1986Ν.2157/1993, άρθρο 2

αρθρο απο το ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS ΝΟ 5
*Σε όλο τον κόσμο ο φορολογούμενος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο, ενώ στην Ελλάδα ο φορολογούμενος είναι, για το κράτος, εκ προοιμίου φοροκλέπτης και δεν πρόκειται να αποδειχθεί ποτέ το ενάντιο!!!!
* Ο μικρός και μίζερος άνθρωπος δεν προσπαθεί να ψηλώσει για να φτάσει τους άλλους, αλλά προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να φτάσουν στην μικρότητα και την μιζέρια του!!!

*Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείται, και ο βλάκας επιμένει. (GEORGE1)

*Πιστη έχω.
Απλά δεν έχω βρει ακόμη κάτι για να πιστέψω, αφού ακόμη και οι άνθρωποι που πίστεψα σε αυτούς, με πρόδωσαν.


http://apoalo.blogspot.com/

http://khfi-sos.blogspot.com/

My link

#3
Επισκέπτης-ΠΟΛΙΤΗΣ-

Επισκέπτης-ΠΟΛΙΤΗΣ-
 • Επισκέπτες
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ+ΟΓΑ=3,6%
ΣΥΝ 20% ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΑΝΥΤΙΜΕ
Κ.ΠΟΛΙΤΗΣ

#4
THEOTOKOPOYLOS

THEOTOKOPOYLOS

  *

 • Silver members
 • 459 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΛΑΡΙΣΑ
 • Interests:BASKETBALL,KATAΔΥΣΕΙΣ.
ωχ,ωχ...τι κατεβατο ειναι αυτο?

σε ευχαριστω a.a για τον κοποσου.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ.

#5
Επισκέπτης-Επισκέπτης-Dionyssios Kounadis--

Επισκέπτης-Επισκέπτης-Dionyssios Kounadis--
 • Επισκέπτες

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ+ΟΓΑ=3,6%
ΣΥΝ 20% ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΑΝΥΤΙΜΕ
Κ.ΠΟΛΙΤΗΣ

Tο χαρτόσημο με τη θεώρηση ΝΑΙ
Αλλά οι τόκοι όταν καταβάλλονται ή πιστώνονται ( εφόσον καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί ), έστω κι αν το δάνειο έχει συμφωνηθεί ως ΑΤΟΚΟ ( εφόσον καθίστανται ληξιπρόθεσμοι )
Διονύσης Κουνάδης
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες