Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

- - - - -

 • Please log in to reply
17 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1
Επισκέπτης-Guest-

Επισκέπτης-Guest-
 • Επισκέπτες
Σε περίπτωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υπάρξει απόλυση για σπουδαίο λόγο, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση ;

#2
doctor

doctor

  *

 • Gold Members
 • 5.769 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Not Telling
 • Location:Θιβέτ

Σε  περίπτωση  Σύμβασης  Ορισμένου  Χρόνου  που  υπάρξει  απόλυση  για  σπουδαίο  λόγο, ο  εργαζόμενος  δικαιούται  αποζημίωση ;

<{POST_SNAPBACK}>


Κατά το άρθρο 673 του Α.Κ. που αφορά τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου "αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζημίωση".

Αν η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλθηκε πρόωρα από τον εργοδότη χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο μισθωτός, λόγω της ακυρότητας της καταγγελίας αυτής, έχει δικαίωμα να απαιτήσει ΟΧΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ κατά την έννοια των άρθρων 297,298 του Α.Κ., αλλά ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ για το μετά την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της σύμβασης χρονικό διάστημα. Οι μισθοί αυτοί, οι οποίοι όταν έχουν ορισθεί κατά μήνα, είναι καταβλητέοι στο τέλος κάθε μηνιαίου διαστήματος του χρόνου διάρκειας της σύμβασης (Α.Π. 509/96 ΔΕΝ 1997 σελ.8).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται παράλληλα με την καταβολή του μισθού υπερημερίας, να καταβάλλει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

Κατά τα άρθρα 1 και 3 παρ.2 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προϋπόθεση της αξίωσης του απολυόμενου υπαλλήλου προς καταβολή αποζημίωσης είναι η ύπαρξη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, έστω και άκυρης και η καταγγελία αυτής εκ μέρους του εργοδότη ή υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εκ μέρους των μισθωτών.
Επί σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν παρέχεται τέτοια αξίωση διότι η λήξη της επέρχεται αυτοδικαίως λόγω της παρόδου της συμφωνηθείσης διάρκειάς της (Α.Π.346/97,ΔΕΝ 1999 σελ.18).


Τέλος, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου (Α.Π.94/95).

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι αποζημίωση δεν οφείλεται επίσης λόγω δόλιας και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού, προκειμένου να εξαναγκάσει τον εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση ο μισθωτός δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, γιατί η άσκηση του δικαιώματος αυτού υπερβαίνει προφανώς τα όρια του Άρθρου 281 του Α.Κ. (Α.Π. 230/78, Α.Π. 1907/83, Α.Π. 724/83).

Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τις αποφεύγω όσο μπορώ.

doctor

#3
Επισκέπτης-noulis-

Επισκέπτης-noulis-
 • Επισκέπτες
επι των συμβάσεων ορισμένου χρόνου .... (πχ 6 μηνών) μπορεί να γίνει δεύτερη ανανέωση για άλλους 6 μήνες χωρίς να θεωρείται ότι καταστρατηγείται το δικαίωμα στην πρόσληψη επί αορίστου χρόνου ? αν καλύπτει θέσεις μόνιμης εργασίας ο μισθωτός δικαιούται να θεωρεί ότι είναι επ αορίστου και ας υπογράψει ανανέωση εξάμηνης σύμβασης?
ευχαριστώ

#4
Επισκέπτης-Guest-

Επισκέπτης-Guest-
 • Επισκέπτες

Κατά το άρθρο 673 του Α.Κ. που αφορά τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου "αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζημίωση".

  Αν η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλθηκε πρόωρα από τον εργοδότη χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο μισθωτός, λόγω της ακυρότητας της καταγγελίας αυτής, έχει δικαίωμα να απαιτήσει ΟΧΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ κατά την έννοια των άρθρων 297,298 του Α.Κ., αλλά ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ για το μετά την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της σύμβασης χρονικό διάστημα. Οι μισθοί αυτοί, οι οποίοι όταν έχουν ορισθεί κατά μήνα, είναι καταβλητέοι στο τέλος κάθε μηνιαίου διαστήματος του χρόνου διάρκειας της σύμβασης (Α.Π. 509/96 ΔΕΝ 1997 σελ.8).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται παράλληλα με την καταβολή του μισθού υπερημερίας, να καταβάλλει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

Κατά τα άρθρα 1 και 3 παρ.2 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προϋπόθεση της αξίωσης του απολυόμενου υπαλλήλου προς καταβολή αποζημίωσης είναι η ύπαρξη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, έστω και άκυρης και η καταγγελία αυτής εκ μέρους του εργοδότη ή υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εκ μέρους των μισθωτών.
Επί σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν παρέχεται τέτοια αξίωση διότι η λήξη της επέρχεται αυτοδικαίως λόγω της παρόδου της συμφωνηθείσης διάρκειάς της (Α.Π.346/97,ΔΕΝ 1999 σελ.18).


Τέλος, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου (Α.Π.94/95).

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι αποζημίωση δεν οφείλεται επίσης λόγω δόλιας και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού, προκειμένου να εξαναγκάσει τον εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση ο μισθωτός δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, γιατί  η άσκηση του δικαιώματος αυτού υπερβαίνει προφανώς τα όρια του Άρθρου 281 του Α.Κ. (Α.Π. 230/78, Α.Π. 1907/83, Α.Π. 724/83).

Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τις αποφεύγω όσο μπορώ.

doctor

<{POST_SNAPBACK}>

Για ποιο λόγο αποφευγεις τις συμβάσεις ορισμενου χρόνου;

#5
panagiotis

panagiotis

  *

 • Silver members
 • 1.009 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Interests:jeeping, ποκερ, ταξίδια
τρίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου έληξε και δεν ανανεώθηκε.
1) θεωρείται ότι έγινε αορίστου?
2) μπορεί να ανανεωθεί τώρα, και να μη θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματα
του υπαλλήλου λόγω δεύτερης σύμβασης ορισμένου χρόνου με τη λήξη της πρώτης;

www.isellmycar.gr Καταχώρησε εντελώς δωρεάν τις αγγελίες σου τώρα!

www.antikeimenikes-aksies.gr Η μόνη ιστοσελίδα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων


#6
Επισκέπτης-its me george-

Επισκέπτης-its me george-
 • Επισκέπτες
Αν λήξει μία σύμβαση, δεν ανανεωθεί και συνεχίσετε να απασχολείτε το άτομο γίνεται αυτομάτως αορίστου.

#7
panagiotis

panagiotis

  *

 • Silver members
 • 1.009 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Interests:jeeping, ποκερ, ταξίδια
σε αυτό συμφωνώ.
η σύμβαση έληξε 31/12.
επικοινώνησα με Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιας και μου είπαν ότι απαιτείται προσκόμιση
ιδιωτικού συμφωνητικού μόνο σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου και όχι σε περίπτωση
σύμβασης ορισμένου χρόνου. δηλαδή, δεν κοινοποιείται πουθενά η σύμβαση αυτή.
αν είναι έτσι, μπορώ να τη φτιάξω και τώρα και να αναφέρει από 1/1/07, έτσι δεν είναι;

www.isellmycar.gr Καταχώρησε εντελώς δωρεάν τις αγγελίες σου τώρα!

www.antikeimenikes-aksies.gr Η μόνη ιστοσελίδα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων


#8
Lucky_Luke

Lucky_Luke

  Ψυχραιμία, παιδιά...

 • Silver members
 • 2.974 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Not Telling

αν είναι έτσι, μπορώ να τη φτιάξω και τώρα και να αναφέρει από 1/1/07, έτσι δεν είναι;


Σαφώς.

#9
ype

ype

  Ήθελα νά ΄μουν αετός, στα νέφη να πετάξω.....

 • Silver members
 • 1.693 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Αθήνα


αν είναι έτσι, μπορώ να τη φτιάξω και τώρα και να αναφέρει από 1/1/07, έτσι δεν είναι;


Σαφώς.


Η σύμβαση αυτή καθ΄αυτήν δεν υποβάλλεται στην Επιθεώρηση, όμως ο πίνακας προσωπικού;;;;;
Δεν πρέπει να υποβληθεί νέος εντός 15 ημερών από την πρόσληψη;
Όποιος τσι μεγαλότητες ζητά ετουνού του Kόσμου,
και δε γνωρίζει, πως επά διαβάτης είν' του δρόμου,
μα ρέμπεται στες Aφεντιές, στα πλούτη του καυχάται,
εγώ άγνωστον τονε κρατώ, και πελελός λογάται

Β.Κορνάρου Ερωτόκριτος (στίχοι 601-604)

#10
panagiotis

panagiotis

  *

 • Silver members
 • 1.009 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Interests:jeeping, ποκερ, ταξίδια
αφού η πρόσληψη έγινε την πρώτη φορά.
θεωρείται ότι λύθηκε επειδή τελείωσε η σύμβαση?
κανονικά θεωρείται ότι μετατράπηκε σε αορίστου.
αυτό πάω να αποφύγω.
επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
θεωρείται καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του υπαλλήλου η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου για να γλυτώσουμε την αορίστου χρόνου και να γλυτώσουμε την αποζημίωση;
κινδυνεύει ο εργοδότης;

www.isellmycar.gr Καταχώρησε εντελώς δωρεάν τις αγγελίες σου τώρα!

www.antikeimenikes-aksies.gr Η μόνη ιστοσελίδα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων


#11
Lucky_Luke

Lucky_Luke

  Ψυχραιμία, παιδιά...

 • Silver members
 • 2.974 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Not Telling

αφού η πρόσληψη έγινε την πρώτη φορά.
θεωρείται ότι λύθηκε επειδή τελείωσε η σύμβαση?
κανονικά θεωρείται ότι μετατράπηκε σε αορίστου.
αυτό πάω να αποφύγω.


Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται περί νέας πρόσληψης, θα χρειαζόταν και αναγγελία στον ΟΑΕΔ τότε, οπότε είσαι καλυμμένος.

επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
θεωρείται καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του υπαλλήλου η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου για να γλυτώσουμε την αορίστου χρόνου και να γλυτώσουμε την αποζημίωση;
κινδυνεύει ο εργοδότης;


Αυτονόητο...

#12
CEL

CEL

  *

 • Silver members
 • 4.497 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΞΑΝΘΗ
 • Interests:...

αφού η πρόσληψη έγινε την πρώτη φορά.

επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
θεωρείται καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του υπαλλήλου η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου για να γλυτώσουμε την αορίστου χρόνου και να γλυτώσουμε την αποζημίωση;
κινδυνεύει ο εργοδότης;

Ναι και όχι μόνο αυτό . Διαβασε το ΠΔ 81 . Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου τα πράγματα δεν είναι απλά .

Υ.Γ.


#13
Επισκέπτης-its me george-

Επισκέπτης-its me george-
 • Επισκέπτες

αφού η πρόσληψη έγινε την πρώτη φορά.
θεωρείται ότι λύθηκε επειδή τελείωσε η σύμβαση?
κανονικά θεωρείται ότι μετατράπηκε σε αορίστου.
αυτό πάω να αποφύγω.
επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
θεωρείται καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του υπαλλήλου η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου για να γλυτώσουμε την αορίστου χρόνου και να γλυτώσουμε την αποζημίωση;
κινδυνεύει ο εργοδότης;


Απ' όσο γνωρίζω μπορείς να κάνεις μέχρι δύο συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Απο εκεί και πέρα θα πρέπει ή η δεύτερη να λυθεί αυτοδικαίως με την λήξη του συμφωνημένου χρόνου ή με τη λήξη της να τον κάνεις αορίστου. Αν ανανεώσεις παραπάνω από μία φορά σύμβαση ορισμένου σαφώς και θεωρείται καταστρατήγιση των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

Γιώργος

#14
Επισκέπτης-Επισκέπτης-

Επισκέπτης-Επισκέπτης-
 • Επισκέπτες
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

#15
Επισκέπτης-dimitris1975-

Επισκέπτης-dimitris1975-
 • Επισκέπτες

Απ' όσο γνωρίζω μπορείς να κάνεις μέχρι δύο συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Απο εκεί και πέρα θα πρέπει ή η δεύτερη να λυθεί αυτοδικαίως με την λήξη του συμφωνημένου χρόνου ή με τη λήξη της να τον κάνεις αορίστου. Αν ανανεώσεις παραπάνω από μία φορά σύμβαση ορισμένου σαφώς και θεωρείται καταστρατήγιση των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

ΓιώργοςΑν ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία έχει συμβαση εργασίας 4 ετών ορισμένου χρόνου με ΙΚΑ θεωρείται καταστρατήγηση και μπορει να ζητήσει να γίνει αορίστου ή πρεπει να γίναι ξανα δεύτερη ανανέωση;

#16
stefanos_her

stefanos_her

  *

 • Silver members
 • 6.820 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Ηράκλειο Κρήτης

Αν ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία έχει συμβαση εργασίας 4 ετών ορισμένου χρόνου με ΙΚΑ θεωρείται καταστρατήγηση και μπορει να ζητήσει να γίνει αορίστου ή πρεπει να γίναι ξανα δεύτερη ανανέωση;

Δεν παίζει ρόλο το χρονικό διάστημα, αλλά το πόσες φορές ανανεώθηκε. Μετά τη δεύτερη κατά τα γνωστά.....
Δημοκρατία είναι 4 λύκοι και 1 πρόβατο να ψηφίζουν για φαγητό!
Παρακαλείσθε όπως ... τηρείτε τας αποστάσεις μεταξύ σας ...διότι δημιουργούνται κηλίδες...!!!
Έτσι απλά,
"οι πολίτες πληρώνουν φόρους και περιμένουν ως αντάλλαγμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Από την στιγμή που το επίπεδο των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί στους φόρους που καταβάλλουν, έχουν κάθε ηθικό δικαίωμα (για να μην πω υποχρέωση) να προσπαθήσουν να σπάσουν το 'συμβόλαιο' και να φοροδιαφύγουν."
The Monkey Principle: You pay nuts, you hire monkeys....

#17
stefanos_her

stefanos_her

  *

 • Silver members
 • 6.820 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:Ηράκλειο Κρήτης

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Λύεται αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης του συμφωνημένου χρόνου... Δεν υποχρεούται ο εργοδότης λόγω εγκυμοσύνης (όπως στην αορίστου χρόνου) να κρατήσει την έγκυο για ένα έτος μετά....
Δημοκρατία είναι 4 λύκοι και 1 πρόβατο να ψηφίζουν για φαγητό!
Παρακαλείσθε όπως ... τηρείτε τας αποστάσεις μεταξύ σας ...διότι δημιουργούνται κηλίδες...!!!
Έτσι απλά,
"οι πολίτες πληρώνουν φόρους και περιμένουν ως αντάλλαγμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Από την στιγμή που το επίπεδο των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί στους φόρους που καταβάλλουν, έχουν κάθε ηθικό δικαίωμα (για να μην πω υποχρέωση) να προσπαθήσουν να σπάσουν το 'συμβόλαιο' και να φοροδιαφύγουν."
The Monkey Principle: You pay nuts, you hire monkeys....

#18
Επισκέπτης-jimmny-

Επισκέπτης-jimmny-
 • Επισκέπτες
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ ΜΕΙΝΕΙ ΕΓΓΥΟΣ.ΚΑΘΗΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΟΝ ΟΚΤΟΜΒΡΙΟ) ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΣΙ ΕΙΠΑΝΕ) ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΗ?
0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες